Wystawa pt. Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Zapraszamy na wystawę  Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Wystawę tworzą wybrane wydawnictwa reprezentujące eklektyczną kolekcję starych druków m.in.: encyklopedie, słowniki, podręczniki, mapy, tzw. piśmiennictwo użyteczne, dzieła literackie, pozycje dotyczące historii, historiografii i geografii, modlitewniki oraz teksty religijne i moralno-dydaktyczne. Prezentowane dzieła wydano m.in. w języku polskim, niemieckim, łacińskim, francuskim, greckim i arabskim. Wystawa jest udostępniona w Saloniku Książki Zabytkowej PBW w Opolu oraz w holu biblioteki.

Kolekcję stanowią ją druki europejskie wydane w latach 1553-1800 na terytoriach monarchii habsburskiej i Prus (w tym w Czechach, Słowacji, na Śląsku i w Łużycach), w Polsce, Francji, Holandii, Szwajcarii, Szkocji i we Włoszech. Wśród oficyn wydawniczych znajdują się zarówno te o najstarszych, sięgających początków drukarstwa tradycjach – paryska oficyna rodziny Estiene’ów – jak i powstałe w XVIII w. polskie wydawnictwa i drukarnie warszawskie: księży pijarów oraz przybyłych z Francji i Niemiec drukarzy – Piotra Dufour i Michała Grölla. Znaczna część książek posiada zapisy odręczne, pieczęcie oraz exlibrisy poświadczające ich wcześniejszą przynależność. Wśród byłych właścicieli odnaleźć można duchownych, nauczycieli, lekarzy, uczniów, studentów, antykwariuszy i bibliofilów. Na uwagę zasługuje również szata graficzna wydawnictw. Oprócz ozdobników i sygnetów drukarskich niektóre książki posiadają drzeworytowe lub sztychowane strony tytułowe, frontispisy lub całostronicowe ilustracje.