Warsztaty pt. Kolekcja starodruków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – czyli historia książki od rękopisu do biblioteki cyfrowej

Zapraszamy na warsztaty Kolekcja starodruków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – czyli historia książki od rękopisu do biblioteki cyfrowej realizowane w ramach projektu pn. Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

 • Zajęcia adresowane są do uczniów szkół podstawowych,
  IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Zajęcia mają interdyscyplinarny charakter i są pretekstem do prześledzenia historii książki od wynalezienia czcionki aż po zaprezentowanie ich w cyfrowej postaci m.in. w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej, Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Europeanie.
 • Zajęcia będą integrowały wiedzę przedmiotową z różnych dyscyplin, będą sprzyjały zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów. Będą wyjątkową okazją do obejrzenia wybranych starodruków ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz dokumentacji dotyczącej prac konserwatorskich i restauratorskich
 • Wszystkich zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt:
  Monika Matkowska, email: matkowska@pedagogiczna.pl
  tel. 77 453 66 92 w.117;
  Alicja Kisała, email: a.kisala@pedagogiczna.pl
  tel. 77 453 66 92 w.122
 • Zajęcia odbywają się w PBW w Opolu przy ul. Kościuszki 14.

Galeria zdjęć