Zaproszenie do zabawy literacko-artystycznej

W związku z obchodami 2024 Roku Marka Hłaski zapraszamy uczniów, nauczycieli i wszystkich miłośników dobrej literatury,  fotografowania, malowania, itp. (oraz tych, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił w tych dziedzinach, aby się odważyli) do zabawy artystyczno-literackiej, która polegać będzie na wykonaniu fotografii, ewentualnie plakatów, dla których inspiracją będą tytuły utworów Marka Hłaski.

Wszystkie nadesłane do nas prace zostaną wyeksponowane na wystawie stacjonarnej w siedzibie Opolskiego Centrum Edukacji Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Kluczborku przy ul. K. Miarki 2 podczas Tygodnia Bibliotek oraz publikowane będą w mediach społecznościowych placówki.

Zdjęcia  w formacie jpg. można przesłać na adres e-mail: kluczbork@pedagogiczna.pl

W treści e-maila proszę podać tytuł, do którego odnosi się fotografia, imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły jeśli będzie to uczeń, pozostali uczestnicy proszeni są o podanie imienia i nazwiska i nazwy miejscowości.

Plakaty, podobnie podpisane, prosimy o dostarczenie do Biblioteki – OCE PBW Filia w Kluczborku, ul. K. Miarki 2, II piętro.

Wszystkie materiały zbieramy do  26 kwietnia 2024 r.

ZAPRASZAMY DO FOTOGRAFOWANIA, MALOWANIA I PRZYPOMNIENIA SOBIE UTWORÓW MARKA HŁASKI !!!

PLAKAT