Zapobieganie samobójstwom

Zapobieganie samobójstwom: motywacja zachowań samobójczych /red. nauk. Brunon Hołyst. – Warszawa : „Difin”, 2021.

Nowa seria wydawnicza – Biblioteka Suicydologiczna – wypełnia lukę w piśmiennictwie dotyczącym profilaktyki zamiarów samobójczych. Autorzy tomu I są specjalistami z różnych dziedzin nauki, którzy pracują na rzecz rozwiązywania problemów suicydalnych. Reprezentują filozofię, prawo, kryminologię, socjologię, psychologię, pedagogikę i medycynę. Celem niniejszej publikacji jest m.in. analiza procesów motywacyjnych i promocja nowych metod zapobiegających przypadkom dobrowolnej śmieci. Praca pozwala poznać samobójstwo jako zjawisko indywidualne i społeczne. Książka  adresowana jest do studentów kierunków psychologii, medycyny, socjologii i pedagogiki, do pracowników naukowych zainteresowanych zagadnieniami suicydologicznymi oraz do pracowników oświaty, służby zdrowia, którzy spotykają się w swojej pracy z takimi problemami.