Zapobieganie konfliktom społecznym

Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne / Andrzej Słaboń. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Książka proponuje nowe podejście do konfliktów społecznych. Większość dotychczasowych publikacji skupia uwagę na tym, jak rozwiązywać konflikty i jak nimi zarządzać. Prezentowana praca w centrum uwagi stawia problem zapobiegania konfliktom na różnych poziomach życia społecznego. Każdy konflikt jest rodzajem pułapki społecznej i dlatego ważne jest znalezienie sposobów jej unikania. Na pracę składają się następujące rozdziały:  Problem zapobiegania konfliktom społecznym (1) ; Konflikt społeczny a podstawy ładu społecznego (2) ; Konflikt społeczny i konflikty reguł (3) ; Konflikt jako pułapka społeczna (4) ; Dyskurs polaryzacyjny w sferze publicznej (5) ; Syndromy działań w warunkach konfliktu (6) ; Reguły protekcyjne w mądrości potocznej (7). Książka skierowana jest do przedstawicieli nauk społecznych, osób i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, kształtowaniem polityk publicznych, kadry menedżerskiej, związkowców, aktywistów ruchów społecznych, studentów nauk społecznych, a także osób, które w swym życiu uwikłane zostały w jakieś konflikty.