Zapach

Książki:

1. Aromaty i smrody : olfaktoryczny pejzaż miasta / Aleksandra Krupa // W : Lato w mieście : różne oblicza kultury / pod red. nauk. Róży Goduli-Węcławowicz ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa ; Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010. – S. 163-179
M 204607 (Opole)

2. Brud, smród i etniczność : aromafobie dawnej Rzeczypospolitej / Waldemar Kuligowski // W : Brud : idee, dylematy, sprawy / pod red. Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 47-58
M 209960 (Opole)

3. Buon appetito! : doświadczenia zmysłowe włoskich potraw i miejsc z nimi związanych w najnowszej literaturze polskiej / Tomasz Gęsina // W : Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś / pod redakcją Tomasza Gęsiny i Wioletty Wilczek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 49-61

4. Jak opisać woń rezedy? : Tuwim i zapachy / Magdalena Kokoszka // W : Reinterpretacje / pod red. Macieja Tramera i Agnieszki Wójtowicz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 105-113

5. Jak pachnie rezeda? : lingwistyczne studium zapachów / Marian Bugajski. – Wrocław : „Atut” – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2004. – 279 s. : tab. ; 22 cm.

6. Komunikacyjne funkcje olfaktyki / Urszula Kusio // W : Kultura jako komunikacja / pod redakcją Małgorzaty Dziekanowskiej, Marty Wójcickiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – S. 39-50

7. Leksemy čich-węch i nos w czeskich i polskich somatyzmach oraz ich symbolika i ekwiwalencja wzjamena / Dariusz Tkaczewski // W : Słowiański krąg : słowo, myśl, obraz w tradycji i współczesności / pod redakcją Anety Banaszek-Szapowałowej. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2019. – S. 64-77

8. Opowieść o barwie, zapachu i dźwięku, czyli Zofii Kossak „Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata” / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // W : Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcją Bernardety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – S. 75-88

9. Rola zapachu we współczesnych komplementach / Ewa Biłas-Pleszak, Katarzyna Sujkowska-Sobisz // W : Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej / pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – S. 181-189

10. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. T. 8, Świat doznań zmysłowych : (węch, smak, dotyk) / Barbara Bartnicka. – Kraków : Universitas, 2007. – 215, [5] s. ; 24 cm.

11. Symbolika odoru w „Pachnidle” i „Gołębiu” Patricka Sűskinda / Irena Jokiel // W : Brud : idee, dylematy, sprawy / pod red. Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 417-423
M 209960 (Opole)

12. Świat zapachów w polskiej prozie socrealistycznej : przyczynek do dziejów literatury zaangażowanej / Jerzy Smulski // W : Formy zaangażowania : pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku / pod red. Moniki Brzóstowicz-Klajn, Grzegorza Pertka, Beaty Przymuszały. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. – S. 17-21
M 217728 (Opole)

13. „Upadły anioł zmysłów”? : metaforyka zapachu i percepcji węchowej we współczesnej polszczyźnie / Ewa Badyda. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – 234 s. ; 24 cm.

14. Wyrazić nienazwane : językowo-kulturowy obraz zapachu we współczesnej polszczyźnie / Ilona Witkowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, copyright 2021. – 266, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

15. Zapachy dzieciństwa : zmysł powonienia w wybranych utworach dla dzieci / Krystyna Zabawa // W : Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcją Bernardety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – S. 49-62

Artykuły w czasopismach:

16. Aromat zbrodni : („Pachnidło” Toma Tykwera i „Jasminum” Jana Jakuba Kolskiego) / Stefan Radziszewski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. – T. 6 (2016), s. 131-144

17. Aromatyzacja bezwonnej kultury / Marek Krajewski // Kultura i Społeczeństwo. – 2002, nr 1, s. 23-56
* Kulturalizacja zapachów i zmysłu powonienia

18. Brud i smród w świetle polskich średniowiecznych źródeł hagiograficznych : próba rozpoznania tematu / Weronika Konkol // Studia Historica Gedanensia. – T. 1 (2010), s. 19-33

19. Dokąd zabiera nas nos? / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2011, nr 42, s. 76-78
* Odtwarzanie zapachów z przeszłości

20. Dwie dziurki w nosie i… zaczęło się / Krystyna Bonenberg // Aura. – 2003, nr 1, s. 32-33

21. Fetor na helleńskim polu bitwy : starożytni autorzy greccy wobec problemu / Lucyna Kostuch // Studia Historica Gedanensia. – T. 1 (2010), s. 11-18

22. Geografia zapachów wobec dyskursów humanistyki / Elżbieta Konończuk // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [T] 4 (2013), s. 53-61

23. Goń woń / Anna Dobrowolska // Polityka. – 2017, nr 27, s. 80-82
* Przewodniki po zapachach miasta

24. Gra na nosie / Krystyna Lubelska // Polityka. – 2007, nr 1, s. 88-90
* Na marginesie książki „Pachnidło” Patricka Süskinda

25. Jadę do ciebie, nie myj się / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2011, nr 46, s. 96-97

26. Jak pachnie Tel Awiw (i Łódź?) : o przestrzeniach olfaktorycznych w poezji Renaty Jabłońskiej / Beata Tarnowska // Archiwum Emigracji. – 2014, z. 1/2, s. 188-205

27. Leśmian i magia zapachów / Magdalena Kokoszka // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [T] 4 (2013), s. 277-287

28. Literacka ilustracja filozofii aromatów w powieści „Pachnidło” Patrika Süskinda / Jarosław Barański // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filozofia Socjologia. – Z. 5 (1997), s. 71-78

29. Miejska perfumeria / Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir // Res Publica Nowa. – 2008, nr 3, s. 37-42

30. Nos ma głos / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2014, nr 25, s. 95-97

31. Nosowa sprawa / Włodzimierz Karol Pessel // Res Publica Nowa. – 2002, nr 6, s. 70-79
* Zapach – etnografia

32. Odór Warszawy : poznanie miasta przez węch / Włodzimierz Karol Pessel // Kultura Miasta, Miasto w Kulturze. – 2008, nr 4, s. 63-79

33. „Opisać nienamacalne” : lingwistyczny obraz zmysłu węchu / Elżbieta Pawlikowska-Asendrych // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. – Z. 14 (2018), s. 171-175

34. Pachnidło : historia mordercy / Tomasz Tykwer // Kino. – 2007, nr 1, s. 62-63
* Zawiera rec. filmu: Pachnidło: Historia mordercy / reż. Tom Tykwer

35. Patrick Suskind „Pachnidło” / Marta Majewska // Cogito. – 2007, nr 2, s. 80-81

36. „Po przekroczeniu tego progu zaczyna się królestwo śmiechu…” : antysemityzm jako wywąchiwanie / Piotr Weiser // Teksty Drugie. – 2011, nr 3, s. 253-261

37. Poetyka zapachów w świecie przedstawionym Dmitrija Miereżkowskiego / Andrzej Dudek // Slavica Wratislaviensia. – Nr 158 (2014), s. 137-148

38. Powąchaj, obejrzyj, posmakuj… : smak i zapach na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej / Marta Mytko // Polonistyka. – 2013, nr 5, s. 39-42

39. Praktyki cielesne doby kryzysu : o zapachach Polski Ludowej / Aleksandra Rzepkowska // Transformacje. – 2014, nr 1/2, s. 38-54

40. Przestrzeń n-wymiarowa i węch : uwagi o futuryzmie / Magdalena Kokoszka // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [T.] 5 (2014), s. 203-214

41. Przeszłość i odkrywana zmysłami : reminiscencje zapachów i smaków w autobiografcznej prozie obszaru postjugosłowiańskiego / Ewa Szperlik // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 377-388

42. Rola syntetyzatora w obrazowaniu zapachu / Agnieszka Rosińska // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 18 (2005), s. 65-77

43. Semiotyka zapachów w starożytności / Kazimierz Ilski // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. – Vol. 18 (2008), s. 473-489

44. Smród twój wróg / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2009, nr 38, s. 104-106

45. Symbolika zapachu w magii oraz wierzeniach i obrzędach Chin / Dominika Zakrzewska-Bernasik // Nomos. – Nr 45/46 (2004), s. 21-35

46. S/Z, czyli smak i zapach w „Żywych kamieniach” i „Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego / Jerzy Paszek // Bibliotekarz Podlaski. – Nr 2 (2014), s. 55-67

47. Świat zapachów w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza / Justyna Samsel // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 12 (2012), s. 197-213

48. Ulica odziana w zapach / Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir // Czas Kultury. – 2008, nr 1, s. 26-35
* Osmosocjologia – termin oznaczający perspektywę teoretyczną i badawczą związaną z wpływem zapachów na zróżnicowane sfery życia społecznego

49. W odmętach zmysłów / Zbigniew Bochenek // Odra. – 2007, nr 1, s. 89-90
* Zawiera rec. filmu: Pachnidło: Historia mordercy / reż. Tom Tykwer

50. W poszukiwaniu straconego czasu : smaki i zapachy dzieciństwa według Pavao Pavličicia / Magdalena Ślawska // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 367-376

51. W stronę geografii zapachów / Jean-François Staszak ; tł. Elżbieta Konończuk // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [T] 4 (2013), s. 41-51

52. Wątpliwa woń królowej / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2019, nr 39, s. 64-66
* Perfumy Kleopatry

53. Wonio – w śląskich gwarach i w staropolszczyźnie / Jan Miodek // Śląsk. – 2016, nr 2, s. 65

54. Wpływ zapachów na zachowania konsumenckie : czyżby wodzili nas za nos? / Ewa Czerniawska, Joanna Maria Czerniawska // Nowiny Psychologiczne. – 2006, nr 4, s. 5-22

55. Zaduch, wonie i powoietrze, czyli jak pachnie w świecie Elizy Orzeszkowej… / Magdalena Kreft // Wiek XIX. – R. 4 (2011), s. 59-70

56. Zapach ciała w fotografii / Izabela Łapińska // Camera Obscura. – 2010, nr 1, s. 24-31

57. Zapach jako kategoria poetyki : na materiale opowiadań nowelistów rosyjskich lat osiemdziesiątych XIX wieku / Mirosława Michalska-Suchanek // Slavia Orientalis. – 1995, nr 4, s. 527-542

58. Zapach w poezji Anny Świrszczyńskiej / Magdalena Kokoszka // Literaturoznawstwo. – Nr 11 (2017), s. 77-86

59. Zapach w powieściach Gabrieli Zapolskiej : próba palimpsestowej lektury / Ewa Biłas-Pleszak, Katarzyna Sujkowska-Sobisz // Język Artystyczny. – T. 14 (2010), s. 99-113

60. Zapachowe autokreacje w tekstach kultury popularnej : (na przykładzie wybranych wywiadów podróżniczych) / Ewa Biłas-Pleszak // Język Artystyczny. – T. 15 (2014), s. 147-158

61. Zapachy i smaki Aleksandrii / Piotr Ibrahim Kalwas ; rozm. przepr. Robert Ostaszewski // Dekada Literacka. – 2010, nr 4/5, s. 162-167

62. Zapachy miast / Marian Bizan // Zeszyty Literackie. – 2010, nr 4, s. 130-133

63. Zły zapach : zbrodnia w służbie ludzkości nigdy nie wyglądała tak pięknie, jak w filmie „Pachnidło” / Piotr Gociek // Wprost. – 2007, nr 1, s. 106-108

Zob. też hasło: perfumy

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu