Zakończenie projektu edukacyjnego z elementami biblioterapii

Przyjaźń – budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych z wykorzystaniem elementów biblioterapii” – to projekt, który był realizowany od marca do czerwca br. w RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Nysie wspólnie z Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z pierwszej klasy .

Celem programu było kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw prospołecznych, uświadomienie potrzeby przyjaźni a także umiejętności odnajdywania i nazywania prawdziwej przyjaźni. Dzieci szukały również odpowiedzi w przedstawionych tekstach baśni i bajek, czy może być zła przyjaźń jak należy się wówczas zachować. W czasie spotkań zastosowane zostały zabawy integracyjne oraz metody pedagogiki zabawy.

Program zakończył się wspólnym wykonaniem ,,łańcucha przyjaźni”, który będzie dzieciom przypominał, że przyjaźń jest jedną z najważniejszych wartości w życiu.