Zajęcia edukacyjne dla dzieci z Ukrainy

Zapraszamy wszystkie dzieci z Ukrainy wraz z opiekunami na zajęcia artystyczne, zabawy z książką oraz z grami logicznymi, które organizujemy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu oraz w filiach biblioteki w woj. opolskim. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i ukraińskim z udziałem wolontariuszy z Ukrainy. Szczegółowych informacji udziela Alicja Kisała – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji oraz Promocji Czytelnictwa, tel. tel.: +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, wew. 122, e-mail: a.kisala@pedagogiczna.pl oraz kierownicy poszczególnych filii.

Запрошуємо дітей разом з батьками на художні заняття, заняття з книжками і логічні гри, які відбуватимуться у Обласній Педагогічній Бібліотеці в Ополє і філіях в Опольській області. Заняття будуть проводитись польською і українською мовами за участі українських волонтерів. Додаткову інформацію надасть керівник відділу Розвитку навчання і пропаганди читання Аліція Кісала за телефоном +48 77 453-66-92, 77 454-12-40, wew. 122, e-mail: a.kisala@pedagogiczna.pl і керівники філій.