Zajęcia dla dzieci i dorosłych z Ukrainy

Zapraszamy dzieci i dorosłych z Ukrainy na bezpłatne zajęcia organizowane w placówkach RZPWE w Opolu. Szczegóły w załączonej ulotce.

Zdjęcia z zajęć:

 

Informacja – działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy
Wersja polskojęzyczna:

Wersja ukraińska: