Zabawa, zabawka

Książki:

1. Czas wolny, zabawy i rozrywki w dziecięcym świecie Saszy Sawielewa (Paweł Sanajew „Pochowajcie mnie pod podłogą”) / Svetlana Pavlenko // W : Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej / pod redakcją Liliany Kality. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. – S. 25-40

2. Dawne i współczesne zabawki dziecięce / pod red. Doroty Żołądź-Strzelczyk i Katarzyny Kabacińskiej ; [aut. Piotr Adamczyk et al.]. – Poznań : Wydawnictwo Rys, 2010. – 443, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach)

3. Dziecięce zabawy w wierszach różnych poetów : próby interpretacji (dla nauczycieli, studentów i uczniów) / Marian Gancarczyk. – Bielsko-Biała : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, [2001?]. – 128 s. ; 21 cm. ISBN : 83-88106-07-4
M 183654 (Opole)

4. Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2010. – 216 s. : il. ; 24 cm. – ( Nauczyciele – Nauczycielom ; 17). ISBN 978-83-7308-000-3 ISBN 978-83-7587-473-0
M 205168 (Opole)

5. Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki : baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku : książka dla dzieci i dorosłych / Zuzanna Mikołajek. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018. – 63, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 21 cm. ISBN : 978-83-655634-4-6

6. Ewolucja historyczna form rozrywki w twórczości literackiej Umberto Eco / Aleksander Zbirański // W : Gnuśność, lenistwo i złe nawyki : przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym / redakcja naukowa Jakub Pieczara, Natalia Ryś, Magdalena Woszczek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. – S. 205-216

7. Gry i zabawy utrwalone przez artystów europejskich pociągnięciem pędzla / Paweł Maciąg // W : Homo ludens : zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio i Wojciecha Bejdy we współpracy z Lechem Kościelakiem. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017. – S. 441-454

8. Hello Kitty i inne popkulturowe lęki katolickiego „ruchu antyzabawkowego” w Polsce / Mateusz Dąsal // W : Głupota wszechobecną jest : o uniwersalności pewnej ludzkiej przywary / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – S. 259-274
M 216822 (Opole)

9. „Męska rzecz” – zabawy chłopięce w dziewiętnastowiecznej literaturze wspomnieniowej / Anna Pachocka // W : Książki i historia : księga jubileuszowa ofiarowana dr. Zdzisławowi Bieleniowi z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie / [kom. red. Zofia Ciuruś et al.]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego : Wydawnictwo Drukarnia Bestprint, 2008. – S. 171-180

10. Monster High jako przykład rozbudowanego systemu rozrywkowego dla dzieci / Paula Gamus. – Bibliogr. // W : Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – S. 120-127
M 213371 C 213369 (Opole)

11. Motyw zabawy w twórczości literackiej Astrid Lindgren / Piotr Kaczyński. – Warszawa : „Heliodor”, 1999. – 48 s. : il. ; 20 cm. ISBN : 83-863389-0-3

12. Obraz dziecka w malarstwie amerykańskim i polskim : zabawa, rozrywka, sport (1850-1939) / Michał Mazurkiewicz // W : Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze / pod redakcją Leonardy Mariak i Joanny Rychter. – Szczecin :Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2017. – S. 99-112

13. Od dewaloryzacji do upodmiotowienia i autonomizacji, czyli o zabawie w polskiej literaturze dla dzieci / Małgorzata Centner-Guz // W : Zabawa i zabawka : konteksty, wartość, znaczenia / redakcja naukowa Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 177-207

14. Pożyteczne czy szkodliwe? : porady w czasopiśmie “Bluszcz” z przełomu XIX i XX wieku dotyczące wyboru zabaw i zabawek / Barbara Kalinowska-Witek // W : Zabawa i zabawka : konteksty, wartość, znaczenia / redakcja naukowa Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 157-175

15. Rozrywka i zabawa we fraszkach Wacława Potockiego / Katarzyna Sonat // W : W kręgu dawnej polszczyzny. 6 / redakcja Maciej Mączyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda. – Kraków : Akademia Ignatianum, 2018. – S. 215-233

16. Rzeczy do zabawy : zabawki w cieniu Zagłady w twórczości Uriego Orleva / Krzysztof Rybak // W : O czym mówią rzeczy? : świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / pod redakcją Anny Mik, Marty Niewieczerzał, Eweliny Rąbkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. – S. 93-105

17. Siedemnastowiecznego szlachcica polskiego smutki i zabawy : motywy ludyczne w barokowych epigramatach Wespazjana Kochowskiego i Daniela Bratkowskiego / Teresa Banaś-Korniak // W : Homo ludens : zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio i Wojciecha Bejdy we współpracy z Lechem Kościelakiem. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017. – S. 427-439

18. Świat w zabawie – „zabawa światem” : ludyczne koneksje literatury : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie / pod red. Danuty Ossowskiej i Anny Rzymskiej. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. – 146 s. ; 24 cm.

19. W kręgu sekretu : zabawa motywem w „Lai d’Ignoré” (XIII wiek) / Anna Gęsicka // W : Dawne literatury romańskie w świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic / redakcja Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2018. – S. 29-36

20. W kręgu zagadnień ludyzmu : szkice i rozprawy / Tomasz Michalewski. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2015. – 161 s. : il. ; 24 cm. ISBN : 978-83-62687-69-5
M 63864 KK (Kędzierzyn-Koźle)

21. Wspomnienia z dzieciństwa : antropologiczny szkic o zabawach i zabawkach / Halina Mielicka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kielce : Panzet : na zlec. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – 214 s. ; 20 cm. – (Seria Biblioteki Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach)

22. Współczesne zabawki – średniowieczne inspiracje / Magdalena Sokołowska // W : Odkryj Opole w szkole : materiały dydaktyczne / pod red. Stefanii Jagło i Janusza Berdzika. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2017. – S. 145-152
C 217457 (Opole)

23. Wyliniała mądrość, chromy autorytet misie i miśki w kulturze masowej / Ryszard Kantor // W : Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata : księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides / red. nauk. Teresa Smolińska ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999. – S. 379-384
M 180624 (Opole)

24. Zabawa i zabawka w przedstawieniach obrazowych w kontekście motywu tematycznego „dziecko” / Anna Boguszewska // W : Zabawa i zabawka : konteksty, wartość, znaczenia / redakcja naukowa Barbara Bilewicz-Kuźnia. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 209-228

25. Zabawki dziecięce w polskiej literaturze pięknej II połowy XIX wieku / Katarzyna Kabacińska-Łuczak // W : Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski / redakcja naukowa Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Dorota Żołądź-Strzelczyk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. – S. 233-263

26. Zabawki w wierszach i piosenkach / Bożena Raszke, Grażyna Enzinger // W : Zabawki dziecięce : wybrane konteksty teoretyczne, badawcze i praktyczne / pod redakcją Marzeny Kiełbasy, Mirosławy Sochy ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. – Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 2019. – S. 127-144

27. Zabawki w Europie : zarys dziejów – rozwój zainteresowań / Jan Bujak. – Kraków : UJ, 1988. – 217 s. ; 24 cm. ISBN : 8323302243

Artykuły w czasopismach:

28. „A cacek też dużo było” : zabawki dziecięce na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej / Dorota Żołądź-Strzelczyk // Kwartalnik Historyczny. – 2013, nr 1, s. 5-30

29. Barbie – postmodernistyczny wymiar kultury / Sebastian Taboł // Kultura i Edukacja. – 2005, nr 1, s. 22-31

30. Bawideł czar / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2017, nr 15, s. 116-121
* Kolekcja Marka Sosenko licząca 40 tys. zabawek

31. Blondynka wszech czasów / Iga Nyc // Wprost. – 2009, nr 3, s. 124-125
*Historia lalki Barbie

32. „Być może trafisz na wesele wracając z pogrzebu” – motywy zabawy i śmierci w poezji Mieczysława Czychowskiego / Liliana Antonik // Topos. – 2009, nr 1/2, s. 25-34

33. Co zbierają nasze dzieciaki / Marcin Napiórkowski // Tygodnik Powszechny. – 2019, nr 31, s. 12-16

34. Czasopismo „Księżniczka” jako popkulturowa zabawka / Justyna Dobrołowicz // Zabawy i Zabawki. – R. 14 (2016), s. 153-163

35. Czy chłopiec może się bawić lalką, a dziewczynka koparką? : rozważania o „Innych”, inności i o… równości / Elżbieta Szefler. – Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 4, s. 10-19
* „Inny” w literaturze dla dzieci. Analiza utworów dla dzieci pokazujących stereotypy związane z zabawami dzieci i ich przełamywanie w przypadku zabaw niekonwencjonalnych – w obiegowej opinii nie będących prznależnymi danej płci

36. Dziecięce zabawki świąteczne w świetle wybranych źródeł ikonograficznych 2. połowy XIX i początku XX wieku / Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska // Studia Edukacyjne. – Nr 46 (2017), s. 89-112

37. Entele-pentele : zabawy naszych dziadków / Błażej Brzostek // Mówią Wieki. – 2014, nr 12, s. 36-40

38. Hylzen na balu, czyli staropolskie rozrywki / Łukasz Wróbel // Wiadomości Historyczne. – 2015, nr 3, s. 38-42

39. Inna bajka / Małgorzata Bogunia-Borpowska ; rozm. przepr. Ewa Wilk // Polityka. – 2019, nr 50, s. 30-32
* Nowi bohaterowie dziecięcej wyobraźni

40. Inny Ja : o zabawkach jako bohaterach utworów literackich dla dzieci = Different me : about toys as characters in literary works for children / Alicja Ungehauer-Gołąb // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 13, nr 3 (2018), s. 75-93

41. Krótka historia pluszowego misia / Rafał Jaworski // Mówią Wieki. – 2013, nr 12, s. 22-24

42. Lala i miś / Teresa Lewińska // Wiedza i Życie. – 2000, nr 6, s. 46-49
* Historia lalki i misia

43. Lalka Barbie : ideał kobiety sukcesu / Dariusz Krysiak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10, s. 616-617

44. Lalki do zabawy i nie tylko… : o formie i funkcji lalek w kulturze tradycyjnej i współczesnej / Bożena Kaczmarczyk // Zabawy i Zabawki. – 2013, nr 1/4, s. 10-46

45. „Miłuję waćpannę i piechotą, i na koniu, i na czczo, i po jedzeniu, i na wieki…” – dworski obyczaj kochania, zabawy i umierania w ujęciu Henryka Sienkiewicza / Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz // Litteraria. – [T.] 36 (2007), s. 87-100

46. Misja misia / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2010, nr 22, s. 52-54
*Misie literackie i filmowe

47. Motyw zabawy w twórczości literackiej Astrid Lindgren / Paweł Kaczyński // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 1/2, s. 22-25

48. Nazwy zabawek i zabaw dziecięcych w słownikach języka polskiego z XX wieku / Anna Piotrowicz // Poradnik Językowy. – 2006, z. 4, s. 27-44

49. O dzieciach i ich zabawach w opowiadaniach Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Edukacja Humanistyczna. – T. 2 (2002), s. 83-93

50. O funkcji motywów zabawowych w wybranych utworach polskiej literatury – propozycja syntezy materiału w klasach maturalnych / Barbara Myrdzik // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 1-2, s. 25-32

51. Obóz koncentracyjny jako zabawka. Zbigniew Libera „Urządzenia korekcyjne: LEGO – Obóz koncentracyjne” / Katarzyna Bojarska // Teksty Drugie. – 2004, nr 5, s. 200-206

52. Obraz dziecka w zabawie w twórczości Józefa Ratajczaka / Zofia Ożóg-Winiarska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 3, s. 5-24

53. Ożywione zabawki jako przybysze ze świata baśni / Katarzyna Maria Nogieć // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2007/2008, nr 1, s. 33-39

54. Paidia i paideia : zabawa i etyka w „Drzewie do samego nieba” Marii Terlikowskiej / Małgorzata Wójcik-Dudek // Filoteknos. – Vol. 9 (2019), s. 222-231

55. Po co komu grabki / Adam Robiński // Tygodnik Powszechny. – 2017, nr 23, s. 10-13
* Place zabaw – historia

56. Polskie zabawki ludowe / Tadeusz Seweryn // Polska Sztuka Ludowa. – 1949, nr 6, s. 163-178

57. Tamagotchi i Furby / Michał Miś. – Rys. // Wiedza i Życie. – 2000, nr 6, s. 50-51

58. Tamagotchi – ogniwo pomiędzy lalką a zwierzatkiem : wirtualne cmentarze dla cyberstworzonka / Agnieszka Kamińska // Konteksty. – 1998, nr 2, s. 70-73

59. Trzy królicze historie, albo… o poszukiwaniu Swojego Miejsca / Marta Wiktoria Trojanowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 6, dod. „Świat książki dziecięcej” nr 2, s. 1-3
* Motyw ożywionej zabawki w literaturze dla dzieci

60. W wesołych miasteczkach Kaczmarskiego i Waśniowskiej / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. – 2013/2014, nr 3, s. 11-31

61. Wiersze o zabawie / Emilia Berndsen // Poezja i Dziecko. – 2006, nr 1, s. 10-12
*”W zdrowym ciele”, „Na saneczkach”, „Grabimy liście”, „Konradek”

62. Wymarzony prezent pod choinkę : o zabawkach świątecznych w literaturze i czasopismach adresowanych do dzieci II połowy XIX i początku XX wieku / Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska // Studia Edukacyjne. – Nr 49 (2018), s. 77-105

63. Wzorce zabawowe w literaturze : od zabawy do medytacji / Alicja Baluch // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 8, s. 563-568

64. Zabawa i sport w brytyjskim i amerykańskim malarstwie (wiek XVIII-XX) : wybrane aspekty / Michał Mazurkiewicz // Zabawy i Zabawki. – R. 14 (2016), s. 177-186

65. Zabawek jak lodu / Aleksandra Żelazińska // Polityka. – 2019, nr 51/52, s. 54-56
* Współczesny rynek zabawek

66. Zabawka jako historyczny artefakt w niemieckiej literaturze i kulturze dziecięcej / Angela Bajorek // Filoteknos. – Vol. 9 (2019), s. 300-308

67. Zabawka nie jedno ma imię : kilka spóźnionych refleksji antropologa kultury / Ryszard Kantor // Zabawy i Zabawki. – 2011, nr 1/4, s. 33-42

68. Zabawka w starożytności / Irena Wolny // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10, s. 589-591

69. Zabawki ludowe jako odbicie zwyczajów, obrzędów, magii i legend / Tadeusz Seweryn // Polska Sztuka Ludowa. – 1957, nr 1, s. 3-20

70. Zabawki nowej ery / Michał Miś. – Fot. // Wiedza i Życie. – 2001, nr 12, s. 24-27

71. Zabawki to my : zabawki i dziecięcość w dzisiejszej sztuce / Eva Forgacs // Czas Kultury. – 2007, nr 3, s. 48-57

72. Zabawy dzieci i dorosłych na podstawie utworów literackich J. I. Kraszewskiego : wybrane zagadnienia / Małgorzata Penińska // Pedagogia Ojcostwa. – 2019, nr 2, s. 152-168

73. Zabawy dzieci w rysunkach Jacques’a Stelli – malarza francuskiego z XVII wieku /
Teresa Lewińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 6, s. 333-337

74. Zabawy i zabawki dziecięce w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku : wybrane problemy z wykorzystaniem grafik z epoki / Monika Nawrot-Borowska // Biuletyn Historii Wychowania. – [Nr] 30 (2013), s. 65-88

75. Zabawy i zabawki dziecięce w świetle polskiej nowelistyki pozytywistycznej / Katarzyna Kabacińska // Zabawy i Zabawki. – 2008, nr 1/4, s. 99-112

76. Zabawy i zabawki jako motyw literacki w polskiej poezji dla dzieci / Zbigniew Baran, Agata Wróbel, Małgorzata Walas // Poezja i Dziecko. – 2006, nr 1, s. 1320

77. Zabawy i zabawki jako motyw literacki w polskiej poezji dla dzieci / Zbigniew Baran, Małgorzata Walas, Agata Wróbel // Zabawy i Zabawki. – 1997, nr 3, s. 67-75

78. Zabawy i zabawki trzech pokoleń / Tomasz Michalewski // Lud. – T. 90 (2006), s. 89-102

79. Zabawy ludowych wesołków – w świetle wybranych zjawisk polskiej komedii plebejskiej XVI i XVII wieku / Piotr Pirecki // Pamiętnik Literacki. – 2009, z. 1, s. 5-25

Zob. także hasło: lalka, marionetka

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu