XI Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe

13 listopada 2023 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu odbyło się uroczyste podsumowanie XI Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, klas VII-VIII  oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024.

Koordynatorem regionalnym Opolskiej Komisji Wojewódzkiej konkursu jest Joanna Raźniewska, dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu. Patronem wydarzenia i fundatorem trzech pierwszych nagród książkowych było Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu – składamy serdeczne podziękowania Panu Tomaszowi Różyckiemu, autorowi książek za opatrzenie autografami nagród dla Laureatów.

Dzięki Patronatom Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola finał konkursu pozwala honorować nagrodami najlepszych “ortografów” z całego regionu.
Fundatorem nagród książkowych była również Fundacja Zawsze Warto z Krakowa, organizator konkursu.
Szczególne podziękowania zostały przekazane wszystkim nauczycielom polonistom, których zaangażowanie pozwoliło przeprowadzić Konkurs na tak wielką skalę.

Wydarzenie uświetnił występ artystyczny przygotowany przez Monikę, Wiktorię i Piotra – uczniów kl. III C III LO w Opolu. Oprawą wydarzenia była recytacja wierszy Wisławy Szymborskiej – Noblistki, której 100. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku – Roku Wisławy Szymborskiej.
Dopełnieniem uroczystości była wystawa “Tak powstawała Niepodległa” – poświęcona procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej (powstała z inicjatywy Biura Programu „Niepodległa”).

Spotkanie uświetnili również goście z Urzędu Marszałkowskiego i władz miasta, rodzice laureatów i media.
Laureatom i ich Opiekunom naukowym serdecznie gratulujemy!

LAUREACI

Kurier Opolski – wydanie główne: Kurier Opolski – wydanie główne – 13 listopada 2023 (tvp.pl)