Wywiadówka

Wywiadówka.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016.

Niniejsze zestawienie zawiera łącznie 90 opisów bibliograficznych, obejmujących lata 2000- 2016.

Zostało sporządzona na podstawie baz Biblioteki Narodowej, Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich, zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz bibliotek filialnych. Materiał bibliograficzny, uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i filiach zostały oznaczone syngaturami.

KSIĄŻKI:

 1. Akademia kolorowych rodziców : (program spotkań z rodzicami kl. 0-3 z gotowymi scenariuszami) / Małgorzata Szpila, Monika Parczewska ; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy. – Legnica : DODN. Filia, 2003. – 28 s. ; 21 cm.

 2. I tak też można” : zebrania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową / Maria Olszewska, Halina Regent. – Toruń : “Aker”, 2001. – 19 s. : il. ; 21 cm.

 3. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących : spotkania z rodzicami / red. Urszula Słowik. – Kielce : Zakład Wydawniczy SFS [Studia Full Scan], 2001. – 88 s. : il. ; 30 cm

 4. Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni, albo po prostu stuknięci / Elaine K. McEwan ; [tł. Anna Oleksyn]. – Wyd. 2, sublicencyjne. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Fraszka Edukacyjna, 2010. – 159 s. : il. ; 24 cm (PBW Opole sygn. M 212444 )

 5. Jak współpracować z rodzicami “trudnych” uczniów? / Małgorzata Babiuch. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2007]. – 117, [1] s. ; 24 cm (PBW Kędzierzyn-Koźle sygn. M 61346, C 59353 )

 6. Nauczyciel – rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 157, [1] s. : rys., tab. ; 21 cm. – (Kompetentny Nauczyciel. ) (PBW Kluczbork sygn. C 051611 ; PBW Opole sygn. M 194591, M 194881, M 194880 ; PBW Brzeg sygn. M 048869, M 049340 ; PBW Kedzierzyn-Koźle sygn. M 59285 ; PBW Nysa sygn. M 062938 , C 061406 )

 7. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. Kielce : “Jedność”, 2013. – 237 s. : il. ; 24 cm (PBW Opole sygn. M 211745 ; PBW Brzeg sygn. M 053999 )

 8. Nauczyciele – rodzicom : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej na spotkania klasowe z rodzicami uczniów klas 1-6 : scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami, zagadnieniami do przemyślenia i przedyskutowania / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. – Toruń : Bea-Bleja, 2002. – 96 s. : il. ; 21 cm.

 9. Nauczyciele – rodzicom. Cz. 2, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. – Toruń : Bea-Bleja, 2003. – 62 s. : il. ; 21 cm.

 10. Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu. Cz. 2 / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank – Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. – 222 s. : il. ; 24 cm.

 11. Nauczyciele i rodzice: w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy. [Cz.3] / red. nauk., Inetta Nowosad ; red. nauk., Mirosław J. Szymański ; Uniwersytet Zielonogórski ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. – 235 s. ; 24 cm. (PBW Opole sygn. C 195152 )

 12. Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel. – Gdańsk : “Harmonia”, 2007. – 150, [1] s. ; 21 cm. (PBW Opole sygn. M 198182, M 202077, M 208095, C 198126 ; PBW Brzeg sygn. M 050168 ; PBW Nysa sygn. C 065687 )

 13. Rodzice w szkole / Irena Dzierzgowska . – Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2001. – 120,[1] s. ;24 cm. (PBW Opole sygn. M 185107 )

 14. Scenariusz spotkania z rodzicami czyli wywiadówka profilaktyczna / Agnieszka Arendarska. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001. – 12 s. ; 21 cm. (PBW Nysa sygn. C 063556 )

 15. Scenariusze dobrych wywiadówek do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / [Beata Siek, Ewa Brol, Irena Starykiewicz, Agnieszka Fajfer, Dorota Olszewska-Sioma, Joanna Baś, Dorota Michnowska, Ryszard Pieluchowski, Marta Kuśmierczyk, Joanna Gorczyca]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2015. – 160 s. : il. ; 24 cm.

 16. Spotkania z rodzicami : inaczej, ciekawiej, skuteczniej / Katarzyna Koletyńska , Halina Sitko . Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2004. – 39,[1] s. ; 21 cm. – ( Biblioteczka Dobrego Nauczyciela ) (PBW Opole sygn. M 189564 )

 17. Spotkania z rodzicami : jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę / Anna Nowak. Poznań : “G&P”, 2000. – 49 s. : il. ; 24 cm. (PBW Kędzierzyn-Koźle sygn. M 57317 )

 18. Spotkania z rodzicami : scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących / red. Urszula Słowik. – Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2005. [94] s. : il. ; 29 cm

 19. Spotkanie z rodzicami na temat zjawiska agresji i przemocy wśród uczniów : materiały do organizowania i prowadzenia zebrań z rodzicami / Joanna Węgrzynowska. – Warszawa : “Raabe”, 2004. – 24 s. ; 30 cm

 20. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka [et al.]. Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011. – 160 s. : il. ; 30 cm

 21. Wywiadówka inaczej : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne / [red. Elżbieta Płatkowska]. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Fraszka Edukacyjna, 2007. – 157 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD). (PBW Kluczbork sygn. M 052115 )

 22. Wywiadówka inaczej : szkoła podstawowa / [red. Ewa Niezgoda]. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Fraszka Edukacyjna, 2007. – 179 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD). (PBW Kluczbork sygn. M 052116 )

  ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 23. Aktywna wywiadówka “Poznajmy się” / Jadwiga Susmenda // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7-8, s. VI

 24. Aktywni rodzice – nie tylko na wywiadówce / Anna Poraj // Życie Szkoły. – 2012, nr 5, s. 38-40

 25. Bez wywiadówek czyli O osobistych spotkaniach rodziców z opiekunem dziecka w szkole / Piotr Giertych // Meritum. – 2011, nr 2, s. 52-54

 26. Dlaczego rodzice boją się nauczycieli a nauczyciele rodziców? / Krzysztof Srebbrny ; rozm. przepr. Marta Lipczyńska // Twórcza Szkoła. – 2003, nr 2, s. 9-11

 27. Dlaczego są nieobecni? / Magdalena Goetz Głos Nauczycielski 2016, nr 21, s. 10

 28. Doceń swoje dziecko – forma zebrań z rodzicami / Ewa Marszałkowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 118-120

 29. Dotrzymać kroku : spotkania z rodzicami gimnazjalistów / Kazimierz Pietraszko // Wychowawca. – 2010, nr 1, s. 22-24

 30. Jak grać z rodzicami? / Jan Tatarowicz // Drama. – 2002/2003, z. 41, s. 6-10

 31. Jak można prowadzić “wywiadówki” wykorzystując metody aktywne? / Małgorzata Tworkiewicz // Przegląd Edukacyjny. – 2008, nr 3, s. 15 [dostęp: 23 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.wodn.lodz.pl/wodn/images/stories/PE/PE_2008/pe0308_art.pdf

 32. Jak nawiązać współpracę z rodzicami? / Anna Chaber-Dądela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 3, s. 49-50

 33. Jak organizować spotkania z rodzicami? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, s. 16-17

 34. Jak organizować spotkania z rodzicami? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, s. 16-17

 35. Jak poprowadzić wywiadówkę / Dorota Kosmala // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 3, s. 51

 36. Jak prowadzić spotkania z rodzicami? / Krzysztof Kwiatkowski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 6, s. 32-36

 37. Jak prowadzić wywiadówkę i konsultację / Katarzyna Bocheńska. – (Otwarta Akademia Umiejętności) // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 7, s. 22-23

 38. Jak przygotować rodziców do matury dziecka? : plan pracy wychowawcy szkoły ponadgimnazjalnej z rodzicami / Zofia Golińska [et al.] // Wychowawca. – 2005, nr 9, s. 16-17

 39. Jak sobie radzić z roszczeniowym rodzicem? Cz.2 / Marzena Frąckowiak // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 49, s. 19

 40. Jakim jestem rodzicem? : scenariusz spotkania z rodzicami / Teresa Słowikowska // Wychowawca. -2010, nr 1, s. 20-21

 41. Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami / Teresa Drwalewska-Biesiada // Wychowawca. – 2005, nr 9, s. 18-19

 42. Na wywiadówce o wadach postawy / Stanisław Żołyński. – Rys. // Lider. – 2003, nr 12, s. 22

 43. Nie wywiadówki, a spotkania / Urszula Gawron // Nowa Szkoła. – 2003, nr 10, s. 18-21

 44. Nowe doświadczenie – wywiadówka inaczej / Halina Zając Forum Humanistów. 2001, nr 2, s. 26.

 45. Organizacja współpracy z rodzicami / Jarosław Kordziński // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 11/12, s. 12-13

 46. Partnerska wywiadówka : formularz dla ucznia. // Sygnał. – 2014, nr 1, s. 28

 47. Partnerskie wywiadówki / Iza Jaskółka-Turek // Sygnał. – 2014, nr 1, s. 17-19

 48. Pierwsze spotkanie z rodzicami / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 9, s. 26-30

 49. Po co nam rodzice w szkole? / Krystyna Budzianowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 3, s. 11-19

 50. Problemy młodzieży dorastającej : spotkanie z rodzicami / Danuta Dąbrowska // Wychowawca. – 2005, nr 11, s. 25

 51. Propozycje zadań i obowiązków wychowawcy i rodziców do wykorzystania na wywiadówce : do uzupełnienia przez dwie strony // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 26

 52. Rodzic – strategia rozmowy / Joanna M. Łukasik // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 17-24

 53. Rodzic – ważny partner i cenne źródło informacji / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 20-21

 54. Rodzice i nauczyciele / Bernadeta Kosztyła // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10, s. 24-30

 55. Rodzice idą do szkoły / Mariola Stasiak // Nowa Szkoła. – 2004 nr 6, s. 59-60

 56. Rola nauczyciela w integracji środowiska domowego i szkolnego dziecka w młodszym wieku szkolnym / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 49-54

 57. Scenariusz spotkania z rodzicami / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 21-28

 58. Scenariusz wywiadówki z rodzicami “Narkotyki – wspólna sprawa rodziny i szkoły” / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 48, s. 24-28

 59. Scenariusz zebrania z rodzicami podsumowanie rocznej pracy uczniów i wychowawcy / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 5, s. 38-39

 60. Skuteczny dialog z rodzicami / Anna Poraj // Życie Szkoły. – 2014, nr 4, s. 38-39

 61. Spotkania z rodzicami / Teresa Słowikowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 12, s. 11-14

 62. Spotkania z rodzicami w szkole : scenariusz zebrania rodziców uczniów klasy 1 szkoły podstawowej (rozpoczęcie roku szkolnego) / Danuta Rajska // Wychowawca. – 2006, nr 9, s. 28

 63. Spotkanie z rodzicami / Halina Brzytwa // Życie Szkoły. – 2006, nr 9, s. 33-34

 64. Spróbujmy inaczej… / Maria Ryzner-Feduniewicz // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 27, s. 17

 65. Szkolny “koszmar” – wywiadówka / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 2, s. 10-13

 66. Sztuka prowadzenia zebrań / Anna K. Kiełczewska // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 82-84

 67. Ściąga dla belfra / Kinga Zarembińska-Heinch // Życie Szkoły. – 2004, nr 10, s. 48-49

 68. Tematy do rozmów z rodzicami / Krystyna Budzianowska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 42-50

 69. Trudności w nauczaniu i metody ich przezwyciężania : scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klas II i III gimnazjum / Emilia Wyżykowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 3, s. 23-24

 70. Uczniowie gospodarzami wywiadówki / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 9, s. 10-12

 71. Współpraca nauczycieli z rodzicami w klasie integracyjnej / Joanna Detka, Beata Wabia // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 65-68

 72. Wśród rodziców i kolegów / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 1, s. 31-37

 73. Wychowywać razem – moje spostrzeżenia o wywiadówkach / Marta Łazar // Lider. – 2009, nr 7-8, s. 20-22

 74. Wywiadówka – spotkanie – dialog : refleksje doświadczonego nauczyciela / Iwona Ratejek-Kolasa // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008 , nr 2 , s. 56-59

 75. Wywiadówka : jak ją przeżyć i nie zwariować / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 35, s. 18-19

 76. Wywiadówka jako forma współpracy szkoły z rodzicami / Bogdan Mielech // Kwartalnik Edukacyjny. – 2004, nr 1, s. 58-67

 77. Wywiadówka metodą warsztatową – scenariusz spotkania z rodzicami / Alina Grzesik // Modelowe Nauczanie. – 2005, nr 11, s. 65-68

 78. Wywiadówka profilaktyczna / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 11, s. 53

 79. Wywiadówka z fizycznej edukacji i gimnastyki korekcyjnej jako płaszczyzna kontaktów z rodzicami uczniów / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 9, s. 26-34

 80. Wywiadówka z gimnastyki korekcyjnej / Ewa Fronczek, Andrzej Mantel. – Rys. // Lider – 2003, nr 10, s. 24-27

 81. Wywiadówka z wychowania fizycznego / Elżbieta Ozdoba, Janusz Ozdoba // Lider. – 2002, nr 10, s. 9-11

 82. Wywiadówka? Wysiadam! / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 121-123

 83. Wywiadówki w (nie)dalekiej przyszłości / Magdalena Korzekwa // Katecheta R. 50, nr 11 (2006), s. 71-73.

 84. Zasady współpracy z rodzicami / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 1, s. 15-17

 85. Zebrania z rodzicami : jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Karolina Oleksa // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 79, s. 59-63

 86. Zebrania z rodzicami : jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016 nr 3, s. 23-27

 87. Zebrania z rodzicami / Irena Sierpowska-Glapiak // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 7, s. 14-15

 88. Zebrania z rodzicami / Krystyna Kolowca // Życie Szkoły. – 2008, nr 9, s. 29-37

 89. Zebranie z rodzicami to nie monodram / Monika Walczak // Sygnał. – 2014, nr 7, s. 46-48

 90. Zmarnowane wywiadówki / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 76-82

Oprac. Ewa Dolata-Makuch

PBW w Opolu

Filia w Kluczborku