Wystawa „Starodruki w zbiorach PBW w Opolu” – Muzeum Śląska Opolskiego

Zapraszamy na wystawę  „Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu”. Wystawę tworzą wybrane wydawnictwa reprezentujące eklektyczną kolekcję starych druków m.in.: encyklopedie, słowniki, podręczniki, mapy, tzw. piśmiennictwo użyteczne, dzieła literackie, pozycje dotyczące historii, historiografii i geografii, modlitewniki oraz teksty religijne i moralno-dydaktyczne. Prezentowane dzieła wydano m.in. w języku polskim, niemieckim, łacińskim, francuskim, greckim i arabskim. Wystawa udostępniona będzie do zwiedzania od 24 września do 12 listopada 2021 r. – w Muzeum Śląska Opolskiego, Mały Rynek 7.  Wernisaż wystawy odbędzie się 24 września o godz. 13.00.

Kolekcja powstała z wyłączonej części, zdeponowanego w bibliotece, księgozbioru przedwojennej książnicy klasztoru Franciszkanów w Nysie oraz ze starodruków pozyskanych przez PBW w Opolu. Stanowią ją druki europejskie wydane w latach 1553-1800 w niemal pięćdziesięciu ośrodkach drukarstwa – w krajach Rzeszy Niemieckiej, na terytoriach monarchii habsburskiej i Prus (w tym w Czechach, Słowacji, na Śląsku i w Łużycach), w Polsce, Francji, Holandii, Szwajcarii, Szkocji i we Włoszech. Wśród oficyn wydawniczych znajdują się zarówno te o najstarszych, sięgających początków drukarstwa tradycjach – paryska oficyna rodziny Estiene’ów – jak i powstałe w XVIII w. polskie wydawnictwa i drukarnie warszawskie: księży pijarów oraz przybyłych z Francji i Niemiec drukarzy – Piotra Dufour i Michała Grölla. Znaczna część książek posiada zapisy odręczne, pieczęcie oraz exlibrisy poświadczające ich wcześniejszą przynależność. Wśród byłych właścicieli odnaleźć można duchownych, nauczycieli, lekarzy, uczniów, studentów, antykwariuszy i bibliofilów. Na uwagę zasługuje również szata graficzna wydawnictw. Oprócz ozdobników i sygnetów drukarskich niektóre książki posiadają drzeworytowe lub sztychowane strony tytułowe, frontispisy lub całostronicowe ilustracje.

Katalog wystawy “Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu”

Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu: katalog