Wyobraźnia

Książki:

1. Anatomia duszy : figury wyobraźni i gry językowe / Dariusz Czaja. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. – 476 s. ; 21 cm.
M 193286 M 199037 (Opole)

2. Anatomia wyobraźni : 12 esejów o fantazjowaniu w kinie, telewizji, komiksach i literaturze popularnej / pod red. Sebastiana Jakuba Konefała. – Gdańsk : Gdański Klub Fantastyki : Uniwersytet Gdański, 2014. – 217, [1] s. ; 21 cm. – (Anatomia Fantastyki)

3. Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich : świat wyobrażony Brunona Schulza / Marzena Karwowska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 350, [1] s. ; 21 cm. – (Interpretacje Literackie)

4. Archeologia wyobraźni : studia o Słowackim i Norwidzie / Włodzimierz Szturc
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas” , cop. 2001. – 245, [3] s. ; 21 cm

5. Dziwniejsze niż fikcja : rola wyobraźni w filmach Marca Forstera / Magdalena Kempna-Pieniążek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – 170, [6] s. ; 21 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2942)

6. Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku / red. nauk. Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz ; przy współpr. Marty Czermazowicz, Agaty Kwaśniewskiej, Piotra Rosoła. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2011. 382 s. ; 21 cm. – (Seria Prac Zakładu Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

7. Filmowe cuda i sztuczki magiczne : szkice z archeologii kina / Justyna Hanna Budzik. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – 202, [2] s. : il. ; 20 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3284)

8. Horyzonty wyobraźni : fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze / pod red. Jakuba Kornhausera i Dagmary Zając. – Kraków : Wydawnictwo “Scriptum” Tomasz Sekunda, 2012. – 249 s. : il. ; 23 cm.

9. Ironia i mistyka : doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego / Jarosław Ławski ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu. – Białystok : Wydaw. UwB, 2005. – 582 s., [4] s. tabl. kolor. : il., portr. ; 24 cm.

10. Mickiewiczowskie figury wyobraźni / Wojciech Owczarski. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2002. – 254, [2] s. : 1 il. ; 23 cm.

11. Miejsca wspólne, miejsca własne : o wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora / Wojciech Owczarski. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, 2006. – 398,[1] s. [23] s. tabl. : fot. ; 23 cm. – (Próby)
M 195371 (Opole)

12. O wyobraźni lirycznej Adama Mickiewicza / Dariusz Seweryn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej.Warszawa : Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 1996. – 133, [2] s. ; 20 cm. – (Rozprawy Literackie, ISSN 0208-4007 ; 74)
M 27103/LXXIV (Kędzierzyn-Koźle), M 048588 (Kluczbork)M 175676 M 175677 M 176171 (Opole)

13. Pięć stopni miłości : o wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej / Mirosława Hanusiewicz. – Warszawa : “Semper”, cop. 2004. – 175 s. ; 25 cm.
M 062128 (Nysa)

14. Prapamięć uśpiona : świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana / Marzena Karwowska. – Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. – 194 s. ; 24 cm.

15. Rzeczy i marzenia : studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów / Aleksander Nawarecki ; [z prac Zakładu Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego]. – Katowice : “Śląsk” , 1993. – 181, [1] s. ; 21 cm

16. Symbole Apokalipsy : studia z antropologii wyobraźni / Marzena Karwowska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. – 143, [1] s. ; 21 cm.

17. Sztuka i wyobraźnia / Józef Górniewicz.Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. – 105, [2] s. ; 20 cm. – (Sztuka, Kultura, Wychowanie)
M 52301 (Kędzierzyn-Koźle), M 045201 (Kluczbork), M 160715 M 160716 M 160717 (Opole)

18. Świat średniowiecznej wyobraźni / Jacques Le Goff ; przeł. Maria Radożycka-Paoletti. – Warszawa : “Volumen” : “Bellona”, 1997. – 338, [2] s., [16] s. fot. (w tym kolor.) ; 25 cm. – (Nowa Marianna = La Nouvelle Marianne)

19. Trauma, pamięć, wyobraźnia / pod red. Zofii Podniesińskiej, Józefa Wróbla. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – 251, [2] s. ; 23 cm. – (Żywioły Wyobraźni)
M 206548 (Opole)

20. Wektory wyobraźni : przekraczanie granic w tekstach kultury popularnej / Piotr Jezierski. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014. – 191, [1] s. ; 20 cm. – (Kontinuum)

21. Wizja Krasińskiego / Wilhelm Adolf Bruchnalski. – Sandomierz : Wydawnictwo “Armoryka”, 2015. – [2], 28 s. ; 21 cm.

22. Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej, Kraków 31.05 – 2.06.2016 : książka abstraktów / [red. Marta Woszczak]. – Kraków : Wydawnictwo Przygotowalnia, 2016. – 63 s. : il. ; 20 cm.

23. Wyobraźnia jako jaźń twórcza : studia z etyki, literatury i sztuki / pod red. Ewy Podrez i Antoniego Czyża. – Warszawa : “Neriton”, 2002. – 237 s. : il. ; 21 cm.

24. Wyobraźnia poetycka XXI wieku / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Magdaleny Marchaj. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 232, [2] s. ; 23 cm. – (Żywioły Wyobraźni)

25. Wyobraźnia poetycka Norwida / Mieczysław Inglot. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 216,[3] s. ; 21 cm.
M 51575 M 51842 (Kędzierzyn-Koźle), M 044167 (Kluczbork), M 051721 (Nysa), M 157720 M 157776 M 157777 (Opole)

26. Wyobraźnia : sztuka i design / Alicja Głutkowska-Polniak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2012.- 238, [1] s. ; 21 cm.- (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2983)

27. Wyobraźnia w języku : leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych : centrum-peryferie i siły / Agnieszka Libura. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. – 280 s. : rys. err. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 2165)
M 183070 (Opole)

28. Żywioły wyobraźni : o wyobrażaniu i przeobrażaniu / Marta Matylda Kania. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. – 234, [5] s. ; 21 cm.

29. Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Iwony Misiak. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. – 222, [1] s. ; 23 cm.

30. Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia’68 / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, Iwony Misiak. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 207, [2] s. ; 23 cm. – (Żywioły Wyobraźni)

 

Artykuły w czasopismach:

31. Autonarracyjne marzenia pamięci : o pismach antropologicznych Gastona Bachelarda / Marzena Karwowska // Prace Polonistyczne. – Ser. 68 (2013), s. 177-188

32. Czarodziejska kraina dziecięcej wyobraźni w utworach Heleny Bechlerowej / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 5, s. 12-16

33. Ćwiczenia z wyobraźni : scenariusz lekcji dla klasy V szkoły podstawowej (na motywach powieści Joanne K. Rowling: Harry Potter i Kamień Filozoficzny) / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 6, s. 11

34. “Dwa światy”, czyli wyobraźnia nowoczesnego poety jako manifestacja świadomości “rozbitej” : przypadek Jerzego Zagórskiego / Andrzej Niewiadomski // Pamiętnik Literacki. – 2004, z. 2, s. 7-28

35. Fantastyczny świat wyobraźni w utworach literackich / Agnieszka Bisz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 90-93

36. Jak Wyspiański organizuje wyobraźnię odbiorcy “Wesela”? / Bożenna Jankiewicz // Język Polski w Liceum. – 2008/2009, nr 4, s. 78-90

37. Kino jako machina wyobraźni : teoria kina Gillesa Deleuze’a w kontekście teorii wyobraźni Immanuela Kanta / Katarzyna Wejman // Panopticum. – Nr 13 (2014), s. 136-149

38. Miłość śmierci i energia rozkładu : o młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej / Wojciech Gutowski // Pamiętnik Literacki. – 1989, z. 1, s. 37-71

39. Nieznośnie genialna wyobraźnia Juliusza Słowackiego / Jarosław Sułkowski // Akant. – 2007, nr 2, s. 42-43

40. Nowość : fantazmat i fetysz / Zbigniew Mańkowski // Bliza. – 2015, nr 2, s. 147-152
* Wyobraźnia w sztuce

41. O wyobraźni fantastycznej / George MacDonald ; tł. Magda Sobolewska // Fronda. – Nr 36 (2005), s. 274-281

42. O wyobraźni przedmiotowej i strukturalnej miłośnika horroru / Anna Wolińska // Sztuka i Filozofia. – Nr 43 (2013), s. 87-96

43. O wyobraźni romantycznej / Włodzimierz Robert Śmieciński // Artes Liberales. – 2010, nr 1/2, s. 77-85

44. “O wyobraźni w sposób zwykły i niezwykły…” : propozycja lekcji w klasie VI / Małgorzata Jas // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 1999/2000, nr 3, s. 37-43

45. Od Sarbiewskiego do Iwaszkiewicza : o suwerenności wyobraźni polskiej wobec wyobraźni europejskiej / Włodzimierz Śmieciński // Studia Mazowieckie. – Nr 2 (2014), s. 129-144

46. Poeta jako antropolog / Marcin Telicki // Teksty Drugie. – 2007, nr 3, s. 153-171

47. Symboliczno-hermeneutyczny splot, czyli symbol między psychoanalizą, fenomenologią religii i poetycką wyobraźnią : symboliczne imaginarium “Poematu bukolicznego” Wata / Barbara Sienkiewicz // Nauka. – 2011, nr 4, s. 29-62

48. Świat wyobraźni Brunona Schulza jako świat możliwy : próba zastosowania Ecowskiej teorii narracji / Kamila Dolata // Analiza i Egzystencja. – Nr 14 (2011), s. 57-79

49. Teatr historii, teatr wyobraźni : Juliusz Słowacki-Tadeusz Miciński / Sabina Brzozowska // Wiek XIX. – R. 6 (2013), s. 7-30

50. Wiersze Joanny Kulmowej stymulatorem dziecięcej wyobraźni / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 1, s. 16-22

51. Wulkan wyobraźni, czyli o “Koloniach” Tomasza Różyckiego / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. – 2011/2012, nr 1, s. 42-59

52. Wyobraźnia “oniryczna” : studium nadrealistycznego szaleństwa / Marta Cywińska-Dziekońska // Świat Psychoanalizy. – 1999, nr 2, s. 151-161

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu