Wymiary resilience w naukach o wychowaniu

Wymiary resilience w naukach o wychowaniu / Agnieszka Bzymek. –  Toruń : Adam Marszałek, 2020. 

Pojęcie resilience winno znaleźć miejsce szczególnie pośród subdyscyplin pedagogicznych. Przedstawiona przez autorkę problematyka resilience ma na celu dokonanie konceptualizacji pojęcia w celu poszukiwań edukacyjnych wymiarów omawianego zagadnienia, ukazanie szans  edukacyjnego wzrostu człowieka, zwłaszcza dorosłego. Rozważania zostały zawarte w ośmiu rozdziałach: Resilience – w poszukiwaniu ram teoretycznych (1) ; Analogie i konteksty psychologiczne (2) ; Antropologiczno-filozoficzne tło – jednostka i wspólnota w wybranych nurtach (3) ; Perspektywy pedagogiczne wobec resilience (4) ; Resilience w wybranych nurtach pedagogicznych (5) ; Kategoria resilience w praktyce teorii wychowania (6) ; Pedagogiczny sens kategorii resilience (7) ; Wokół pedagogicznych pożytków resilience (8). Upowszechnienie zawartej w książce wiedzy stwarza szansę doskonalenia procesów wychowawczych, opiekuńczych, rozwojowych szkoły oraz systemu wychowawczego, opiekuńczego i resocjalizacyjnego, które pilnie potrzebują doskonalenia, dlatego publikację należy polecić szerokiemu gronu nauczycieli, wychowawców,  a także psychologów i terapeutów.