Wykład otwarty online „Wojciech Korfanty – twarze i miejsca”

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2023 rokiem Wojciecha Korfantego zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym online pt. „Wojciech Korfanty – twarze i miejsca”, który odbędzie się online w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 17.00. Wykład wygłoszą: dr Agnieszka Misiurska (Instytut Śląski) oraz dr Piotr Stanek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu).

dr Agnieszka Misiurska – historyk, starszy specjalista w Zakładzie Badań Śląskoznawczych Instytutu Śląskiego. Jej badania naukowe skupiają się wokół obrazu II Rzeczpospolitej w zachodniej prasie, historii Śląska XIX i pierwszej połowy XX w., dydaktyki historii. Z zamiłowania genealog.

dr Piotr Stanek – historyk, kierownik Działu Naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Sekretarz redakcji „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, periodyku naukowego poświęconego sprawom jenieckim oraz wydarzeniom z lat II wojny światowej. Autor biografii Stefan Korboński (1901–1989). Działalność polityczna i społeczna, Warszawa 2014, a także prac: Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344, Opole 2015; Wrześniowy epilog. Żołnierze Wojska Polskiego w obozach Lamsdorf, Opole 2017; Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941), Opole 2019; Na uboczu. Lamsdorf w czasie powstań śląskich i plebiscytu (1919–1921), Opole 2021. Autor i redaktor książek oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących tematyki jenieckiej, Polskiego Państwa Podziemnego oraz polskiej emigracji politycznej.

Link do wykładu: https://forms.office.com/e/K0eMSv0Mw2