Wybrane zagadnienia matematyki

Wybrane zagadnienia matematyki /Karol Selwat. Wyd. trzecie rozszerz. Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2020.

Pierwsza część  niniejszego podręcznika akademickiego omawia elementy wstępu do matematyki, tj. elementy logiki matematycznej, rachunku zdań i teorii mnogości. W drugiej części przed stawiono podstawy analizy matematycznej funkcji rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej: ciągi i szeregi liczbowe, granice i ciągłość funkcji, rachunek różniczkowy i rachunek całkowy. Trzecia część zajmuje się wybranymi zagadnieniami algebry liniowej, tzw. macierzami, wyznacznikami oraz układami równań liniowych. Czwarta część to podstawy geometrii analitycznej w przestrzeni trójwymiarowej: wektory i działania na nich, równania płaszczyzny i prostej, kąty i odległości w przestrzeni. Ostatnia część prezentuje elementy algebry abstrakcyjnej, tj. liczby zespolone oraz zespolone wielomiany i funkcje wymierne. Książka ta jest adresowana głównie do studentów Wydziału Zarządzania i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Prezentowane zagadnienia pojawiają się w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunków: ekonomia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka oraz ochrona środowiska, dlatego możliwe jest również wykorzystanie opracowania przez studentów tych kierunków na innych uczelniach wyższych. Praca ma także służyć absolwentom studiów pierwszego stopnia wyżej wymienionych kierunków jako usystematyzowane podsumowanie zdobytej wiedzy.