WYBRANE WIERSZE Z ROMANTYCZNEJ LITERATURY EUROPEJSKIEJ

Książki:

 

1. Angielscy poeci jezior : [poezje] / W. Wordsworth, S. T. Coleridge, R. Southey ; wybrał, przeł. [z ang.], wstępem i objaśn. opatrzył Stanisław Kryński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. – LXXIX, [1], 428 s.
M 005090 (Brzeg), M 12847 M 18158 (Kędzierzyn-Koźle), C 009000 (Kluczbork), M 040399 M 040400 M 040401 (Opole)

2. Doświadczając obcego świata : groteska w poezji Johna Keatsa i Percy’ego Bysshe Shelleya / Małgorzata Łuczyńska-Hołdys // W : Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego : eseje na dwusetlecie / redakcja naukowa Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Monika Coghen. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. – S. 131-152

3. Joseph von Eichendorff : wybitny niemiecki poeta romantyczny z ziemi raciborskiej / oprac. Jerzy Pośpiech ; Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Instytut Filologii Polskiej. Katedra Literatury Romantyzmu UO, Konwersatorium im. J. Eichendorffa w Opolu. – Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, [2000]. – 92 s. : faks., fot. ; 24 cm.
M 182385 (Opole)

4. Liryka: uprzywilejowany rodzaj romantyków / Maria-Rosario Ferré, Julio Salvador Fernandez // W : Literatura Europy : historia literatury europejskiej / pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a. – Tyt. oryg.: Lettres Européennes. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2009. – S. 536-548
C 050900 (Brzeg), C 201584 I 201589 M 204413 M 204420 C 046273 (Opole)

5. Niemiecka ballada romantyczna / oprac. Zofia Ciechanowska ; [tł. z niem.]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. — CXIX, 334 s. ; 17 cm. — (Biblioteka Narodowa. Seria 2 ;, nr 142 )
M 18142 M 18143 M 8734 (Kędzierzyn-Koźle), C 009066 M 009067 (Kluczbork), M 005449 M 040402 M 040403 M 040404 M 224136 F (Opole)

6. Poezje wybrane / Samuel Taylor Coleridge ; wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Zygmunt Kubiak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. — 139, [1] strona ; 17 cm.
M 041518 (Kluczbork), M 052429 (Nysa), M 148872 M 224020 F (Opole)

7. Swobodne wędrówki romantyków angielskich : Wordsworth i Coleridge / Przemysław Uściński // W : Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego : eseje na dwusetlecie / redakcja naukowa Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Monika Coghen. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. – S. 45-75

8. Wampiryzm homoerotyczny w „Christabel” Samuela Taylora Coleridge’a, „Pogance” Narcyzy Żmichowskiej i „Carmilli” Josepha Sheridana Le Fanu / Blanka Pela // W : Romantyzm niekanoniczny / pod red. Tomasza Jędrzejewskiego. – Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 39-80

 

Artykuły w czasopismach:

 

9. Dwa razy William Wordsworth / Tomasz Krzykała // Kozirynek. – 2009, nr 10, s. 51-58

10. Holderlin czytany dzisiaj / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. – 2003, nr 6, s. 329-333

11. „Idąc na Zachód” Williama Wordswortha czyli podróż egzystencjalna / Tomasz Krzykała // Kozirynek. – 2009, nr 9, s. 45-50

12. „Jednego zatrzymuje trzech/Sędziwy dziad-marynarz” : The Rime of the ancient mariner Samuela Taylora Coleridge’a w polskich przekładach / Marta Chodkiewicz // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – T. 29, [z.] 1 (2011), s. 25-43

13. Julia i Zofia „Lucius” Josepha von Eichendorffa i “Quidam” Cypriana Norwida / Rolf Fieguth // Pamiętnik Literacki. – 2021, z. 3, s. 53-66

14. Kraina czystych efektów / Mikołaj Wiśniewski // Literatura na Świecie. – 2012, nr 9-10, s. 347-370
* Analiza przewodnika poety poświęconego Krainie Jezior

15. Najpóźniejsze wiersze Holderlina / Andrzej Lam // Topos. – 2001, nr 4-5, s. 9-14

16. Poeta i poezja w utworze Heinricha Heinego „O, przemiły ten poeta” / Beata Pocica . – Bibliogr. // Język Polski w Liceum. – 2015/2016, nr 1, s. 33-45

17. Poeta romantyczny i wyobraźnia / Łukasz Kowalik // Przegląd Filozoficzny. – 2021, nr 1, s. 225-233

18. Poeta w chmurach : o fantazji twórczej Samuela Taylora Coleridge’a / Agnieszka Urbaniak // Kresy. 2008, nr 3, s. 27-30

19. Romantyzm w Europie. Romantyzm w Polsce // Cogito. – 2006, nr 3, s. 60-73

20. Rozbita lutnia, czarodziejska różdżka. O poezji Josepha von Eichendorffa / Jerzy Szymik // Joseph von Eichendorff Konversatorium. – 1999, nr 22, s. 9-25

21. Sztuka i religia w „Pieśni porannej malarza” Eichendorffa / Christop Bauer ; tł. Katarzyna Żukowska // Zeszyty Edukacji Kulturalnej. – 2000, nr 28/29, s. 180-185

22. Wiersz jako przedstawienie : odczytanie wiersza Victora Hugo / Michael Riffaterre // Pamiętnik Literacki. – 1989, z. 4, s. 307-330
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1989-t80-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1989-t80-n4-s307-330/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1989-t80-n4-s307-330.pdf [dostęp: 2023.12.13]

23. Wietrzny odzew : o pewnej metaforze romantycznej / M. H. Abrams ; tł. Adam Lipszyc // Literatura na Świecie. – 2012, nr 9/10, s. 154-175

24. Williama Wordswortha sojusz z nieśmiertelnością / Urszula Wykurz // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 3, s. 84-102

25. Wizja poety : nowa i stara Ziemia / M. H. Abrams ; przeł. Michał Warchala // Literatura na Świecie. – 2012, nr 9-10, s. 310-343

26. Wyobraźnia romantyczna / Maurice Bowra // Kresy. – 1998, nr 2(34), s. 10-24
* Znaczenie wyobraźni u angielskich romantyków: Shelleya, Wordstwortha, Coleridge’a, Blake’a, Keats’a, Bysshe’a

27. Z dziejów sporu o piękno – „Oda do urny greckiej” Johna Keatsa i jej polscy czytelnicy / Magdalena Rabzio-Birek // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 2, s. 7-17

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu