WYBRANE UTWORY / Horacy

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 48-50 : Poeta zapewnia sobie nieśmiertelność. Lektura “Pieśni” Horacego ; S. 51-52 : “Do Apollina”. Horacego dążenie do harmonii w życiu
C 188223 M 196724 M 196725 M 196726M 196727 (Opole)

2. Dwadzieścia dwie ody / Flaccus Quintus Horatius ; przeł. z łac. Adam Ważyk ; oprac. Stanisław Stabryła. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – CLXXVI,98 s. ; 17 cm. – ( Biblioteka Narodowa. Seria 2, ISSN 0406-0636 ; nr 232 )
M 046022 (Brzeg), C 046669 M 046613 (Kluczbork), M 165399 M 165404 (Opole)

3. Horacy w świetle własnej twórczości / Lidia Winniczuk. – Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1948. – 68 s. ; 21 cm. – ( Biblioteka Meandra ; 6 )
M 033523 (Opole)

4. Literatura rzymska. Okres augustowski / Maria Cytowska , Hanna Szelest. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. – S. 155-257 : Horacy (Quintus Horatius Flaccus)

5. Objaśnienia wybranych pieśni Horacego / napisał Stanisław Rzepiński. – 3 wyd. Kraków : nakładem D. E. Friedleina, 1921. – XXVIII, 184 s. ; 19 cm.
M 24550 (Opole)

6. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej, zgodne ze standardami wymaga n egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. – Kraków : “Greg”, [2008?]. – S. 390-391 : Antyk : Horacy
M 208956 (Opole)

7. Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany, powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska. – Od antyku do oświecenia. – Warszawa : “Difin”, 2019. – S. 76-84 : Horacy i horacjanizm
M 220182 (Opole)

8. Struktura obrazu poetyckiego w liryce Horacego / Stanisław Stabryła // W : From antiquity to modern times : classical poetry and its modern reception : essays in honour of Stanisław Stabryła. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – S. 37-54

9. Talent i sztuka : rzecz o poezji Horacego / Andrzej Wójcik. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. — 382, [2] s. ; 21 cm.
M 039620 (Brzeg), M 48048 (Kędzierzyn-Koźle), M 040550 (Kluczbork), M 047749 (Nysa), M 144144 (Opole)

10. Wybór poezji / Flaccus Quintus Horatius ; przekład z łac. i oprac. Jerzy Krókowski. – Wyd. 5. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. – LIX, [1], 367, [1] s. : il., portr. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 2, nr 25 )
M 018955 (Brzeg), M 025332 M 025333 (Nysa), M 2240061 F (Opole)

11. Z badań nad pierwszym zbiorem pieśni Horacego / Krystyna Zarzycka-Stańczak ; Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969. – 115, [1] s. ; 24 cm. – ( Archiwum Filologiczne ; 21 )
M 065723 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

12. Ars poetica, czyli poeci o poezji : „Pieśń XXIV” J. Kochanowskiego i „Oda do Mecenasa” (II, 20) Horacego / Stanisław Włostowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, z. 4, s. 52-59

13. Carpe Diem, czyli chwytaj Horacego. Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum / Bożena Czembrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 3-4

14. Charakterystyka „Pieśni” Horacego / Joanna Wysłowska // Cogito. – 2009, nr 17, s. 35

15. Drzewko horacjańskie – tematy poezji Horacego : Tłumaczenia. Nawiązania // Cogito. – 2002, nr 16, dod. Język polski w liceum, nr 5, s. 12-13.

16. Elementy autobiograficzne w poezji Horacego a antyczne „Vitae Horatii” / Małgorzata Kruszelnicka // Meander. – 1986, nr 7, s. 265-286

17. Erotyki i sympotyki w drugim zbiorze Pieśni Horacego / Krystyna Zarzycka-Stańczak // Roczniki Humanistyczne. – R. 23, nr 3(1975), s. 59-72
* Dostępne w Internecie : https://bibliotekanauki.pl/articles/1966271 [dostęp: 2023.09.27]

18. Greckie tło ody Horacego / Przemysław Marciniak // Meander. – 1998, nr 4, s. 369-372

19. Horacjuszowa pieśń o śmierci / Zofia Głombiowska // Meander. – 1993, nr 3/4 s. 99-112

20. Horacy – najwybitniejszy poeta starożytności // Cogito. – 2002, nr 16, dod. Język polski w liceum, nr 5, s. 10-11

21. Ideał poety i pisarza w „Ars poetica” Horacego / Robert K. Zawadzki // Meander. – 1994, nr 11-12, s. 571-584

22. Oda horacjańska / Stanisław Stabryła // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1989, nr 7-8, s. 175-179

23. „Pieśni” Horacego // Cogito. – 2015, nr 16, s. 34

24. Pięć stadiów żałoby w odzie I 24 Horacego / Joanna Pypłacz // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. – R. 66 (2016), s. 215-222
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/570983 [dostęp: 2023.09.27]

25. Poezja Horacego // Cogito. – 2005, nr 18, s. 80-87

26. Pomnik zbudowany ze słów… motyw nieśmiertelności poety w wierszach Horacego i Jana Kochanowskiego / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 39-44
* Scenariusz lekcji w II klasie gimnazjum

27. Przestrzeń i czas w pieśni Horacego “Vides ut alta stet / Carm. I. 9 / Jakub Pigoń // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – 1993, nr 17 (1523), s. 125-132

28. „Satyry” Horacego w przekładzie Marcina Matuszewicza i ich „ampifikacyje” / Jacek Wójcicki // Terminus. – 2002, z. 1 s. 157-176

29. Sekret Chloris, czyli O greckich antroponimach w Pieśniach Horacego / Hanna Zalewska-Jura // Między Oryginałem a Przekładem. – R. 27, nr 1/4 (2021), s. 125-138

30. Słowem malowanie – refleksje nad pieśnią Horacego / Teresa Szostek // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – Nr 26 (2005), s. 174-179

31. “Vita beata” w starożytności czyli Horacego recepta na szczęście / Anna Jaworska // Roczniki Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. – [Nr] 13 (2007), s. 55-66

32. Włócznia Pompejusza Grosfusa : kilka uwag o imionach adresatów w pieśniach Horacego / Jakub Pigoń // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – Nr 26 (2005), s. 165-173

33. Zapiski o podróżowaniu / Zygmunt Kubiak // Więź. – 2000, nr 8, s. 20-24

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu