Wstyd

Książki:

1. (Bez)wstyd romantyczny : ku polskiej historii afektywnej / Michał Kuziak // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 111-127

2. „Chłop chory na kulturę”? : Stanisław Piętak a kompleks chłopskiego pochodzenia / Krzysztof Zydor // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 101-114

3. Galernicy wstydu : literackie i filmowe reprezentacje postaci / Anna Kujawska-Kot // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 141-155

4. Granice wstydu: przypadki z opowiadań Rohintona Mistry / Halina Marlewicz // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 127-139

5. Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii : szkice z egzegezy antropologicznokulturowej / Janusz Kręcidło. – Warszawa : Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów, 2013. – 397 s. ; 23 cm.

6. I po wstydzie / Kazimierz Adamczyk // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 45-58

7. „Mamo, tato, jestem poetą…” : Tadeusz Różewicz o wstydzie bycia poetą / Krystian Maciej Tomala // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 115-125

8. Maryja Panna zawstydzona : wokół metafizyki wstydu w nowożytnej kulturze katolickiej / Michał Gołębiowski // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 89-98

9. Między dumą a wstydem : powrót z Syberii w literaturze i polskim życiu końca XIX i pierwszych dekad XX wieku / Ewa Paczoska // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 171-185

10. Między „wstydem ciała” a „wstydem przeżycia” : malarski motyw wstydu pierwszych ludzi / Paweł W. Maciąg // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 261-270

11. (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2019. – 370 stron ; 24 cm.

12. Norwid : prywatny wstyd a kontekstualizacja polskich kompleksów / Arent van Nieukerken // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 131-141

13. O Polkach, które Niemców chciały : doświadczenie wstydu w polskich romansach historycznych / Marta Tomczok // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 231-242

14. Oczy szeroko zamknięte, czyli nagość w niemieckojęzycznej literaturze modernizmu : o obnażeniu, wstydzie i histerii w „Pannie Elzie” Arthura Schnitzlera / Aneta Jurzysta // W : Nagość w kulturze / redakcja Łukasz Wróblewski, Justyna Siwiec, Michał Gołębiowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 111-126

15. Od samokrytyki do „hańby domowej” : wstyd pisarzy na początku i na końcu PRL / Dorota Wojda // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 243-262

16. Odmienność w kontekście (bez)wstydu w filmie „Wstyd” Steve’a McQueena / Łukasz Wróblewski // W : Odmienność w kulturze / redakcja Aleksandra Rzepkowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – S. 257-269, 328

17. „Omnia nuda et aperta” : Franciszka Sawickiego fenomenologiczne analizy wstydliwości i ich rola w twórczości filozoficzno-teologicznej i literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Aleksander Sztramski // W : Karol Wojtyła – Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Agnieszki Komorowskiej, Bartłomieja Łuczaka, Michała Sokulskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 81-98

18. Opowiedzieć milczenie : strategie pisarskie wobec wstydliwej polskości, na przykładzie Czesława Miłosza i Andrzeja Stasiuka / Krzysztof Zajas // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 293-308

19. Pierwszeństwo afektu : lęk, narcyzm i wstyd w „Domu złym” Wojciecha Smarzowskiego / Łukasz Wróblewski // W : Uczucia i emocje w tekstach kultury / pod redakcją Joanny Kuć. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 171-183

20. Podwójna tożsamość : (bez)wstyd w czasach politycznego przełomu / Dorota Szewczyk-Świerniak // W : Intymne, prywatne, publiczne / pod red. Ewy Wąchockiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 131-152

21. Relacje i rewizje : problem wstydu w tekstach pisarzy schyłkowego PRL-u / Agnieszka Czyżak // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 263-274

22. Spojrzenie, spektakl, wstyd / red. nauk. Jan Potkański, Robert Pruszczyński. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2011. – 236 s ; 21 cm.
* Wstyd w literaturze i sztuce

23. Stare i nowe obszary wstydu w literaturze polskiej / Eugeniusz Czaplejewicz // W : (Nie)obecność: pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku / red. nauk. Hanna Gosk, Bożena Karwowska. – Warszawa : „Elipsa”, 2008. – S. 331-345
M 199551 (Opole)

24. Tabu ekskrementalne, przewrotna skatologia i przełamywanie wstydu w filmach Luisa Buñuela / Iwona Kolasińska-Pasterczyk // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 243-259

25. Twarz wstydu : malarstwo Ewy Juszkiewicz, Violi Głowackiej i Julity Malinowskiej / Paulina Woźny dos Santos // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 281-293

26. W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – 304, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 24 cm.

27. Wiek obnażony, czyli o nagości w wieku dojrzałym w powieściach Arno Geigera, Wilhelma Genazino i Moniki Maron / Marta Wimmer // W : Nagość w kulturze / redakcja Łukasz Wróblewski, Justyna Siwiec, Michał Gołębiowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 127-136

28. „Wkraczali we mnie ostro” : „Wstyd” (Rovigo) / Justyna Pyzia // W : Gąszcz srebrnych liści : interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta / [red. nauk. Józef Maria Ruszar]. – Kraków : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 2015. – S. 323-332

29. Wstręt i wstyd wobec inności : przypadek „Zgorszonych wstających od stołu” Michała Witkowskiego / Łukasz Wróblewski // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 157-178

30. Wstyd i bezwstyd upokarzania/upokorzenia w czasach Wielkiej Zmiany / Hanna Gosk // W : W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 75-89

31. Wstyd i niebyt / Anna Łebkowska // W : W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2018]. – S. 13-30

32. Wstyd jako materia przedstawienia w teatrze uchodźczym i w refleksji humanistycznej / Justyna Laskowska-Otwinowska // W : Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa. T. 2 / redakcja Andriej Moskwin ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. – Warszawa : Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski : Andriej Moskwin, 2018. – S. 181-196

33. Wstyd matek, wstyd za matki w autobiografiach kobiet / Aleksandra Grzemska // W : Historie afektywne i polityki pamięci / pod red. Elżbiety Wichrowskiej, Anny Szczepan-Wojnarskiej, Romy Sendyki i Ryszarda Nycza. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2015. – S. 258-285

34. Wstyd za polski pejzaż : reportaże Filipa Springera / Magdalena Horodecka // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 309-328

35. Wstyd za PRL i nie tylko / pod red. Katarzyny R. Łozowskiej. – Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2010. – 124 s. ; 21 cm.
* Wstyd – antropologia społeczna, literatura

36. „Wstydzić od dawna się nie mamy czego”? : od wypowiedzi Młynarskiego do skojarzeń studenckich / Małgorzata Karwatowska // W : Strasznie lubię cię, piosenko : szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego : tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze / pod redakcją Katarzyny Burskiej, Elwiry Olejniczak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – S. 303-313

37. Wściekłość i wstyd jako czynniki przemian, jako elementy tożsamości narodowej i jako ramy autobiografii politycznej : na przykładzie esejów Adama Michnika / Andrzej Zieniewicz // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 275-291

38. Zagłada, wstyd i literatura popularna / Bartosz Dąbrowski // W : (Nie)opowiedziane : polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcją naukową Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universita, copyright 2019. – S. 217-229

Artykuły w czasopismach:

39. Antropologiczna kategoria wstydu i jej nośność w pismach Nowego Testamentu / Janusz Kręcidło // Studia Theologica Varsaviensia. – R. 54, nr 1 (2016), s. 19-34

40. Artysta między godnością a zawstydzeniem : „impresje” nie tylko o dokonaniach artystycznych / Henryk Nadrowski // Studia Theologica Varsaviensia. – R. 54, nr 1 (2016), s. 159-176

41. „Aż się za cię wstydzę, gdy cię w tańcu widzę” : o kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego (na wybranych przykładach) / Teresa Banaś-Korniak // Napis. – Ser. 18 (2012), s. 9-22

42. Bez winy i wstydu : seksualność w polskiej poezji obsenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia / Barbara Wolska // Napis. – Ser. 18 (2012), s. 59-88

43. Bezwstydny taniec nie może trwać bez końca / Kinga Dunin // Teksty Drugie. – 2016, nr 4, s. 106-114

44. Bohaterstwo, niewinna ofiara, wina i wstyd w polskiej literaturze / Małgorzata Czermińska // Przegląd Polityczny. – Nr 160 (2020), s. 58-64

45. Co za wstyd! : pamiętnik z okresu queerowego dojrzewania : prolegomena / Błażej Warkocki // Teksty Drugie. – 2016, nr 4, s. 88-105

46. Konceptualizacja wstydu i dumy utrwalona w polszczyźnie ogólnej i specjalistycznej (w języku psychologów) – na tle porównawczym języka angielskiego = The conceptualisation of shame/embarrassment and pride in general Polish and specialist language (of psychology) – in comparison with English / Agnieszka Mikołajczuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 31, [nr] 4 (2018), s. 17-33

47. Kwestia wstydu – wokół utworu „Przyj dziewczę przyj” Tadeusza Różewicza / Agnieszka Czyżak // Czytanie Literatury. – Nr 2 (2013), s. 173-180

48. Literatura a przełamywanie wstydu / Karolina Sidowska // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 56, z. 2 (2013), s. 211-222
* Wstyd w literaturze polskiej: „Polka” Manueli Gretkowskiej, „Domino” i „Księga początku” Anny Nasiłowskiej, „Lubiewo” Michała Witkowskiego

49. Masochizm Schulza i próg wstydu w słowie / Paweł Dybel // Schulz Forum. – [Nr] 7 (2016), s. 5-24

50. Między słowami a przeżyciami : o rozumieniu wstydu we współczesnym języku polskim / Agnieszka Mikołajczuk // Ethos. – R. 30, nr 2 (2017), s. 101-126

51. Milczenie i wstyd : wiktymologiczne aspekty prozy Heidi Hassenmüller i Ewy Przybylskiej / Małgorzata Chrobak // Orbis Linguarum. – Vol. 48 (2018), s. 113-127

52. Natura i przyczyny powstania wstydu – refleksja biblijno-filozoficzna / Jerzy Kułaczkowski // Ruch Pedagogiczny. – 2009, nr 1/2, s. 5-18

53. O nieśmiałości (i wstydliwości) w języku polskim : (ujęcie semantyczne) / Agnieszka Mikołajczuk // Prace Filologiczne. – T. 64, cz. 2 (2014), s. 251-273

54. O wstydzie i bezwstydzie (w krytyce i literaturze kobiet) / Monika Świerkosz // Fa-Art. – 2012, nr 3, s. 14-23

55. Orzeszkowej miejsca wstydu / Aleksandra Krukowska // Dyskurs. – Z. 7 (2012), s. 9-27

56. Problem winy, wstydu i krzywdy w powieści „Na klancu” Ivana Cankara / Anetta Buras // Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. – Z. 1 (2004), s. 181-191

57. Scopophobia (lęk przed spojrzeniem) i marzenia o bezwstydzie : Leśmianowska fenomenologia wstydu / Anna Sobieska // Napis. – Ser. 18 (2012), s. 217-227

58. Tabu i wstyd w fotografii czy zimny i nagi obiektyw? = The taboo and shame in photography, or a cold and naked lens? / Katarzyna Stanny // Napis. – Ser. 18 (2012), s. 301-306

59. Tradycja a media : miejsce wstydu we współczesnej kulturze / Aleksandra Granada // Kultura Współczesna. – 2005, nr 3, s. 64-71

60. W oparach wstydu / Zbigniew Mikołejko // Znak. – 2016, nr 02, s. 6-17

61. Wstyd czy duma? : niechciana ciąża i aborcja w peerelowskich i współczesnych powieściach dla dziewcząt / Eliza Szybowicz // Teksty Drugie. – 2016, nr 4, s. 115-133

62. Wstyd jako cecha współczesnego antybohatera : (na wybranych przykładach) / Michał Wolski // Znaczenia. – Nr 5 (2011), s. 43-31

63. Wstyd jako katastrofa Innego / Marek Zalewski // Teksty Drugie. – 2019, nr 2, s. 289-302

64. Wstyd – rozsadzana twierdza / Iwona Kurz // Dialog. – 2003, nr 1/2, s. 113-120
* Na marginesie filmów: „Oczy szeroko zamknięte”, „Intymność” i „Pianistka”

65. Wstyd, teatralność i queerowa performatywność : sztuka powieściowa Henry’ego Jamesa / Eve Kosofsky Sedgwick ; przełożyła Joanna Bednarek // Teksty Drugie. – 2016, nr 4, s. 235-242

66. Z kręgu wyobrażeń motywu wstydu w sztuce : wybrane zagadnienia w sztuce średniowiecznej europejskiej i polskiej / Urszula Mazurczak // Studia Theologica Varsaviensia. – R. 54, nr 1 (2016), s. 133-158

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu