Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów

Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej /Agnieszka Ogonowska. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2019.   XXI wiek to czas społecznych i technologicznych wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem, które w sensie demograficznym bardzo się starzeje. Publikacja obejmuje problematykę badań i oddziaływań gerontologopedycznych dotyczących wspierania sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów starzejących się fizjologicznie lub też z niewielką deterioryzacją poznawczą. Książka zamieszczona w teczce wraz z kartami diagnozy może pomóc osobom starszym  przystosować się do statusu seniora oraz wypracować efektywne formy komunikacji z otoczeniem społecznym.