Wspieranie rozwoju poznawczego ucznia

Wspieranie rozwoju poznawczego ucznia : materiały i scenariusze dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / pod redakcją Małgorzaty Małyska, Małgorzaty Wróblewskiej.  Poznań : Forum Media Polska, cop. 2019.

Książka zawiera ciekawe zestawy  tematyczne scenariuszy zajęć zintegrowanych dla klas 1-3 oraz angażujące uczniów karty pracy przydatne podczas prowadzonych lekcji.  Autorki dają cenne wskazówki nauczycielom, jak nauczać jednocześnie wychowując, proponują nowoczesne metody  nauczania zachęcające uczniów do czytania i sposoby ich zastosowania. Publikacja adresowana jest do nauczycieli  edukacji wczesnoszkolnej, którzy znajdą w niej praktyczne rozwiązania, techniki i metody wspierające ich codzienną pracę dydaktyczną.