Wróżba, wróżka, wróżbiarstwo

Książki:

1. “a jak będzie słońce i pogoda…” czyli Ludowe przysłowia, przepowiednie, przesądy i przypowieści związane z pogodą / [zebrała i oprac. Agata Skrukwa]. – Poznań : Wydaw. Instytutu im. Oskara Kolberga, cop. 2000. – 114, [1] s. : il. ; 17 x 18 cm.

2. Jak samemu przepowiadać pogodę. [Cz.] 1, Przedmioty, zwierzęta, ludzie / Zbigniew Przybylak. – Bydgoszcz : “Gaj”, 1997. – 80 s. : rys. ; 21 cm.

3. Jak samemu przepowiadać pogodę?. [Cz.] 2, Rośliny, słońce, księżyc, chmury, dawne reguły / Zbigniew Przybylak. – Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 1998. – 96 s. : il. ; 21 cm.

4. Jak samemu przepowiadać pogodę?. [Cz.] 3, Przysłowia, przepowiednie ludowe i okresy wróżebne / Zbigniew Przybylak. – Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników : “Gaj”, 1998. – 88 s. ; 21 cm.

5. “Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi…” : prognostyk i znaki cudowne w polskiej literaturze barokowej / Jerzy Kroczak. – Wrocław : “Atut”, 2006. – 257,[2] s. : il. ; 24 cm.
M 193344 (Opole)

6. Klasyczne przepowiednie Nostradamusa : świat i Polska / Stefan Paulus ; [tł. Krzysztof Oparski]. – Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2016]. – 301, [3] s. ; 20 cm.

7. Magia i wróżbiarstwo u Hetytów / Maciej Popko.Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. – 169,[3] s., [16] s.tabl. : il., faks., fot., 1 mapa, rys. ; 21 cm. –
(Rodowody Cywilizacji [w małym formacie])
M 030856 (Brzeg), M 040210 M 040265 (Nysa), M 127434 M 127435 (Opole)

8. Okultyzm, magia i wróżby / Hanna Miś, Andrzej Miś. – Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1982. – 233, [3] s. ; 18 cm. – (Światopoglądy)
M 031271 (Brzeg), M 035423 (Kluczbork), M 128757 M 128758 (Opole)

9. Staropolskie przepowiednie i mirabilia / oprac. Jerzy Kroczak. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza “Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. – 196, [3] s. : il. ; 22 cm. – (Bibliotheca Curiosa ; 2)
M 198556 (Opole)

10. Uśmiech księżycowej wróżki : baśnie o wróżkach z całego świata / Käthe Recheis, Friedl Hofbauer ; il. Annett Stolarski. – Warszawa : Wydawnictwo Alegoria, 2011. – 108, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

11. Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku czyli Jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia / Robert Wiśniewski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2013. – 266, [1] s. ; 24 cm. – (Parnassus)

12. Wróżbiarstwo starożytne / Katarzyna Zamorska. – Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2016]. – 111, [1] s. : il. ; 20 cm.

13. Wyrocznie i wróżby pogańskich Skandynawów : studium do dziejów idei przeznaczenia u ludów indoeuropejskich / Leszek Paweł Słupecki ; [Instytut Archeologii i Etnologii PAN]. – Warszawa : IAiE PAN, 1998. – 230, [1] s. : 2 il., 2 fot., 1 rys. ; 24 cm.

14. Zeus dale tylko znak, Apollo wieszczy osobiście : starożytne wróżbiarstwo greckie / Stefan Oświęcimski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – 338 s. ; 21 cm.
M 044765 (Kluczbork), 054277 (Nysa), M 159653 M 038828 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

15. Chińskie wróżby z kości smoka / Katarzyna Sarek // Mówią Wieki. – 2007, nr 9, s. 16-19

16. Cyganka prawdę ci powie / Seweryn A[leksander] Wisłocki // Dialog-Pheniben. – Nr 4 (2004), s. 22-23
* Wróżbiarstwo Romów

17. Czarownica i jej syn : kilka uwag o czarownictwie i wróżbiarstwie na kanwie bajki Tupuri (Północny Kamerun) / Jarosław Różański // Toruńskie Studia o Sztuce Orientu. – T. 4 (2009), s. 19-25

18. Druidyczna sztuka wróżenia / Bożena Gierek // Nomos. – Nr 73/74 (2011), s. 37-54

19. Ezowizje / Edyta Gietka // Polityka. – 2013, nr 7, s. 28-30
* Telewizyjne, telefoniczne i elektroniczne wróżbiarstwo

20. Gatunki tekstów odnoszących się do przyszłości / Bożena Żmigrodzka // Stylistyka. – [T.] 16 (2007), s. 531-540

21. Grupy krwi w Azji Wschodniej : między wróżbą a nauką / Dorota Barańska // Nomos. – Nr 73/74 (2011), s. 109-119

22. I tak wróżbiarski biznes kwitnie… / Małgorzata Matuszak // Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo. – 2016, [nr] 1, s. 24-27

23. Komunikacja człowieka z sacrum w kulturze ludowej na przykładzie magii i semantyki liczb / Magdalena Wójtowicz // Przegląd Religioznawczy. – 2012, nr 4, s. 197-204

24. “Kukułecko, panienecko powidzze mi…” : wróżby matrymonialne w kulturze ludowej / Katarzyna Łeńska-Bąk // Kwartalnik Opolski. – 2014, nr 1, s. 63-77

25. Magia biznesu / Paulina Socha-Jakubowska // Wprost. 2014, nr 35, s. 33-34

26. Magicy biznesu : ponaddwukrotnie więcej niż na edukację wydają Polacy na wróżby, horoskopy i talizmany / Krzysztof Trębski, Małgorzata Zdziechowska // Wprost. – 2007, nr 32/33, s. 52-53

27. Motywy profetyczne w twórczości pisarzy drugiego pokolenia pozytywistów / Ksenia Olkusz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 8 (2007), s. 125-141

28. Na pograniczu magii i nauki : rozważania o współczesnym wróżbiarstwie / Katarzyna Kość // Literatura Ludowa. – 2004, nr 2, s. 3-20

29. Na wizji wpadam w trans / Aleksandra Krzyżaniak-Gumowska // Newsweek Polska. – 2012, nr 28, s. 46-49
* Telewizje ezoteryczne

30. Obrazy w chińskiej kulturze dobrowróżbnej / Lidia Kasarełło // Albo albo. – 2008, z. 1, s. 37-47

31. Oneiromantyka : sny i przepowiadanie przyszłości w świecie antycznym / Marcin Kaleta // Nomos. – Nr 73/74 (2011), s. 71-80

32. Perswazja, manipulacja, zabawa językiem : wybrane aspekty językowe czasopisma “Wróżka” / Anna Sokół // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. – [Z.] 45 (2010), s. 177-195

33. Polak u wróżki / Andrzej Dryszel // Przegląd. – 2011, nr 24, s. 28-31

34. Religia i wróżbiarstwo w koncepcji Cycerona / Anna Nawrocka // Saeculum Christianum. – 1995, nr 2, s. 7-21

35. Uzdrowiciele, wróżbici, czarownicy – problem adekwatnego opisu kontaktów Afrykanów ze światem nadnaturalnym / Stanisław Grodź // Przegląd Religioznawczy. – 2003, nr 4, s. 117-127

36. W świecie wróżek, elfów i tajemniczych ogrodów – Agnieszka Tyszka dla najmłodszych odbiorców / Marlena Gęborska // Guliwer. – 2010, nr 1, s. 71-78

37. Widzimy po twarzy : rozmowa z wróżką Grażyną / Zofia Bielawska, Michał Kłos, Karol Skalski, Dominik Strymińska // Dialog=Pheniben. – Nr 18 (2015), s. 40-42

38. Wróżenie w cenie / Adam Grzeszak // Polityka. – 2015, nr 14, s. 44-46
* Biznes astrologiczny

39. Wróżki / Anna Forecka. // Czas Kultury. – 1998, nr 1, s. 57-60

40. Wróżki, wiedźmy, czarownice… / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polski w Praktyce. – 2011, nr 1, s. 18-25
* Motyw wróżki, wiedźmy i czarownicy w literaturze

41. Wróżki z lamusa czyli co fruwa po angielskiej prowincji / Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz // Nowa Fantastyka. – 2015, nr 11, s. 65-66
* Wróżki w literaturze angielskiej

42. Wyrocznia prawdę Ci powie / Tomasz Wojciechowski // Mówią Wieki. – 2016 nr 3, s. 26-29
* Historia przepowiedni i jasnowidzów na przestrzeni wieków

43. Wywróżyć przyszłość / Iwona Łazicka-Pawlak // Borussia. – Nr 40 [(2006)], s. 38-40
* Wizyta u cygańskiej wróżki w Olsztynie

44. Z tysiąca i jednej kołdry : sny i wróżby w twórczości Mirona Białoszewskiego / Michał Witkowski // Studium. – 2000, nr 4, s. 80-91

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu