Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych

Informujemy, że przedłużamy termin składania prac konkursowych – scenariuszy zajęć w Wojewódzkim Konkursie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na scenariusz zajęć lekcyjnych poświęcony 15-leciu członkostwa Polski w UE do 30 września 2019 roku. Szczegóły w Regulaminie. Konkurs jest organizowany w związku z przypadającą w tym roku 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem konkursu jest integracja nauczycieli wokół problematyki edukacji europejskiej w realizacji podstawy programowej, wymiana dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie oraz podkreślenie korzyści płynących z dziedzictwa europejskiego w procesie edukacji.

Regulamin

Oświadczenie nauczyciela

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich