Włócznia

Ksiażki:

1. “Lancea, galea, lorica” : broń drzewcowa i ochronna z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa : miejsce w kulturze i symbolika / Andrzej Marek Wyrwa // W : Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego, Giecza i Grzybowa / redakcja Paweł Sankiewicz, Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. – Lednica ; Dziekanowice : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2018. – S. 9-24

2. Leksykon symboli / oprac. Marianne Oesterreicher ; przeł.[z niem.] Jerzy Prokopiuk. – Warszawa : “ROK Corporation”, 1992. – S. 178 : Włócznia
C 046827 (Kluczbork), C 164920 I 165044 (Opole)

3. Regina Armorum : rzecz o lancy / Jacek Jaworski. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2011. – S. 271 s. : il. kolor. ; 32 cm.

4. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp.] Ireneusz Kania. – Wyd. 2. – Kraków : “Znak”, 2006. – S. 455 : Włócznia
I 192644 (Opole)

5. Słownik symboli : ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach / Jack Tresidder ; tł.[z ang.] Bożenna Stokłosa. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2005. – S. 244 : Włócznia [kopia, lanca]
C 192321 I 194695 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

6. Broń drzewcowa i obuchowa : forma i funkcja / Antoni Romuald Chodyński // Studia Zamkowe. – T. 5 (2018), s. 11-45
* Omówione typy broni drzewcowej: włócznia, oszczep, dziryt, rohatyna, lanca, kopia, pika, halabarda, gizarma, glewia, runka. spisa friulska, korseki, partyzana, szponton, topory z Lochaber, berdysz; obuchowej: topór, czekan, maczuga, cep bojowy, kiścień, buława, buzdygan, młot rycerski, nadziak, obuchowa broń kombinowana

7. Broń w kręgu znaczeń : o grotach włóczni skrzydełkowych znalezionych w grobach na terenie Polski wczesnośredniowiecznej / Tomasz Kurasiński // Sprawozdania Archeologiczne. – [T.] 57 (2005), s. 165-213

8. Jeszcze włócznia czy już kopia? : rozważania w kontekście dzieł sztuki europejskiej / Artur Sierosławski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica. – Z. 29 (2012), s. 162-183

9. Włócznia św. Maurycego – pamiątka roku tysiącznego / Jan Ptak // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – 2000, nr 1/2, s. 35-39

10. Zanim nastał miecz… : symbolika włóczni w starożytności i wczesnym średniowieczu / Marek Falco // Dyskursy o Kulturze. – [T.] 7 (2012), s. 264-277

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu