Włochy

Książki:

1. Dolce Italia? : dzieje współczesnych Włoch w twórczości Francesca Gucciniego i innych “śpiewających autorów” / Davide Artico. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 190 s. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3391)

2. Dwa obrazy Włoch w europejskim lustrze / Jerzy Pomianowski // W : Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. – Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. – S. 137-142
M 189228 (Opole)

3. Marzenie o Italii : motywy włoskie w poezji szwedzkiej XIX i XX wieku : rozprawa i antologia wierszy / Hieronim Chojnacki. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. – 351, [1] s. ; 21 cm.

4. Miasto spadających aniołów / John Berendt ; przeł. z ang. Jerzy Kozłowski. – Poznań : “Rebis”, 2006. – 408 s. : il. kolor. ; 20cm. ISBN 83-7301-816-6 ISBN 978-83-7301-816-7
M 195110 (Opole)
*Wenecja

5. Obraz Włoch i motywy włoskie w prozie polskiej 1918-1956 / Diana Kozińska-Donderi. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. 238, [1] s. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 nr 2566)

6. Paradoksy Sienkiewiczowskiego widzenia Rzymu w “Quo vadis” / Jerzy Axer // W : Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. – Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. – S. 317-323
M 189228 (Opole)

7. Podróżować, pisać : o literaturze podróżniczej i współczesnych pisarzach włoskich / Joanna Ugniewska. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2011. – 150, [6] s. ; 21 cm. – (Podróże)

8. Poeci młodopolscy w podróżach do Włoch / Franciszek Ziejka // W :Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. – Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. – S. 197-210
M 189228 (Opole)

9. Polscy poeci pod Łukiem Tytusa (Iwaszkiewicz, Wat, Winczakiewicz, Brandstaetter) / Bogdan Burdziej // W : Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. – Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. – S. 260-274
M 189228 (Opole)

10. Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej / Beata Obsulewicz-Niewińska ; Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL. – Lublin : TNKUL, cop. 2003. – 483, [2] s. ; 21 cm. – (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 104)

11. Spacery po Rzymie / Ewa Bieńkowska. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2010. – 212, [4] s ; 21 cm. – (Seria Podróże – Zeszyty Literackie ) ISBN 978-83-60046-23-4
M 204832 (Opole)

12. Topika włoska w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – klucz do biografii emigracyjnej : świat Neapolu / Margreta Grigorowa // W : Prowincja-świat, Europa, Polska : zbiór studiów / red. Mirosław Ryszkiewicz ; Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – S. 249-264
M 197441 (Opole)

13. W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony : spory o Wieczne Miasto (1575-1630) / Andrzej Litwornia ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : IBL PAN, 2003. – 220 s. : il. ; 24 cm. – (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 3)

14. Warszawa i Rzym – kino-topografia dwóch miast = Varsavia e Roma – cine-topografia di due città / [red. katalogu Grażyna M. Grabowska ; tł. tekstów wł. Ewa Maciszewska, tł. tekstów pol. Grzegorz Kowalski]. – Warszawa : Filmoteka Narodowa, 2006. – 143, [1] s. : il. ; 24 cm.

15. Wenecja Miłosza / pod red. Franceski Fornari. – Budapeszt ; Kraków : Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, 2012. – 249 s. : il. ; 24 cm.
*Materiały z festiwalu poezji, 13-15 kwietnia 2011 r., Wenecja

16. Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku / Aleksandra Achtelik. – Katowice : “Gnome”, 2002. – 162, [1] s. ; 21 cm.

17. Wenecja w kulturze europejskiej / Krzysztof Pomian. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2000. – 47, [1] s. : il. ; 31 cm.

18. Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-1850) / Olga Płaszczewska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2003. – 369, [1] s., 6 k. tabl. (gł. kolor.) : il., fot., tab. ; 24 cm.

19. Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. – Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. – 382 s.,[8] s.tabl. ; 24 cm. ISBN 83-87434-20-5
M 189228 (Opole)

20. Włochy w poezji i piśmiennictwie Drugiego Korpusu / Krystyna Jaworska // W : Włochy a Polska : wzajemne spojrzenia : księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15-17 października 1997 r. / red. Jan Okoń ; współpr. Michał Kuran ; Magdalena Kwiek ; Uniwersytet Łódzki. – Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, 1998. – S. 219-237
M 189228 (Opole)

 

Artykuły z czasopism:

21. Czarne, czerwone i białe : pytania o Sienę / Jarosław Mikołajewski // Images. – Vol. 2, nr 3/4 (2004), s. 29-32

22. Dwie Wenecje Henry’ego Jamesa / Jacek Gutorow // Literatura na Świecie. – 2006, nr 3/4, s. 360-368

23. Filmowy Rzym / Piotr Zwierzchowski // Kino. – 2001, nr 5, s. 57-58
*Wystawa “Rzym w filmie”

24. Filozofia i geokulturologia prozy : Rzym i Jerozolima Mikołaja Gogola / Anna Woźniak // Roczniki Humanistyczne. – T. 57, z. 7 (2009), s. 53-72

25. Fragmenty dyskursu weneckiego / Dariusz Czaja // Konteksty. – 2008, nr 3-4, s. 125-148

26. Gombrowicz i Brandys : nieznośne piękno Włoch / Joanna Ugniewska. – Fragm. książki “Podróżować, pisać” // Zeszyty Literackie. – 2011, nr 1, s. 137-141

27. Italia Czesława Miłosza (zapisy poetyckie) / Tomasz Wójcik // Prace Filologiczne. – T. 57 (2009), s. 257-273

28. Italia jako doświadczenie wzrokowe : pochwała podróży i odkrywanie obrazów w poezji Zbigniewa Herberta / Robert Cieślak // Prace Filologiczne. – T. 57 (2009), s. 237-255

29. “Jeśli Europa jest nimfą, Neapol jest nimfy okiem błękitnym…” / Teresa Wilkoń // Civitas Mentis. – T. 2 (2007), s. 156-162

30. Miasto w “Zeszytach Literackich” / Aleksandra Achtelik // Studia Bibliologiczne. – T. 15 (2005), s. 184-199

31. Mit Włoch jako punkt wyjścia krytyki kultury w twórczości Tadeusza Różewicza / Tomasz Żukowski // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 33-38

32. “Nie ma lepszego tła, z którym mogłoby się zlać blednące i znikające urzeczenie” : Wenecja w opowiadaniu “Der Königsweg nach Venedig” Louisa Begleya / Katarzyna Grzywka // Studia Niemcoznawcze. – T. 29 (2005), s. 499-512

33. O Wenecji i jej miłośnikach / Edmonde Charles-Roux // Zeszyty Literackie. – Z. 60 (1997), s. 76-81

34. Od krzywej wieży do słodkiego życia / Jarosław Mikołajewski // Nowe Ksiązki. – 2015, nr 8, s. 96   *Zawiera rec. książki: Mamma mia / Monika Utnik-Strugała. – Warszawa, 2015

35. Odczytując z powietrza / Joanna Pollakówna // Zeszyty Literackie. – Z. 60 (1997), s. 57-69

36. Pod urokiem “kraju słońca” : motywy włoskie w twórczości Jana Lemańskiego / Władysław Hendzel // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska. – Z. 16 (1978), s. 83-99

37. Poeci polscy doby humanizmu wobec Rzymu / Alina Nowicka-Jeżowa // Ruch Literacki. – 2012, z. 6 , s. 631-651

38. Południe jako przestrzeń pocieszenia : o dziennikowych obrazach Włoch Sándora Máraiego / Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz // Znaczenia. – Nr 03 (2010), s. 87-91

39. Południowy kres Europy : motywy sycylijskie w polskiej literaturze współczesnej / Rafał Szczerbakiewicz // Kresy. – 2000, nr 4, s. 142-180

40. Rovigo – Venezia. Tektonika nie-miejsca / Dariusz Czaja // Konteksty. – 2013, nr 2, s. 113-130

41. San Gimignano / Zbigniew Mich // Tygiel Kultury. – 2004, nr 7/9, s. 94-101

42. Serenissime transformazioni : zmiana wizerunku Wenecji w kulturze popularnej na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych / Bogdan Moczko // Transformacje. – 2010, nr 1/2, s. 167-179

43. Stacja Rovigo : przyjazdy, odjazdy / Dariusz Czaja // Przegląd Kulturoznawczy. – 2012, cz. A, s. 26-35
*Iwaszkiewicz Jarosław “Podróże do Włoch”, Herbert Zbigniew “Rovigo”

44. Sycylia fatalna / Magdalena Nowicka // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 36, s. 38-39
*Dot. książki” Sycylijski mrok / Peter Roob. – Wołowiec, 2013

45. Tekst Triestu / Mieczysław Dąbrowski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 3, cz. 2 (2013), s. 13-28

46. Toskania. Trzy podróże / Dariusz Czaja // Konteksty. – 1998, nr 3-4, s. 34-41

47. Trzy dziewiętnastowieczne relacje polskich autorów z podróży do Włoch / Roman Taborski // Przegląd Humanistyczny. – 2006, nr 5/6, s. 299-305

48. Udar / Anna Romaniuk // Dekada Literacka. – 2011, nr 3, s. 107-110

49. W drodze do Wenecji : podróże imaginacyjne / Dariusz Czaja // Konteksty. – 2003, nr 1-2, s. 161-173

50. Wenecja i śmierć : konteksty symboliczne / Dariusz Czaja // Konteksty. – 1992, nr 3-4, s. 58-65

51. Wenecja jest kobietą : rzecz o wyobraźni / Dariusz Czaja // Konteksty. – 1995, nr 3-4, s. 146-152

52. Wenecja Josifa Brodskiego / Lew Łosief // Konteksty. – 2003, nr 1-2, s. 149-155

53. Wenecja, polski sen uroczy / Marzena Bomanowska // Wprost. – 2009, nr 14, s. 102-103
*Wenecja w literaturze

54. Wieczne piękno i śmierć : (impresje weneckie) / Marek Bernacki // Topos. – 2012, nr 6, s. 57-69

55. Włochy i Kraszewski : metafizyka przestrzeni / Ewa Owczarz // Prace Filologiczne. – T. 57 (2009), s. 193-209

56. Włochy oczami podróżników rosyjskich czasów Oświecenia : (Nikołaj Lwow i Jekatierina Daszkowa) / Magdalena Dąbrowska // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. – Nr 23 (2013), s. 11-22

57. Włochy w relacjach polskich podróżników z XVI i XVII wieku / Małgorzata Wrześniak // Saeculum Christianum. – R. 12, nr 1 (2005), s. 147-173

58. Włoskie konteksty świata poetyckiego Nikołaja Ogariowa / Krystyna Galon-Kurkowa // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 135 (2006), s. 17-45

59. Włoskie wędrówki i tematy Marii Konopnickiej / Małgorzata Satora // Poezja i Dziecko. – 2003, nr 4, s. 61-68

60. Zakochani w Rzymie / Krzysztof Świrek // Kino. – 2012, nr 10, s. 76-77
*Zawiera rec. filmu: Zakochani w Rzymie / reż. Woody Allen, 2012

61. Znaki z wody – Wenecji : w cieniu Josifa Brodskiego / Jacek Bolewski ; tł. z ang. Stanisław Barańczak // Kwartalnik Artystyczny. – 2005, nr 2, s. 11-38

62. Zobaczyć swój Rzym : od kreacji Juliusza Słowackiego do kreacji czytelnika / Maria Rowińska-Szczepaniak // Kwartalnik Opolski. – 2011, nr 1, s. 37-49

63. Życie po Palermo : wszystkie drogi prowadzą do… / Wojciech Nowicki // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 31, s. 36-37
*Sycylia w literaturze

 

Zob. też hasła: Rzym, Wenecja

 

Oprac. Anna Zaclona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu