GOMBROWICZ Witold (1904-1969)

Rok Witolda Gombrowicza przyniósł wiele nowych edycji jego dzieł, obfitował także w teatralne inscenizacje sztuk autora “Ferdydurke”, na ekrany kin trafiła ekranizacja prozy, odbywały się też liczne konferencje, spotkania, wykłady. Opublikowano ważne monografie, ukazały się tomy opracowań zbiorowych, wiele czasopism drukowało studia i szkice. Także i metodycy przygotowali interesujące propozycje edukacyjne, w których przedstawiali swoje interpretacje i scenariusze tekstów Gombrowicza.
W związku ze stałym zainteresowaniem postacią i dorobkiem pisarza, ale również poszukiwaniami dobrych rozwiązań edukacyjnych, które wprowadzane do szkół popularyzują pisarstwo i myśl Gombrowicza, przygotowano zestawienie informacji bibliograficznych z ostatniego dziesięciolecia (lata 1994-2022). Ograniczenie czasowe wynika z faktu, iż w PBW w Opolu przed laty przygotowano opracowanie obejmujące lata wcześniejsze, tym samym można było kontynuować ówczesne prace bibliograficzne.
W kilku przypadkach przekroczono przyjęte granice czasowe – dotyczy to opracowań metodycznych. Z ubolewaniem bowiem należy stwierdzić, iż pomimo zainteresowania samym Gombrowiczem, niewiele powstało konkretnych propozycji metodycznych jemu poświęconych, dlatego w zestawieniu znalazły się praktycznie wszystkie dostępne materiały edukacyjne.
Bibliografia zawiera 612 opisów bibliograficznych, została sporządzona w oparciu o bazy danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, a także bazy Biblioteki Narodowej. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone są sygnaturą.

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 

1. Aforyzmy / Witold Gombrowicz ; wybrał i ułożył Włodzimierz Bolecki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. – 157, [3] s.

2. Aforyzmy refleksje, myśli i sentencje / Witold Gombrowicz ; wybrał i oprac. Joachim Glensk. – Komorów : “Antyk”, [1994]. – 60 s. ; 21 cm.
M 170523 (Opole)

3. Autobiografia pośmiertna / Witold Gombrowicz ; wybór, układ, opracowanie Włodzimierz Bolecki. – [Wyd. 3]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. – 373, [2] strony : ilustracje, fotografie, portret

4. Bakakaj / Witold Gombrowicz ; posł. Zachwycająco złe opowiadania – Zdzisław Łapiński ; [tekst oprac. Bogusława Milewska-Petlicka]. – [Wyd. 1 w tej ed.]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997 . – 205, [3] s.

5. Bestiarium / Witold Gombrowicz ; wstęp, wybór, układ Włodzimierz Bolecki. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. – 176, [3] s. : il.

6. Bestiarium / Witold Gombrowicz ; wstęp, wybór, układ Włodzimierz Bolecki. – Wyd. 2 . – Kraków : Wydaw. Literackie, 2019. – 177, [6] stron : il.

7. Czytelnicy i krytycy : proza, reportaże, krytyka literacka, eseje, przedmowy / Witold Gombrowicz ; wstęp Pierwszorzędne teksty drugorzędne Wydanie drugie.Włodzimierz Bolecki. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. – 447, [1] s. – (Varia / Witold Gombrowicz ; 1)

8. Dramaty / Witold Gombrowicz ; słowo wstępne Jerzy Jarzębski. – Kraków : Wydaw. Literackie , 2001 . – 411, [4] s.
M 060277 (Nysa)

9. Dyskusje i polemiki / Witold Gombrowicz. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. – 268, [3] s.

10. Dzienniki 1953-1956 / Witold Gombrowicz ; posł. do Dziennika “Głos Gombrowicza” Wojciech Karpiński ; [tekst oprac. Zofia Górzyna]. – Wyd. 2. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2004 . – 384, [3] s.

11. Dzienniki 1957-1961 / Witold Gombrowicz ; posł. do Dziennika “Głos Gombrowicza” Wojciech Karpiński ; [tekst oprac. Zofia Górzyna]. – Wyd. 2. – Kraków : Wydaw. Literackie , 2004 . – 312, [3] s.

12. Dzienniki 1961-1969 / Witold Gombrowicz ; posł. do Dziennika “Głos Gombrowicza” Wojciech Karpiński ; [tekst oprac. Zofia Górzyna]. – Wyd. 2. – Kraków : Wydaw. Literackie , 2004 . – 354, [2] s.

13. Ferdydurke / Witold Gombrowicz. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. – 298, [2] s. – (Lekcja Literatury)

14. Ferdydurke / Witold Gombrowicz. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. – 295, [1] s. – (Lekcja Literatury)

15. Ferdydurke / Witold Gombrowicz ; oprac., Włodzimierz Bolecki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. – 836,[4] s. – ( Pisma zebrane / Witold Gombrowicz / Bolecki Włodzimierz ; t. 2 )
M 196745, M 198260 (Opole)

16. Ferdydurke / Witold Gombrowicz ; posł. “Przewodnik po labiryncie” Włodzimierz Bolecki .-[Wyd. 1]. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1994 .-285, [2] s.
M 170066, M 170068 (Opole)

17. Ferdydurke / Witold Gombrowicz ; posł., rys. Bruno Schulz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012. – 340, [3] s. : il.

18. Ferdydurke / Witold Gombrowicz. – Warszawa : Wydaw. Literackie : Porozumienie Wydawców, 2001. – 307, [4] s. – (Kanon na Koniec Wieku)

19. Iwona, księżniczka Burgunda ; Ślub ; Operetka / Witold Gombrowicz ; słowo wstępne Jerzy Jarzębski ; [teksty oprac. Jadwiga Grodzicka]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 328, [3] s.

20. Iwona, księżniczka Burgunda ; Ślub ; Operetka ; Historia / Witold Gombrowicz ; słowo wstępne Jerzy Jarzębski ; esej “Od bosości do nagości” Konstanty A[leksander] Jeleński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1994. – 416, [3] s.
M 046721 (Brzeg), M 169799, M 170513, M 170514, M 170515 (Opole)

21. Iwona, księżniczka Burgunda ; Ślub ; Operetka ; Historia / Witold Gombrowicz ; słowo wstępne Jerzy Jarzębski ; esej “Od bosości do nagości” Konstanty A[leksander] Jeleński. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1996. – 416, [3] s.

22. Kosmos / Witold Gombrowicz ; posł. Lektury “Kosmosu” Kazimierz Bartoszyński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1994. – 165, [3] s.

23. Kosmos / Witold Gombrowicz ; posł. Lektury “Kosmosu” Kazimierz Bartoszyński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 165, [3] s.

24. Kronos / Witold Gombrowicz ; wstęp Rita Gombrowicz ; posł. Jerzy Jarzębski ; przypisy Rita Gombrowicz, Jerzy Jarzębski, Klementyna Suchanow. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013. – 460, [4] s. : il.
M 210578 (Opole)

25. Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans / Witold Gombrowicz ; wstęp Michał Paweł Markowski ; przekł. [z fr.], Ireneusz Kania. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. – 114, [3] s.

26. Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans / Witold Gombrowicz ; wstęp, Michał Paweł Markowski ; przekł. [z fr.], Ireneusz Kania. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – 116~, [2] s.
M 193952 (Opole)

27. List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism / Witold Gombrowicz. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. – 439, [2] s.

28. Listy do rodziny / Witold Gombrowicz ; oprac. Janusz Margański. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. – 501, [3] s.

29. Nasz dramat erotyczny / Witold Gombrowicz ; wstęp Rita Gombrowicz ; przełożył Ireneusz Kania. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – 77, [3] s.

30. Operetka / Witold Gombrowicz. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 328, [3] s.

31. Opętani / Witold Gombrowicz ; posł. Dorota Korwin-Piotrowska “Opętani” – wypadek w laboratorium formy ; [tekst oprac. Barbara Górska]. – Wyd. 3. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. – 372, [3] s.

32. Opętani : [powieść] / Witold Gombrowicz ; posł. Dorota Korwin-Piotrowska “Opętani” – wypadek w laboratorium formy ; [tekst oprac. Barbara Górska]. – Wyd. 1. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1999. – 379, [4] s.

33. Opętani : powieść / Witold Gombrowicz ; [red. i oprac. tekstu Barbara Górska ; nota wydawcy Jerzy Jarzębski]. – [Wyd. 1]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1994. – 360, [4] s.
M 047798 (Brzeg), M 176911, M 149500/XI, M 149589/XI (Opole)

34. Polemiki i dyskusje / Witold Gombrowicz. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. – 268, [3] s. – (Varia / Witold Gombrowicz ; 2 )

35. Pornografia / Witold Gombrowicz ; posł. Komentarze do “Pornografii” Michał Głowiński. – [Wyd. 1]. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1994. – 171, [4] s.

36. Pornografia / Witold Gombrowicz ; posł. Komentarze do “Pornografii” Michał Głowiński. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1997. – 171, [4] s.

37. Pornografia / Witold Gombrowicz ; posł. Komentarze do “Pornografii” Michał Głowiński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. – 183, [4] s.

38. Proza : (fragmenty) ; Reportaże ; Krytyka literacka : 1933-1939 / Witold Gombrowicz ; [red. nauk. tekstu Jan Błoński, Jerzy Jarzębski ; wybór i układ tekstów J. Jarzębski ; red., oprac. tekstu i nota wydawcy Barbara Górska]. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1995. – 405, [2] s. – (Dzieła / Witold Gombrowicz ; T. 12)
M 149500/XII, M 149589/XII (Opole)

39. Przeciw poetom : dialog o poezji z Czesławem Miłoszem / Witold Gombrowicz ; wstęp Francesco M. Cataluccio. – Kraków : “Znak”, 1995. – 133, [3] s.
M 173191 (Opole)

40. Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans / Witold Gombrowicz ; przekł. [z fr.] Bogdan Baran ; wstęp Francesco M. Cataluccio. – Kraków : “Znak”, 1995. – 147, [4] s.
M 173190 (Opole)

41. Publicystyka ; Wywiady ; Teksty różne : 1939-1963 / Witold Gombrowicz ; tł. Ireneusz Kania oraz Bogdan Baran [et al.] ; [red. nauk. tekstu Jan Błoński, Jerzy Jarzębski ; wybór i układ tekstów J. Jarzębski, Krzysztof Jeżewski]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 506, [2] s. – (Dzieła / Witold Gombrowicz ; T. 13)
M 149500/XIII, M 149589/III (Opole)

42. Publicystyka ; Wywiady ; Teksty różne : 1963-1969 / Witold Gombrowicz ; tł. Ireneusz Kania oraz Bogdan Baran [et al.] ; [red. nauk. tekstu Jan Błoński, Jerzy Jarzębski ; wybór i układ tekstów J. Jarzębski, Krzysztof Jeżewski]. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1997 . – 551, [1] s. : err. – (Dzieła : / Witold Gombrowicz ; T. 14)
M 149500/XIV, M 149589/XIV (Opole)

43. Rozmowy z Dominikiem de Roux : testament / Witold Gombrowicz ; opracował Janusz Margański. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. – 289, [7] S. : faksymilia, fotografie

44. Testament : rozmowy z Dominique de Roux / Witold Gombrowicz ; wstęp Dominique de Roux – Gombrowicz-odprężenie i napięcia ; (tł. Ireneusz Kania) ; posł. Jerzy Jarzębski – Dziwna historia “Testamentu”. – Wyd. 1 w tej ed. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1996 . – 173, [2] s.

45. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013. – 1 płyta audio (CD) (7 godz. 7 min) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.

46. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz ; opracował Marian Bielecki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – 431, [4] s. : il.

47. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz ; posł. Gombrowicz i Forma polska – Stefan Chwin ; [tekst oprac. Jadwiga Grodzicka]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1998. – 139, [4] s.

48. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz ; posł. Jerzy Franczak – “Niemoralna propozycja” ; [tekst oprac. Jadwiga Grodzicka]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, [2013]. – 160, [4] s.

49. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1998. – 149, [3] s. ; 20 cm. – (Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku)

50. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz. – Kraków : Mediasat Poland, [2005]. – 95,[1] s. – ( Kolekcja Gazety Wyborczej ; 38 )
M 189823 (Opole)

51. Walka o sławę : korespondencja. Cz. 1 / Witold Gombrowicz [et al.] ; układ, przedm., przypisy Jerzy Jarzębski ; [oprac. tekstu, red., indeks, nota wydaw. Małgorzata Nycz, Teresa Podoska]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1996. – 273, [3] s. – (Korespondencja Witolda Gombrowicza ; [t. 1 ])

52. Walka o sławę : korespondencja. Cz. 2 / Witold Gombrowicz [et al.] ; układ, przedm. Jerzy Jarzębski ; przypisy Teresa Podoska, Małgorzata Nycz, Jerzy Jarzębski ; tł. listów z fr. Ireneusz Kania. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1998 . – 376, [4] s. – (Korespondencja Witolda Gombrowicza ; [t. 1] )

53. Wspomnienia polskie ; Wędrówki po Argentynie / Witold Gombrowicz ; koment. Jan Kott – Autobiografia młodego pisarza, Zofia Chądzyńska – Witold Gombrowicz w Argentynie. – Wyd. 1. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1999 . – 338, [2] s.

54. Wspomnienia polskie ; Wędrówki po Argentynie / Witold Gombrowicz ; [red. Barbara Górska, Małgorzata Nycz ; nota wydawcy Jerzy Jarzębski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1996. – 320, [4] s.
M 149500/XV, M 149589/XV (Opole)

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

 

 

Książki:

55. Ciało mówiące : Iwona, księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza / Monika Żółkoś. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, 2001. – 197, [5] s. : il. – (Terytoria Teatru)

56. Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza : lata trzydzieste / Tomasz Bocheński. – Kraków : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, cop. 2005. – 311 s. – ( Modernizm w Polsce ; 11 )
M 191971 (Opole)

57. Czarny nurt : Gombrowicz, świat, literatura / Michał Paweł Markowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004. – 409,[2] s.
M 188882, M 195968 (Opole)

58. “Czy warto być czystym sceptykiem, bez domieszki?” : tajemnice “Opętanych” Witolda Gombrowicza / Łukasz Tischner // W : Apetyt na literaturę / redakcja Dorota Kozicka, Łukasz Tischner, Maciej Urbanowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – S. 99-117
M 220819 (Opole)

59. Daleka bliskość, bliska dalekość : Witold Gombrowicz w i o Berlinie / Michał Jamiołkowski // W : Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii / redakcja naukowa Anna Warakomska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 241-249

60. Dekonstrukcja i konstrukcja obrazu Polski i Polaka : Witold Gombrowicz wobec wyzwań edukacji polonistycznej / Izabela Funk // W : Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 1, Narracje tożsamościowe w edukacji polonistycznej / redakcja naukowa Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 209-220

61. Distancia, Witoldo! czyli Gombrowicz oczyma argentyńskich przyjaciół / Krzysztof Miklaszewski. – Warszawa : “Twój Styl”, 2004. – 243 s. : il., faks., fot.

62. “Dzieje kultury wykazują, że głupota jest siostrą bliźniaczą rozumu” : “Iwona, księżniczka Burgunda” jako historia nieudanej rewolucji / Joanna Kijak // W : Głupota wszechobecną jest : o uniwersalności pewnej ludzkiej przywary / pod redakcją Katarzyny Łeńskiej-Bąk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. -310, [1] strona : ilustracje
M 216822 (Opole)

63. Dziennik jako wyzwanie : Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński / Kazimierz Adamczyk. – [Kraków] : “Parol”, 1994. – 154, [3] s.

64. Ferdydurke biografia powieści / Łukasz Garbal. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2010. – 274 s.
M 62042 (Kędzierzyn-Koźle), M 203126 (Opole)

65. Forma, śmiech i rzeczy ostateczne : studia o Gombrowiczu / Jan Błoński. – Kraków : “Znak”, 1994. – 281, [3] s.

66. Forma, śmiech i rzeczy ostateczne : studia o Gombrowiczu / Jan Błoński. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2003. – 286, [1] s.

67. Gęba polska, czyli mistrz Gombrowicz / Anna Wyka. – Łomża : “Stopka”, 2006. – 85,[2] s. : rys. – ( Zaczepki )
M 196330 (Opole)

68. Gęba stąd : przewodnik gombrowiczowski / [tekst Zbigniew Tyczyński]. – Kielce : Agencja “JP”, [2004]. – 72 s., [16] s. tabl. : fot. (w tym kolor.), mapa kolor., pl.

69. Głosy labiryntu : od Śmierci w Wenecji do Monizy Clavier / Marcin Wołk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – 231 s. – (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikolaja Kopernika. )
M 201107 (Opole)

70. Gombrowicz / Jerzy Jarzębski. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. – 215,[3] s. – ( A to Polska Właśnie )
M 188999, M 190375 (Opole)

71. Gombrowicz antytotalitarny : ( w świetle kilku dzienników i wspomnień z lat 50. XX wieku) / Łukasz Garbal // W : Śmiech i strach w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku / pod redakcją Hanny Ratusznej, Macieja Kaźmierkiewicza i Agnieszki Łazickiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – S. 255-266

72. Gombrowicz : człowiek wobec ludzi / Leszek Nowak. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000. – 326 s. – (Filozofia Polska XX Wieku. Filozofia Bytu i Wartości)

73. Gombrowicz filozof / wybór i oprac. Francesco M. Cataluccio i Jerzy Illg. – Kraków : “Znak”, 1991. – 254, [5] s.

74. Gombrowicz i Buenos Aires : historia pewnego przekładu / Laura Pariani ; przeł.[z wł.], Krzysztof Żaboklicki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop.2006. – 239,[4] s.
M 193010 (Opole)

75. Gombrowicz i nadliteratura / Michał Głowiński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. – 284, [3] s.

76.Gombrowicz i tłumacze / pod red. Elżbiety Skibińskiej. – Łask : “Leksem” [Wrocław] : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. – 236 s. : tab. Mater. seminarium z cyklu “Przekład jako środek komunikacji międzykulturowej”

77. Gombrowicz : ja, geniusz. T. 1 / Klementyna Suchanow. – Wołowiec ; Warszawa : Wydawnictwo Czarne ; Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2017. – 582, [2] s. : il. ; 23 cm. – (Biografie )
M 217467/I (Opole)

78. Gombrowicz : ja, geniusz. T. 2 / Klementyna Suchanow. – Wołowiec ; Warszawa : Wydawnictwo Czarne ; Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2017. – 598, [2] s. : il. ; 23 cm. – (Biografie )
M 217467/II (Opole)

79. Gombrowicz w Europie : świadectwa i dokumenty 1963-1969 / Rita Gombrowicz ; przekł. Oskar Hedemann oraz Maryna Ochab [et al.] ; tekst pol. wyd. przejrzał Jerzy Jarzębski. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. – 423, [1] s., [36] s. tabl. : il.

80. Gombrowicz w przedwojennej Polsce / Agnieszka Stawiarska. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2002. – 312, [3] s., [24] s. tabl. : il.

81. Gombrowicz w regionie świętokrzyskim : materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja – 1 czerwca 1994 / pod red. Jana Pacławskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe. [Cz.] 2. – Kielce : WSP, 1995. – 242, [1] s., [3] s.

82. Gombrowicz – wieczny debiutant / Janusz Margański. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. – 224, [3] s.

83. Gombrowicz wobec sztuki : (wybrane zagadnienia) / Piotr Millati. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, 2002. – 372, [4] s.

84. Gombrowicziady : reaktywacja / Marian Bielecki. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2020. – 394, [1] strona ; 23 cm.
M 221354 (Opole)

85. Gombrowiczowski reizm : rzeczy o “Ślubie” / Stefan Chwin // W : Apetyt na literaturę / redakcja Dorota Kozicka, Łukasz Tischner, Maciej Urbanowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – S. 137-155
M 220819 (Opole)

86. Grymasy Gombrowicza : w kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej / red. Ewa Płonowska-Ziarek ; przekł. Janusz Margański. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2001. – 362, [2] s. : il.

87. Hamlet i Henryk: ofiary zdeformowanego systemu czy kreatorzy niejasnej rzeczywistości? / Katarzyna Żabicka // W : Człowiek : humanoidalny, humanistyczny, czy humanitarny? / redakcja Bożena Kuklińska, Marta Gudowska. – Lublin : Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa INoS KUL : stowarzyszenie ARTmagedon, 2020. – S. 51-59

88. Homo transcendens w świecie Gombrowicza / Edward Fiała. – Wyd. 2 popr. – Lublin : Wydaw. KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 2002. – 289, [2] s. – (Literatura Współczesna – Pisarze i Problemy ; 6 )

89. Homo transcendens w świecie Gombrowicza / Edward Fiała. – Wyd. 3 popr. – Lublin : Wydaw. KUL , 2004. – 279, [2] s. – (Literatura Współczesna – Pisarze i Problemy ; 6 )

90. Humanizm performatywny : polemika z filozofią w praktyce literackiej Witolda Gombrowicza / Alfred Gall ; przekł. Grzegorz Sowinski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2011. – 499, [1] s. – (Polonica Leguntur : literatura polska w krajach języka niemieckiego ; 12. )
M 206204 (Opole)

91. Ja, Ferdydurke / Zdzisław Łapiński. – Kraków : Wydaw. Literackie , 1997. – 162, [2] s. – (Syntezy, Analizy, Zbiory)

92. Jaśnie Panicz / Joanna Siedlecka. – Warszawa : “Świat Książki”, 2004. – 283, [1] s., [56] s. tabl. : fot., tab.

93. Jaśnie Panicz / Joanna Siedlecka. – [Wyd. 3 poszerz. i uzup.]. – Warszawa : “Alfa-Wero”, 1997. – 333 s., [40] s. tabl. : 2 faks., fot., portr.

94. Jaśnie Panicz : o Witoldzie Gombrowiczu / Joanna Siedlecka. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – 310, [1] s., [54] s. tabl. : il.

95. Kapłan i fryzjer : żywioł materialno-cielesny w w utworach Georga Buchnera, Witolda Gombrowicza, Mirona Białoszewskiego, Helmuta Kajzara / Mateusz Kanabrodzki. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2004. – 367, [4] s. – ( Przygody Ciała )
M 194813 (Opole)

96. Karol Irzykowski albo “Kuchenne schody” estetycznego dyskursu Witolda Gombrowicza / Małgorzata Smorąg-Goldberg // W : Karol Irzykowski : człowiek sporu, postać sporna / pod redakcją Mateusza Chmurskiego, Katarzyny Sadkowskiej, Kingi Siatkowskiej-Callebat. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2020. – S. 225-236
M 221357 (Opole)

97. Kim jest dla siebie samego ten twór nieszczęśliwy : tropy i tryby refleksji antropologicznej w twórczości Schulza, Leśmiana, Gombrowicza i Wata / Barbara Sienkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2021. – 272, [2] s.

98. Kłamstwo nieprzerwane nas drąży : cztery szkice o Gombrowiczu / Józef Olejniczak. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. – 160 s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2124 )

99. Kogo boi się doktorowa z Wilczej? : o recepcji debiutu Witolda Gombrowicza / Błażej Warkocki // W : Płeć awangardy / redakcja Anna Kałuża, Marta Baron-Milian, Katarzyna Szopa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 167-183

100. “Kosmos” jako gabinet luster : psychomachia Witolda Gombrowicza / Dominik Sulej. – Kraków, 2015

101. Kronos : możliwe lektury / Marta Wyka // W : Apetyt na literaturę / redakcja Dorota Kozicka, Łukasz Tischner, Maciej Urbanowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – S. 157-164

102. “Kronos” Witolda Gombrowicza : dziennik “najbliżej siebie” / Małgorzata Peroń // W : Czytanie współczesności. 2 / redakcja Małgorzata Łukaszuk, Małgorzata Peroń. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 31-41

103. Martwy ojciec : “Pamiętnik z okresu dojrzewania” Gombrowicza, czyli opowieść inicjacyjna a rebours / Joanna Stryjczy // W : Powinowactwa z epoki : związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą. / pod red. Pawła Dybla. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2018. – S. 149-180

104. Metateksy dramatów Witolda Gombrowicza / Michał Nikodem // W : Metateksty i parateksty teatru i dramatu : od antyku do współczesności / pod redakcją Jadwigi Czerwińskiej, Katarzyny Chiżyńskiej, Małgorzaty Budzowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – S. 129-144

105. Miary wewnętrzne niepodległości (Stefan Żeromski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Witold Gombrowicz) / Andrzej Zieniewicz // W : Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej : spoiwa i pęknięcia / redakcja naukowa: Karol Hryniewicz, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz. – Kraków : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. – S. 172-184

106. Między zapisem a literaturą : dziennik polskiego pisarza w XX wieku : (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński) / Paweł Rodak. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. – 638, [1] s. : il. – (Communicare : historia i kultura )
M 206647, M 206648 (Opole)

107. Międzynarodowa Konferencji Naukowa “Witold Gombrowicz – Nasz Współczesny” (2004 ; Kraków). – Witold Gombrowicz nasz współczesny : materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza : Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 22-27 marca 2004 / pod red. Jerzego Jarzębskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2010. – 856, [4] s.
M 203957 (Opole)

108. Mit, symbol, historia, tradycja-Gombrowicza gry z Kulturą / Marcin Kępiński. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop.2006. – 291,[1] s.
M 194792 (Opole)

109. Modernizm Witolda Gombrowicza / Michał Legierski ; Fundacja “Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : IBL. Wydaw., 1999 . – 280 s. – (Badania Polonistyczne za Granicą ; t. 3 )

110. “Na (…) tym niebie omdlewającej, kończącej się Europy” : o możliwych źródłach środkowoeuropejskiej melancholii / Łukasz Książyk // W : Modernizmy Europy Środkowo-Wschodniej : coraz szersze marginesy / redakcja naukowa Ewa Paczoska, Izabela Poniatowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. – S. 13-31

111. Narracja literacka jako próba rozrachunku z imperatywem sensowności : o “Kosmosie” Witolda Gombrowicza / Brygida Pawłowska-Jądrzy // W : Możliwość i konieczność w kulturze : idee, narracje, interpretacje / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. – S. 161-182

112. Nasza niedojrzała kultura : postmodernizm inspirowany Gombrowiczem / Dagmara Jaszewska. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. – 203, [1] s. : il.
M 188191 (Opole)

113. Natura i teatr : 16 tekstów o Gombrowiczu / Jerzy Jarzębski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. – 203,[4] s.
M 195649, M 195723, M 198159 (Opole)

114. Nawiasem mówiąc : język anomii i anomia języka w “Pornografii” Witolda Gombrowicza / Piotr Sadzik // W : Imiona anomii : literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego / redakcja naukowa Piotr Sadzik. – Warszawa : PWN, 2019. – S. 175-212

115. Niemęskość i morze : Gombrowicz wobec Conrada i Melville’a / Błażej Warkocki // W : (Nie)męskość w tekstach kultury XIX –XXI wieku / red. Barbara Zwolińska, Krystian Maciej Tomala. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – S. 214-223

116. Niewidzialna “Operetka” Witolda Gombrowicza : od męskości hegemonicznej ku męskości atopicznej / Filip Mazurkiewicz // W : Formy męskości / redakcja Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. – S. 401-450

117. Nieznanym śladem Gombrowicza : wizyty u Zdziechowskich / Stanisław Kaszyński. – Kraków : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 1991. – 85, [2] s., [19] s. tabl. : faks., fot., 1 mapa, portr. – (Biblioteka Stowarzyszenia Autorów Polskich ; seria nr 1 )

118. Nieznośnie lekka wolność w “Ślubie” Witolda Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz / Krystyna Latawiec // W : Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku / pod redakcją Lidii Mięsowskiej, Pauliny Charko-Klekot, Anny Tyki. – Katowice : “Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2019. – S. 265-278

119. O listach Witolda Gombrowicza do Zdravka Malicia / Dalibor Blažina // W : Apetyt na literaturę / redakcja Dorota Kozicka, Łukasz Tischner, Maciej Urbanowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – S. 165-181
M 220819 (Opole)

120. O Witoldzie Gombrowiczu : materiały z sesji w 95 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci pisarza / [red. Elżbieta Brodowska-Skonieczna]. – Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2000. – 122 s. : il. – Sesja zorg. przez WBP w Kielcach i Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 21-22.06.1999 r

121. “Operetka” Witolda Gombrowicza w tłumaczeniu na język włoski, angielski i francuski : studium komparatystyczne / Nadzieja Bąkowska // W : Jakże samotny na niepewnej drodze! : o tłumaczeniach literatury polskiej / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. – Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. – S. 151-186
M 220222 (Opole)

122. “Opętani” : żeby nastąpił wybuch, musimy potrząsać całością / Ewa Graczyk // W : Apetyt na literaturę / red. Dorota Kozicka, Łukasz Tischner, Maciej Urbanowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – S. 119-135
M 220819 (Opole)

123. Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania : Gombrowicz – queer – Sedgwick / Błażej Warkocki. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. – 303, [1] s.

124. “Pamiętnik z okresu dojrzewania” Witolda Gombrowicza jako zwierciadło niepokojów społecznych / Marta Teresa Nowicka // W : (Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku / pod redakcją Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – S. 148-160

125. “Patagończyk w Berlinie” : Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej / wybór i oprac. Marek Zybura ; przy współpr. Izabeli Surynt ; [aut. Hanjo Berressem et al.] – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2004. – 643 s. : 1 rys. – (Polonica Leguntur : literatura polska w krajach języka niemieckiego ; 2 )

126. Podglądanie Gombrowicza / Jerzy Jarzębski. – Wyd. 1, 2 rzut. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. – 246 s.

127. Poe – Dostojewski – Gombrowicz : płaszczyzny porównania / Żaneta Nalewajk-Turecka // W : Poe-Land : studia i szkice / pod redakcją Kazimierza Maciąga, Oksany Weretiuk, Elżbiety Rokosz-Piejko i Grety Jagiełły. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – 202-220

128. Polska Witolda Gombrowicza / Katarzyna Dzierzbicka. – Warszawa : Katarzyna Dzierzbicka, 2017. – 197, [1] strona : ilustracje, fotografie, portrety

129. Polski Kosmos : 10 esejów przy Gombrowiczu / Andrzej Falkiewicz. – [Wyd. 2]. – Wrocław : “A”, 1996. – 231, [1] s.

130. Pomysły do interpretacji : studia i szkice o literaturze polskiej / Leonard Neuger. – Kraków : Oficyna Literacka, 1997. – 245, [3] s. – (Kolekcja Konesera Literatury)

131. Poza międzyludzkie, czyli dlaczego Stanley Kubrick zrobiłby najlepszą adaptację “Ferdydurke” / Marian Bielecki // W : Przechadzki po lesie teorii i nie tylko : szkice o literaturze, języku i kulturze : prace ofiarowane prof. dr. hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny / pod redakcją Marii Tarnogórskiej i Katarzyny Lisowskiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019. – S. 381-397

132. Problem literatury emigracyjnej na przykładzie korespondencji Jerzego Giedroycia z Witoldem Gombrowiczem / Ewelina Górka // W : Literatura współczesna w edukacji polonistycznej / pod redakcją naukową Elżbiety Mazur. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 146-160

133. Prometeusz, kameleon, narcyz – Witold Gombrowicz / Stanisław Żak. – Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, 2016. – 278, [1] strona : faksymile, fotografie

134. Prowincja – centrum : strategie mocy i słabości literatury peryferyjnej (Mickiewicz – Gombrowicz – Stasiuk) / Michał Kuziak // W : Narodowe, regionalne, kontynentalne, światowe – literatury i dyskursy o literaturach / redakcja naukowa Marta Skwara. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017. – S. 89-104

135. Przeciwstawne światy Schulza i Gombowicza : Schulzowska antyhumanistyczna koncepcja świata / Sotirios Karageorgos // W : Humanizm między Wschodem a Zachodem / tom pod redakcją Magdaleny Baraniak i Anety Świder-Pióro ; opieka naukowa Maria Kalinowska i Alina Nowicka-Jeżowa. – Warszawa : WUW Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 259-271

136. Przed i po : Witold Gombrowicz. Vol. 1 / pod redakcją Józefa Olejniczaka. – Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2019. – 315, [3] strony : ilustracje ; 22 cm.

137. Przed i po : Witold Gombrowicz. Vol. 2 / pod redakcją Józefa Olejniczaka. – Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2019. – Strony [321]-540, [2] : ilustracje ; 22 cm.

138. Przed wybuchem wstrząsnąć : o twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym / Ewa Graczyk. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, 2004. – 320,[2] s.
M 191402 (Opole)

139. Radiowy żywot Witolda Gombrowicza [Dok. dźwiękowy] / wybór i oprac. Marek Kulesza. – Warszawa : Polskie Radio, 2004. – 1 płyta CD (ok. 71 min) : digital audio
PŁ 002874 (Opole)

140. Rodzina jako źródło cierpień w twórczości Witolda Gombrowicza / Agnieszka Kowalczyk. – Kraków : “Universitas”, cop. 2006. – 226 s. – ( Modernizm w Polsce. Mały Format / Bolecki Włodzimierz ; 3 )
M 196057 (Opole)

141. Rzecz o nierzeczywistości : Mdłości Jeana Paula Sartre’a i Ferdydurke Witolda Gombrowicza / Jerzy Franczak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”. 2002. – 139, [5] s.

142. Słabość i bunt : o twórczości Franza Kafki w świetle Gomgrowiczowskiej koncepcji “niedojrzałości” / Małgorzata Klentak-Zabłocka , Małgorzata Klentak Zabłocka. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. – 272 s.
M 191077 (Opole)

143. Spojrzenia z zewnątrz : Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017) / Ewa Kobyłecka-Piwońska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017. – 365, [4] s.

144. Szkice / Krystyna Sołonowicz. – [Zambrów] : Krystyna Sołonowicz, 2002. – 39, [2] s.

145. Szukanie głosu Gombrowicza : wybór referatów i wypowiedzi z czterech edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego (1993-1999) / pod red. Doroty Kolano ; [Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego]. – Radom : TP : Instytut Technologii Esploatacji, 2002. – 168 s. : il.

146. “Ślub” : szaleństwo czy powrót do stanu natury? / Dagmara Śniowska // W : W kręgu szaleństwa / redakcja Agnieszka Dolecka, Przemysław Znojek. – Kielce : KTN, 2020. – S. 199-207

147. Św. Gombrowicz : zinstytucjonalizowane formy komunikowania o literaturze : socjologiczna analiza zjawiska / Krzysztof Łęcki. – Katowice : “Śląsk”, 1997. – 215 s.

148. Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym : Gombrowicza, Schelera i Lévinasa ścieżki spotkania w pobliżu wielkich dróg / Eryk Pieszak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Poznań : PTPN, 2003. – 184 s.

149. Tango z Mistrzem / Nikolaj Jež // W : Literatura (i kultura) polska w świecie / red. nauk. cz. 1 – Romuald Cudak, Karolina Pospiszil, cz. 2 – Agnieszka Tambor, Agata Rudzińska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 275-286. – (Polonistyka na początku XXI wieku : diagnozy, koncepcje, perspektywy)

150. Teatralność w prozie Gombrowicza i Bernharda / Ludwika Tesarska // W : Bernhard-Colloquium : młodzi polscy germaniści o twórczości Thomasa Bernharda / (red.) Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk, Anna Wołkowicz. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Neofilologii. Instytut Germanistyki, 2018. – S. 111-121

151. Vence albo wybór eks-centryczny, czyli peryferia kontra centrum : ostatnia kryjówka Gombrowicza : Vence jako wybieg / Małgorzata Smorąg-Goldberg // W : Apetyt na literaturę / redakcja Dorota Kozicka, Łukasz Tischner, Maciej Urbanowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – S. 183-192
M 220819 (Opole)

152. W stronę perspektywizmu : problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza / Żaneta Nalewajk. – Gdańsk : “Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2010. – 378, [3] s. – (Wokół Literatury ;, t. 12 )
M 205466 (Opole)

153. Witold Gombrowicz / Ewa M. Thompson ; [tł. Anna Sierszulska]. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. – 187 s. – (Bibliotheca Alia Universa ; t. 5 )

154. Witold Gombrowicz albo maranizm bergiem podszyty / Piotr Sadzik // W : Marani literatury polskiej / pod redakcją Piotra Bogaleckiego i Adama Lipszyca. – Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2020. – S.543-589

155. Witold Gombrowicz – ja! / Józef Olejniczak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. – 252, [9] stron ; 21 cm.

156. Witold Gombrowicz nasz współczesny : materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza : Uniwersytet Jagielloński – Kraków, 22-27 marca 2004 / pod red. Jerzego Jarzębskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2010. – 856, [4] s. ; 24 cm.
M 203957 (Opole)

157. Witold Gombrowicz, pisarz argentyński : antologia / redakcja Ewa Kobyłecka-Piwońska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2018. – 246, [4] s.

158. Witold Gombrowicz, pisarz francuski? / Dorota Felman // W : Konfrontacje kultury współczesnej / red. Maria Balkan, Magdalena Mager, Nina Oborska. – Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – S. 123-134

159. Witold Gombrowicz : studium portretowe / Tadeusz Kępiński. [T.] 2. – [Wyd. 2 zm. i popr.]. – Warszawa : “Alfa”, 1994. – 302 s.

160. Witold Gombrowicz w krytycznych komentarzach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Patrycja Spytek // W : Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle) : prace literaturoznawcze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod redakcją Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – S. 495-506

161. Wobec nihilizmu : Gombrowicz, Witkacy / Mateusz Werner. – Warszawa : “Sic!”, 2009. – 278, [1] s., [8] k. tabl. : il.
M 202115, M 205246 (Opole)

162. Wojna jako ujawnienie nieprzewidywalnego : “Pornografia” Witolda Gombrowicza i “Rondo” Kazimierza Brandysa / Bartłomiej Krawczyk // W : Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Pauliny Wenderlich, 2017. – S. 73-83

163. Wojtyła – Gombrowicz : dwa oblicza dojrzałości / Michał Łuczewski // W : Polacy i Polska wobec wyzwań dojrzałości : po XI Kongresie Obywatelskim / [redakcja merytoryczna Jan Szomburg ; Kongres Obywatelski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową]. – Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2017. – S. 165-171

164. Wpływ pierwszej lektury : konstelacja Ferdydurke / Maciej Urbanowski // W : Konstelacje krytyczne. T. 1, Teorie i praktyki / redakcja Dorota Kozicka, Monika Świerkosz, Katarzyna Trzeciak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020. – S. 99-122

165. Zakorzenieni, wykorzenieni : o carach, wodzach i człowieku osobnym / Małgorzata Szpakowska. – Warszawa : “Open”, 1997. – 142, [1] s.

166. Zgubiona drachma : dialogi z pisarzami / Janusz Stanisław Pasierb ; przedm., Stefan Frankiewicz. – Warszawa : Towarzystwo “Więź”, cop.2006. – 125,[2] s. – ( Biblioteka “Więzi”, ISSN 0519-9336 ; t.187 )
M 195628, M 196226 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

167. Antecedencje postmodernizmu w literaturze polskiej / Krzysztof Krasuski // Edukacja Humanistyczna. – 1999, nr 2/3, s. 23-28
*Witold Gombrowicz, Andrzej Kuśniewicz, Michał Choromański

168. Anty-fabryka // Piotr Kępiński // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 16-20

169. “Antynaturalizm” Gombrowicza albo Po co ekokrytyce pamięć o nowoczesności / Martyna Pańczak // Przestrzenie Teorii. – Nr 28 (2017), s. 221-235

170. Aporie strzałki (w “Kosmosie” Witolda Gombrowicza) / Bartosz Małczyński // Strony. – 2010, nr 1, s. 106-117

171. Archiwistyczna szansa Gombrowicza / Tomasz Mizerkiewicz // Nowe Książki. – 2017, nr 11, s. 9-10
* Zawiera rec. książek: Gombrowicz. Ja, geniusz. T. 1-2 / Klementyna Suchanow. – Wołowiec, 2017

172. Arcydzieło tajemne / Cesar Aira ; tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2003, nr 1, s. 143-145

173. Artysta i reszta ludzkości. “Ferdydurke” jako (przypowieść o artyście / Stanisław Kryński // Ruch Literacki . – 2000, z. 5, s. 545-561

174. Artysta wobec formy: “Trans-Atlantyk” / Agata Gądek // Polonistyka. – 2006, nr 8, s. 44-50

175. Auto-biografie: Nietzsche – Gombrowicz – Barthes / Marian Bielecki // Ruch Literacki. – 2010, z. 3, s. 255-270

176. Bajkopisarz Gombrowicz / Sabina Kwak // Twórczość. – 2011, nr 11, s. 64-81

177. Bezformie / Krzysztof Kłosiński // Śląsk. – 1996, nr 8, s. 55

178. Blask “Ferdydurke” / Jerzy Paszek // Śląsk. – 2017, nr 12, s. 44-45

179. Boski szelma na rauszu. Archetyp trickstera w Ślubie Witolda Gombrowicza / Jacek Wiaderny // Twórczość. – 2018, nr 4, s. 57-61

180. Bóg ateistów : Schulz, Gombrowicz, Lem / Jerzy Jarzębski // Znak. – 1997, nr 2, s. 17-33

181. Byłem… przed wszystkimi / Jean-Pierre Salgas ; tł. Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 114-125
* Fragm. książki “Witold Gombrowicz ou l’athéisme généralisé”

182. Chocholi taniec : Brzozowski i Gombrowicz wobec Sienkiewicza / Maria Woźniak // Tygiel Kultury. – 1997, nr 8/9, s. 67-73

183. Ciało i jego maskowanie u Gombrowicza / Olaf Kühl // Teksty Drugie. – 1996, nr 1, s. 59-68

184. Ciążąca (nie)obecność. Gombrowicz wobec wojny i Żydów / Agnieszka Dauksza // Teksty Drugie. – 2016, nr 2, S. 211-230
* “Pornografia” Witolda Gombrowicza, stosunek pisarza do Żydów

185. Co grozi Gombrowiczowi? : porocznicowe rozważania / Włodzimierz Bolecki // Arcana : kultura, historia, polityka. – 2020, nr 1/2, s. 141-147

186. Co powie nam o nas Gombrowicz / Jan Jakub Kolski ; rozm. przepr. Łukasz Maciejewski // Kino. – 2002, nr 5, s. 13-15, 55

187. Co to jest dziennik? Wstęp do lektury dzienników Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka / Szymon Wróbel // Pamiętnik Literacki. – 2017, z. 1, s. 5-22

188. Co to jest dziennik? Wstęp do lektury dzienników Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka / Szymon Wróbel // Twórczość. – 2015, nr 6, s. 44-59

189. Co zdarzyło się na brygu Banbury? Gombrowicz, erotyka i prowokacja kultury / Knut Andreas Grimstad ; tł. Olga Kubińska// Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 57-69

190. Co zostanie z Gombrowicza? / Stefan Chwin // Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. – R. 26, [nr] 3 (2019), s. 51-62

191. Cyrulik z Małoszyc / Mateusz Kanabrodzki // Dialog. – 1999, nr 9, s. 130-148
* Psychoanalityczna interpretacja “Ślubu”

192. Cywilizacja Trans-Atlantyk : Ocean, Okręty, Przystanie Norwida i Gombrowicza / Aleksandra Melbechowska-Luty // Konteksty. – 2002, nr 1-2, s. 17-29

193. Czarny humor i sprzeczne tradycje nowoczesnej litertury / Tomasz Mizerkiewicz // Teksty Drugie. – 2007, nr 5, s. 103-112

194. Czarny nurt Gombrowicza : rozmawiają Jerzy Jarzębski, Janusz Margański i Michał Paweł Markowski / rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski, Andrzej Franaszek , Jan Strzałka. – Fot. // Tygodnik Powszechny . – 2004, nr 19, dod. Kontrapunkt, s. 9, 12-13

195. Czas opowieści – czas historii [ref. ] / Jerzy Jarzębski // Teatr. – 1995, nr 9, s. 13-15

196. Człowiek czasów post w twórczości Witolda Gombrowicza / Eryk Pieszak // Opcje. – 1996, nr 3, s. 14-20

197. Człowiek Gombrowiczowski / Osman Firat Bas // Pamiętnik Literacki. – 2004, z. 4, s. 27-36

198. Człowiek w świecie kultury na przykładzie “Ferdydurke” W. Gombrowicza / Naneta Kłobukowska // Inspiracje. Biuletyn Informacyjny. – 1989, nr 21, s. 14-20

199. Czy Gombrowicza czytano w Argentynie za jego życia? / Pau Freixa Terradas ; tłumaczenie Adriana Sara Jastrzębska // Konteksty Kultury. – [Nr] 17, z. 1 (2020), s. 58-88

200. Czy istnieje powieść argentyńska? : Borges a Gombrowicz / Ricardo Piglia ; tł. Klementyna Suchanow, Krystian Radny // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 65-71

201. Czy Mickiewicz wielkim poetą był? : wieszcz według Gombrowicza / Mariusz Stawicki // Podlaski Kwartalnik Humanistyczny. – 2000, nr 3/4, s. 55-66

202. Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna / Maciej Kaczyński // Sztuka i Filozofia. – 2004, nr 22-23, s. 113-130

203. … “czy Piper dojdzie do porozumienia z Neskem”? : Witold Gombrowicz a “sprawa Piper-Neske” w świetle korespondencji / Marek Zybura // Orbis Linguarum : legnickie rozprawy filologiczne. – Vol. 53 (2019), s. 263-277

204. Czytanie Mickiewicza po Gombrowiczu [fragm. ] / Justyna Jaroszewska // Teksty Drugie. – 1998, nr 5, s. 193-207

205. Dlaczego Gustaw Herling-Grudziński bał się spotkać z Witoldem Gombrowiczem? / Marian Bielecki // Teksty Drugie. – 2008, nr 3, s. 88-109

206. Domysł / Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2002, nr 1, s. 126-128

207. Dostojewski Gombrowicza / Bronisław Świderski // Teksty Drugie. – 1997, nr 3, s. 61-71

208. Dotyk diabła / Joanna Chojka // Dialog. – 1999, nr 11, s. 139-150

209. Dowód / Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2001, nr 11, s. 114-116

210. Dramat spojrzenia / Beata Stefaniak // Kresy. – 2003, nr 2-3, s. 15-22
* O “Pornografii”

211. Dramat w kościele międzyludzkim ; kilka uwag o antropologii Gombrowicza / Łukasz Tischner // Dialog. – 2008, nr 9, s. 107-112

212. Druga młodość Gombrowicza / Alejandro Rússovich ; rozm. przepr. Agnieszka Zmorkowitz // Czas Kultury. – 1998, nr 3, s. 76-81

213. Dwaj panowie G. / Andrzej Zalewski // Fa-Art. – 1997, nr 2/3, s. 58-70
* Twórczość Petera Greenawaya i Witolda Gombrowicza

214. Dwie Iwony / Dorota Mazurek // Akcent. – 2000, nr 1, s. 150-152
* Przedstawienia teatrów z Nowosybirska i Londynu

215. Dwie “Pornografie” – Gombrowicza i Kolskiego / Emanuela Pachowicza // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 27-32

216. Dywagacje gombrowiczowskie / Jerzy Narbutt // Arcana. – 1999, nr 1, s. 124-127

217. Dziennik argentyński, czyli jakiego Gombrowicza czyta się w Buenos Aires / Ewa Kobyłecka-Piwońska // Teksty Drugie. – 2016, nr 1, s. 281-302

218. “Dziennik” jako gombrowiczowska menippea / Magdalena Kowalska // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 3, s. 35-51

219. Dziennik z Río Ceballos / Witold Gombrowicz ; tł. z hisz. Ireneusz Kania // Dekada Literacka . – 1996, nr 2 s. 1

220. Edytorskie problemy z “Pornografią” / Łukasz Garbal // Archiwum Emigracji. – Z. 4 (2001), s. 29-41

221. Epilog gumowaty / Jorge Di Paola ; tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2001 , nr 4, s. 151-152
* Posłowie do zbioru listów Juana Carlosa Gomeza do Witolda Gombrowicza

222. Epoka, przypadek i bzdura / Jerzy Franczak // Twórczość. – 2017, nr 7/8, s. 202-205

223. Erotyzm gombrowiczowski / Jean-Pierre Salgas ; tł. Tadeusz Komendant // Twórczość . – 2002, nr 7-8, s. 94-104
* Fragm. książki “Witold Gombrowicz ou l’athéisme généralisé”

224. Europejskie przygody Monsieur Ferdydurke / Gaston Morell // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 62-64

225. Ferdydurke” albo porwanie / Szymon Wróbel // Twórczość. – 2022, nr 1, s. 86-98

226. “Ferdydurke” – tradycja i nowoczesność / Naneta Kłobukowska // Inspiracje. Biuletyn Informacyjny. – 1989, nr 21, s. 20-25

227. “Filip”, czyli “Iwona” / Rafał Węgrzyniak // Dialog. – 1999, nr 11, s. 184-185

228. Filozofia “Dzienników” Witolda Gombrowicza / Sylwia Szubert // Topos. – 2000, nr 2, s. 137-141

229. Filozofia procesu Stanisława Brzozowskiego i Witolda Gombrowicza / Roman Jędrzejewski // Edukacja Filozoficzna. – Vol. 24 (1997), s. 323-334

230. Firma Gombrowicz / Tadeusz Stefańczyk // Twórczość. – 2003, nr 10, s. 88-92

231. Formy, które mogą ugryźć” / Aleksander Fiut // Kresy. – 1996, nr 2, s. 33-44
* Witkacy a Gombrowicz

232. Głos Gombrowicza / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. – 1997, nr 2, s. 13-26

233. Głosy z Beinecke. Cz. 2 / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. – 1999, nr 3 s. 39-51
* Rękopisy Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza

234. Goły księgowy / Leszek Bugajski // Twórczość. – 2013, nr 8, s. 101-104
* Zawiera rec. książki: Kronos / Witold Gombrowicz. – Kraków, 2013

235. Goma / Henryk Bereza // Twórczość. – 2000, nr 7, s. 83-87

236. Gomber, Ita, Sędziulku! / Magdalena Hełmecka // Polonistyka. – 2004, nr10, 21-26

237. Gomber, u Gombra, o Gombrze, z Gombrem / Lila Dmochowska // Odra. – 2018, nr 3, s. 55-57

238. Gombroberg między manieryzmem a gnostycyzmem? / Piotr Sobolczyk // Teksty Drugie. – 2018, nr 1, s. 222-230
* Zawiera rec. książki: “Kosmos” jako gabinet luster : psychomachia Witolda Gombrowicza / Dominik Sulej. – Kraków, 2015

239. Gombrowicz a Brzozowski / Michał Głowiński // Teksty Drugie. – 1997, nr 1/2, s. 47-62

240. Gombrowicz a Gadamer : studium porównawcze filozofii sztuki / Grzegorz Graff // Universitas Gedanensis. – Nr 15 (1996), s. 80-90

241. Gombrowicz a la francaise / Magdalena Miecznicka // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 81-98

242. Gombrowicz bez fikcji : mój “Trans-Atlantyk” / Andrzej Zieniewicz // Twórczość. – 2019, nr 7/8, s. 83-94

243. Gombrowicz bez gęby / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2009, nr 31, s. 46-47

244. Gombrowicz egzystencjalny / Edward Fiała / PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 2002, nr 9, s. 6-14

245. Gombrowicz eschatologiczny / Edward Fiała // Akcent. – 2002, nr 4, s. 29-36

246. Gombrowicz Grzegorzewskiego / Danuta Kuźnicka // Konteksty. – 2003, nr 1-2, s. 251-266

247. Gombrowicz Hobbesem podszyty : “Iwona, księżniczka Burgunda” w świetle filozofii politycznej / Dagmara Anna Śniowska // Horyzonty Polityki. – Vol. 10, nr 32 (2019), s. 73-86

248. Gombrwowicz i Miłosz o Europie / Jan Błoński // Kwartalnik Artystyczny. – 2001, nr 4, s. 7-19

249. Gombrowicz i muzyka / Piotr Millati // Opcje. – 1999, nr 3, s. 14-17

250. Gombrwoicz i nauka / Włodzimierz Bolecki // Nauka. – 2004, nr 4, s. 7-17

251. Gombrowicz i piekło przedmurza / Leszek Nowak // Bez Dogmatu. – Nr 23 (1995), s. 406

252. Gombrowicz i Szekspir / Jerzy Jarzębski // Pamiętnik Literacki. – 2014, z. 3, s. 79-91

253. Gombrowicz i trupy / Józef Olejniczak // Akcent. – 2000, nr 1/2, s. 156-165

254. Gombrowicz i Wittlin – dwaj spiskowcy / Jerzy Jarzębski // Kwartalnik Artystyczny. – 1997, nr 1, s. 25-34

255. Gombrowicz i wolność / Edward Fiała // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 35 (2000), s. 37-52

256. Gombrowicz in love / Miguel Grinberg ; tł. Klementyna Suchanow, Krystian Radny // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 83-85
* Wartości w życiu politycznym

257. Gombrwoicz jako postać fikcyjna w literaturze argentyńskiej / Pau Freixa Terrades, Bożena Zaboklicka // Teksty Drugie. – 2016, nr 1, s. 303-316

258. “Gombrowicz jest moją zmorą” : dziennikowe zmagania Sławomira Mrożka z Witoldem Gombrowiczem / Barbara Gutkowska // Postscriptum Polonistyczne. – 2020, nr 2, s. 171-181
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/18321/1/Gutkowska_gombrowicz_jest_moja_zmora.pdf [dostęp: 2022.03.29]

259. Gombrowicz jest w nas / Juan Carlos Gomez ; tł. Rajmund Kalicki // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 57-61

260. Gombrowicz metafizyczny / Janusz Misiewicz // Akcent. – 2003, nr 1/2, s. 74-84

261. Gombrowicz na łamach londyńskich “Wiadomości” / Marcin Rychlewski // Polonistyka. – 1998, nr 6, s. 338-345

262. Gombrowicz nienaturalny / Bartosz Lutostański // Pamiętnik Literacki. – 2019, z. 1, s. 77-90

263. Gombrowicz : non credo quia absurdum / Janusz Margański // Akcent. – 2000, nr 1/2, s. 166-172

264. Gombrowicz : nostalgia i pycha / Bronisław Wildstein // Arcana. – 2019, nr 4, s. 105-112

265. Gombrowicz o Witoldzie G. / Klementyna Suchanow // Polityka. – 2013, nr 21, s. 78-79

266. Gombrowicz. On, geniusz / Mariusz Urbanek // Odra. – 2018, nr 5, s. 3-7

267. Gombrowicz, pisarz języka hiszpańskiego / Alejandro Rússovich ; tł. Ewa Zaleska // Zeszyty Literackie. – 1998, nr 3, s. 143-150

268. Gombrowicz pisarzem argentyńskim? / Klementyna Suchanow // Odra. – 2002, nr 3, s. 52-58

269. Gombrowicz poprawia Dantego / Michał Głowiński // Teksty Drugie. – 2000, nr 5, s. 58-67

270. Gombrowicz poprawia Nietzschego. Kilka uwag o “Szczurze” / Łukasz Tischner // Teksty Drugie. – 2013, nr 1/2, s. 201-206

271. Gombrowicz subwersywny / Kazimiera Szczuka // Teksty Drugie. – 1999, nr 5, s. 171-180

272. Gombrowicz tragiczny / Janusz Majcherek // Teatr .-1997 nr 10 s. 15-17

273. Gombrowicz : trzydzieści lat później / Ewa Bieńkowska [et.al] // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 31, s. 8-9

274. Gombrowicz w Berlinie / Ingeborg Bachmann ; tł. Anna Kilar // Przegląd Polityczny. – 2002, nr 57/58, s. 132-133

275. Gombrowicz w Buenos Aires / Teresa Kaczorowska // Akcent. – 2020, nr 2, s. 98-106

276. Gombrowicz we współczesnej Argentynie. Lektura grupy “Literal” / Ewa Kobyłecka-Piwońska // Teksty Drugie. – 2016, nr 1, s. 264-279
* Dostępne w Internecie: http://journals.openedition.org/td/14985 [dostęp: 2022.03.23]

277. Gombrowicz w Zakopanem : kilka uwag o projekcie “powieści złej” / Krystian Korytko // Pamiętnik Literacki. – 2019, z. 1, s. 191-210

278. Gombrowicz wobec “wielkości” / Zbigniew Fiszbak. – Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literatura Polska. – Z. 4 (2001) s. 111-120

279. Gombrowicz (wreszcie) dobrze utemperowany? / Mateusz Szczerba // Znak. – 2018, nr 1, s. 108-109

280. Gombrowicz wyzwala / Klementyna Suchanow ; rozm. przepr. Agnieszka Papieska // Nowe Książki. – 2017, nr 11, s. 4-8

281. Gombrowicz zostaje ; Suterena Schulza / Enrique Vila-Matas ; tłum. Ewa Zaleska // Zeszyty Literackie. – 2017, nr 2, s. 127-129

282. Gombrowicza “eksperyment niemal groźny”. Cz. 1 / Krzysztof Stala // Teatr. – 1996, nr 11, s. 39-43

283. Gombrowicza “eksperyment niemal groźny”. Cz. 2 / Krzysztof Stala // Teatr. – 1996, nr 12, s. 39-43

284. Gombrowicza filozofia ucieczki, czyli jak zostać strażakiem / Klementyna Suchanow // Akcent. – 2000, nr 1/2 , s. 173-182

285. Gombrowicza gra z symbolami. Antropologiczna perspektywa “Ślubu” / Marcin Kępiński // Kultura i Społeczeństwo. – 2005, nr 4, s. 43-67

286. Gombrowicza pląs ze śmiercią / Aleksander Fiut // Teatr. – 1997, nr 10, s. 18-24

287. Gombrowicziana / Enrique Vila-Matas ; tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2001, nr 7, s. 144-146

288. Gombrowiczowska diatryba / Michał Głowiński // Pamiętnik Literacki. – 2000, nr. 4, s. 63-81

289. Gombrowiczowska wersja romantycznego buntownika / Alina Kowalczykowa // Dekada Literacka. – 1996, nr 5, s. 4-5
* O dramacie “Iwona, księżniczka Burgunda”

290. Gombrowiczowska wizja kosmosu / Alejandro Rússovich // Teatr. – 1997, nr 9, s. 11-14

291.Gombrowiczowskie bomby czyli o końcach nie(koniecznie) wieńczących dzieło / Tomasz Chomiszczak // Topos. – 1998, nr 1/2, s. 88-90

292. Gombrowiczowskie żarty z Heideggera / Hanna Buczyńska-Garewicz // Teksty Drugie. – 2011, nr 1/2, s. 245-353

293. Gromba i turnulka w “Trans-Atlantyku” : jak śmieje się (z nas!) Gombrowicz? / Jerzy Paszek // Śląsk. – 2019, nr 7, s. 64-66

294. Groteska w “Trans-Atlantyku” Gombrowicza / Iwona Mityk // Kieleckie Studia Filologiczne. – T. 11 (1997), s. 149-170

295. Histeryczne/historyczne, materialność graphé : Natura jako prospekt : (o “Pornografii” Witolda Gombrowicza) / Aleksandra Ubertowski // Pamiętnik Literacki. – 2019, z. 4s. 269-280

296. Homo idolatricus w opowiadaniach Gombrowicza / Edward Fiała // Ethos. – 2009, nr 87-88, s. 178-196

297. Homo transcendens w “Kosmosie” Gombrowicza / Edward Fiała // Przegląd Humanistyczny. – 2001, nr 3, s. 59-78

298. Homoerotyzm, mimesis i “Kunst der Fuge”. Twórczość André Gide’a (“Korydon”, “Fałszerze”) w literaturze polskiego Dwudziestolecia międzywojennego / Wojciech Śmieja // Pamiętnik Literacki. – 2018, z. 3, s. 51-69

299. Humorysta, akrobata, prowokator / Jan Stolpe ; tł. Leonard Neuger // Teatr. – 1997, nr 11, s. 42

300. Idea życia w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Witolda Gombrowicza [autoref. ] / Roman Jędrzejewski // Ruch Filozoficzny. – 1997, nr 3, s. 367-376

301. Inna scena czyli skąd się wzięła pupa? / Krzysztof Kłosiński. – (Czytane po latach ) // Śląsk. – 1996, nr 2, s. 68
* “Ferdydurke”

302. Iwona i dwór : [fragm. książki ] / Agnieszka Stawiarska // Dialog. – 1999, nr 11, s. 125-135

303. “Iwona, księżniczka Burgunda” i “Historia”, czyli o arogancji kulturowego dyskursu / Marian Bielecki // Pamiętnik Literacki. – 2010, z. 3, s. 55-71

304. J – jak Gombrowiczowskie “ja” / Michał Zioło // Więź. – 2018, nr 1, s. 175-179

305. Jak się do niego przedostać? / Krzysztof Uniłowski // Res Publica Nowa. – 2002, nr 6, s. 106-108
* Nowe publikacje o twórczości Gombrowicza

306. Jarosław Iwaszkiewicz i Witold Gombrowicz w spojrzeniu na Paryż oraz prowincję francuską / Regina Lubas-Bartoszyńska // Ruch Literacki. – 1998, nr. 2, s. 165-175

307. Język pożądania u Witolda Gombrowicza / German Ritz ; tł. Małgorzata Łukasiewicz // Pogranicza. – 2000, nr 5, s. 77-90

308. Językowe i stylistyczne zawiłości w prozie Witolda Gombrowicza na przykładzie “Trans-Atlantyku” i “Ferdydurke” / Sylwia Szubert // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika. – Z. 8/10 (1999/2001), s. 1099-1108

309. Józio w piekle literatury / Janusz Margański // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 7-21
* Motywy z “Boskiej komedii” w “Ferdydurke”

310. Kasa, seks, zdrowie / Leszek Szaruga // Nowe Książki. – 2013, nr 10, s. 59-60
* Zawiera rec. książki: Kronos / Witold Gombrowicz. – Kraków, 2013

311. Kicz jest w nas : (Gombrowicza romans z kiczem) / Jerzy Jarzębski // Teksty Drugie .-1996 nr 4 s. 52-70

312. Kiedy odchodzi przyjaciel… / Alan Pauls // Twórczość. – 2000, nr 6, s.140-142

313. Kluczowe pojęcia powieści Witolda Gombrowicza “Ferdydurke” w przekładzie na język litewski / Irena Masojć // Bibliotekarz Podlaski : Białystok, Łomża, Suwałki. – R. 20, nr 2 (2019), s. 249-266

314. Kochani gombrowiczanie… [przem. ] / Juan Carlos Gomez ; tł. Justyna Myszkowska // Twórczość. – 2000, nr 4, s. 150-151

315. Korespondencja : Jan Nowak – Witold Gombrowicz / oprac. Violetta Wejs-Milewska // Kresy. – 2002, nr 3/4, s. 222-248

316. Korespondencja Witolda Gombrowicza i Pawła Mayewskiego / oprac. Jacek Niećko // Kresy. – 1999, nr 4, s. 257-262

317. “Kosmos” jako gabinet luster. Rekonesans / Dominik Sulej // Pamiętnik Literacki. – 2010, z. 2, s. 65-101

318. “Kosmos” Witolda Gombrowicza : genologiczne podstawy hipotez sensowności / Leonard Neuger // Teksty Drugie. – 1999, nr 6, s. 57-70

319. “KOSMOS” Witolda Gombrowicz testamentem filozoficznym pisarza : (próba analizy i interpretacji) / Maciej Szmyd. – Stresz. jęz. ang. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica. – Nr 1 (2002), s. 55-70

320. “Kosmos” wzywa polską krytykę genetyczną! / Mateusz Antoniuk // Pamiętnik Literacki. – 2020, z. 4, s. 91-111

321. Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza / Maria Delaperriere // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 22-34

322. “Kościół międzyludzki” w “Ślubie” Witolda Gombrowicza / Michał Masłowski // Teksty Drugie. – 1999, nr 1/2, s. 175-187

323. Krytyk czy recenzent? : metakrytyczne i metaliterackie poglądy Witolda Gombrowicza w dwudziestoleciu / Bolesław Faron // Ruch Literacki. – 1995, z. 3, s. 313-329

324. Księga lęków polskich, czyli “Trans-Atlantyk” Gombrowicza / Edward Fiała // Ruch Literacki. – 1999, z. 5, s. 569-580

325. Ku hermeneutyce i etyce niemożliwej : Kafka i Gombrowicz / Marian Bielecki // Pamiętnik Literacki. – 2021, z. 1, s. 89-110

326. Lena ocalona / Małgorzata Kacik // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 70-80
* “Kosmos” a twórczość Jeana Geneta

327. List otwarty do Juana Carlosa Gomeza w Buenos Aires / Rajmund Kalicki // Twórczość. – 1998, nr 10, s. 140-141

328. Listy do Alejandra Russovicha i jego rodziny / Witold Gombrowicz ; tł. Ewa Zaleska // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 4-50

329. Listy do Juana Carlosa Gomeza / Witold Gombrowicz ; tł. Ewa Zaleska // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 5-28

330. Listy Juana Carlosa Gomeza do Witolda Gombrowicza / tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 1999, nr 7, s. 85-104

331. Listy Witolda Gombrowicza do Juliana Tuwima / oprac. Tadeusz Januszewski // Kresy. – 2001, nr 1/2, s. 236-244

332. Listy Witolda Gombrowicza do Leo Lipskiego / Piotr Sadzik // Teksty Drugie. – 2020, nr 6, s. 387-409

333. Listy Witolda Gombrowicza do Tadeusza i Zofii Brezów / oprac. Rafał Węgrzyniak // Zeszyty Literackie. – 1997, nr 4, s. 138-153

334. Logika rozwoju muzyki / Antonina Karpowicz-Zbińkowska // Christianitas : religia, kultura, społeczeństwo. – 2019, nr 75/76, s. 157-163
* Dostępne w Internecie: https://christianitas.org/news/logika-rozwoju-muzyki/ [dostęp: 2022.03.23]

335. Logos i Bigos – o dyskusjach nad “Opętanymi” Witolda Gombrowicza / Joanna Orska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura. – Nr 7 (1998), s. 43-54

336. Lornetka Gombrowicza / Basil Kerski // Kultura. – 1999, nr 3, s. 107-112

337. Mapa i terytorium ciała : Witolda Gombrowicza portret całkowity / Barbara Świąder-Puchowska // Konteksty : polska sztuka ludowa. – R. 75, nr 3 (2021), s. 187-197

338. Maska czy gęba? : “Operetka” Witolda Gombrowicza w kontekście komedii dell’arte / Nadzieja Bąkowska // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 38 (2020), s. 103-123
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/27400/24979 [dostęp: 2022.03.28]

339. Mezalians / Jerzy Franczak // Twórczość. – 2003, nr 7/8, s. 257-258

340. Miejsce Gombrowicza / Krzysztof Uniłowski // Fraza. – 1999, nr 2/3, s. 74-83

341. Między bliskością i dystansem, czyli O dwóch wielkich biografiach dwóch wielkich polskich pisarzy (Gombrowicz i Herbert) / Paweł Rodak // Autobiografia : literatura, kultura, media. – 2019, nr 2, s. 87-97

342. Między buntem a ucieczką. “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza / Jan Błoński // Teksty Drugie. – 2009, nr 3, s. 245-261

343. Między ekstazą a zakazem : homoerotyzm w “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza / Jarosław Błochowiak // Pamiętnik Literacki. – 2008, z. 4, s. 79-95

344. Między jawą i snem – u źródeł literackiej konwencji : (“Ferdydurke” Witolda Gombrowicza a “Metamorfozy albo Złoty osioł” Apulejusza z Madaury) / Słowinia Tynecka-Makowska. – Streszcz. w jęz. ang. // Prace Polonistyczne. – Ser. 53 (1998), s. 7-2

345. Między powiastką a filozofią : o “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza / Janusz Margański // Pamiętnik Literacki. – 2000, z. 1, s. 125-139

346. Milonga dla Gombrowicza / Juan Carlo Gomez ; przeł. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2004, nr 7/8, s. 79-134
* Rok Gombrowiczowski

347. Moja młodsza córka pyta, kto to był Gombrowicz : pięć ostatnich listów Mariana Betelú do Rajmunda Kalickiego [tł. ] // Twórczość. – 1999, nr 7, s. 67-72

348. Mityfikacje, fikcje, atrakcje… : prawda w przebraniach Witolda Gombrowicz / Ilona Michno. – Streszcz. jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia. – Nr 41 (2003), s. 57-66

349. Mit faustyczny w “Pornografii” Witolda Gombrowicz / Małgorzata Kacik // Pamiętnik Literacki. – 2003, z. 4, s. 99-115

350. Motyw Don Kichota w wybranych współczesnych powieściach : (“Auto da fé” Eliasa Canettiego, “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, “Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego, “Tańcowały dwa Michały” Edwarda Redlińskiego) / Ewa Chwałko // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 38 (2000), s. 199-219

351. Mój czas z Gombrowiczem [fragm.] / István Eőrsi ; tł. Jerzy Snopek // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 86-113

352. Mrożek jako krytyk Gombrowicza / Tomasz Bocheński // Teatr. – 2012, nr 12, s. 80-83

353. Musimy jeść i rodzić czyli fizjologiczny aspekt macierzyństwa / Joanna Dziwiszek. – Fot. // Dialog. – 2002, nr 3, s. 146-155

354. Na “Kontynencie z Trzeciego Dnia Stworzenia”: Gombrowicz i Keyserling / Aleksander Fiut // Ruch Literacki. – 2005, z. 2, s. 167-181

355. Na imię było mu Witold, mianował się geniuszem / Barbara Sadkowska // Opocje. – 2018, nr 1/2, s. 81-82

356. “Nasz dramat erotyczny” Witolda Gombrowicza – „europejskość” na sprzedaż / Agnieszka Czyżak // Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty. – 2018/2019, z. 1/2, s. 201-209
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/AE/article/view/AE.2018-2019.013/28489 [dostęp: 2022.03.25]

357. Nic DO gadania / Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2000, nr 1, s. 123-128

358. “Niedojrzałość narodowa” : próba porównania myśli S. Brzozowskiego i W. Gombrowicza / Roman Jędrzejewski. – Streszcz. w jęz. ang. // Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. – Vol. 21/22 (1996/1997), s. 241-253

359. Niedyskrecje wiosenne / Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2001, nr 6, s. 139-14

360. Nieprzyzwoicie przyzwoita Pornografia : o ekranizacji powieści Gombrowicza – polemicznie / Wojciech Śmieja // Pogranicza. – 2003, nr 6, s.30-37

361. Nierzeczywista rzeczywistość / Eryk Pieszak // Opcje. – 1999, nr 3, s. 6-13

362. Nieznane listy Gombrowicza / Hanna Wojciechowska // Kwartalnik Artystyczny. – 1998, nr 3, s. 211-214

363. Nieznośna lekkość “ja” : Gombrowicz i Kundera o tożsamości / Justyna Zimna .- Streszcz. w jęz. Ang. // Slavia Occidentalis. – T. 58 (2001), s. 203-210

364. Nowy przewodnik po Gombrowiczu / Juan Carlo Gomez ; przeł. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2004, r 5, s. 48-101

365. O biografii zewnętrznej i wewnętrznej (na przykładzie Gombrowicza) / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. – 1994, nr 2, s. 77-81

366. O Gombrowiczu : dialog w ośmiu aktach / Katarina Frostenson, Magnus Florin ; tł. Piotr Bukowski // Dekada Literacka. – 1999, nr 4, s. 8-9

367. O idolatrycznej miłości w “Kosmosie” Gombrowicza / Edward Fiała // Ruch Literacki. – 2010, z. 2, s. 157-172

368. O Kowalskim, sztuce i artyście : noty do Ferdydurke / Stanisław Kryński // Fraza. – 2000, nr 1/2, s. 240-242

369.O metafizyce bez podstaw? Witold Gombrowicz Józefa Czapskiego / Agata Janiak // Twórczość. – 2020, nr 10, s. 52-71

370. O początkach i perpektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury : Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma / Edward Fiała // Pamiętnik Literacki. – 2001, nr 4, s. 75-96

371. O “Pornografii” / Alejandro Russovich ; tł. Danuta Rycerz // Odra. – 1999, nr 11, s. 74-76

372. Obronić Polaka przed Polską : (Gombrowicz po rosyjsku) / Aleksej Zverev ; tł. Jerzy Czech // Twórczość. – 1996, nr 9, s. 122-125

373. Odczyt Gombrowicza w Teatro del Pueblo / Klementyna Czernicka // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 252-256

374. Odkrycie “Kosmosu” / Wojciech Karpiński // Zeszyty Literackie. – 2002, nr 2, s. 109-112
* Nieznana wersja utworu w materiałach pośmiertnych Konstantego Jeleńskiego

375. Odyseja anty-wychowania : czy forma jest kobietą? / Ilona Michno // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2001, nr 4, s. 81-87
* Rozważania na marginesie “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i “Lata nauki Wilhelma Meistra” Johanna Wolfganga Goethego

376. “Ojczyzna moja święta, ach przeklęta” – o Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza / Anna Kowalska // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 4-10

377. Okrucieństwo śmiechu, czyli o przedwojennej prozie Witolda Gombrowicza / Tomasz Mizerkiewicz // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 11-15

378. Operacja Kronos / Jerzy Franczak // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 20, s. 28-29
* Dot. książki: Kronos / Witold Gombrowicz. – Kraków, 2013

379. “Operetka” jako garderoba duszy / Jerzy Jarzębski // Odra. – 1996, nr 9, s. 58-66

380. Opowieść z Vence / Anna Szpakowska-Kujawska // Odra. – 2003, nr 7/8, s. 49-54

381. Pan Bóg i ekscentrycy / Dorota Betlewska-Gutowska // Twórczość. – 2017, nr 12, s. 86-100

382. Parcie ku sensowi i ból deformacji : aporie w filozofii Witolda Gombrowicza / Ilona Michno. – Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis Filozofia. – Nr 41 (2003), s. 57-66

383. Pęta “Opętanych” / Dorota Korwin-Piotrowska // Teksty Drugie. – 1996, nr 4, s. 135-153

384. Pisarz i krytyk, czyli Gombrowicz Kijowskiego / Marian Bielecki // Autobiografia : literatura, kultura, media. – 2019, nr 1, s. 21-39

385. Po Gombrowiczu / Rajmund Kalicki // Twórczość. – 1996, nr 9, s. 121-122

386. Pochwała niedorzeczności. O Kosmosie Witolda Gombrowicza / Brygida Pawłowska-Jądrzyk // Sztuka i Filozofia. – T. 20 (2001), s. 111-131

387. Podglądanie brzyduli w “Lotten Brenners ferier” Hjalmara Bergmana i “Iwonie, księżniczce Burgunda” Witolda Gombrowicza / Aleksandra Sprengel // Maska. – 2019, nr 3, s. 99-109

388. Podmiot jako utopia estetyczna. “Listy o estetycznym wychowaniu człowieka” Friedricha Schillera a “Dziennik” Witolda Gombrowicza / Katarzyna Chmielewska // Pamiętnik Literacki. – 2004, z. 4, s. 7-20

389. Podróż Gombrowicz na “Chrobrym” oraz jego pierwsze dni w Argentynie / Klementyna Czernicka // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 241-251

390. Polska i Polacy w “Dzienniku” Witolda Gombrowicza / Edward Polanowski. – Streszcz. w jęz. ang. // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska .Historia i Teoria Literatury. – Z. 4 (1994), s. 7-14

391. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela – on / Magdalena Jankowska // Akcent. – 2000, nr 1/2, s. 146-149

392. Popędy i metafizyka. O “Przygodach” Witolda Gombrowicza / Łukasz Tischner // Ruch Literacki. – 2013, z. 1, s. 79-90

393. Pornografia w Skaryszewie, czyli śledztwo w sprawie widzimisię / Tadeusz Stefańczyk // Twórczość. – 2002, nr 2, s. 58-94

394. Pornografia w Vence / Jacek Wilkowski // Akant. – R. 24, nr 5 (2021), s. 9-10

395. Porozmawiajmy o kobietach : Schulz, Witkacy, Gombrowicz i inni / Łukasz Kossowski // Konteksty. – 2013, nr 1, s. 188-192
* Kobieta i kobiecość w polskiej sztuce

396. Postacie diaspory / wybór Hanna Antos, Dominik // Karta. – 2018, nr 95, s. 14-41
* Tożsamość polska na obczyźnie (1940-2000)

397. Posty zza Wielkiej Wody : (5.6.2015 – 4.9.2015) / Damian Nowicki // Elewator : kwartalnik literacko-kulturalny. – 2017, nr 3, s. 122-145

398. Powierzchnie Gombrowicza. “Tancerz mecenasa Kraykowskiego” i perwersja / Tomasz Zielke // Twórczość. – 2012, nr 10, s. 89-98

399. Powieść jako trzecia przestrzeń w zmaganiu o własne miejsce : ukryta polemika z literaturą niemiecką w “Pornografii” Witolda Gombrowicza / Alfred Gall // Tematy i Konteksty. – 2017, nr 7, s. 300-315

400. Poza granicami gatunku? Dziennik Witolda Gombrowicza/ Katarzyna Chmielewska. – Bibliogr. // Nauka. – 2008, nr 4, s. 133-167

401. Prezentacja / Juan Carlos Gomez ; tł. Justyna Myszkowska // Twórczość. -2001, nr 4, s. 149-151
* Listy do Witolda Gombrowicza

402. Problem ateizmu w twórczości Gombrowicza / Krzysztof Dorosz. – Streszcz. w jęz. fr. // Przegląd Powszechny. – 2001, nr 6, s. 302-315

403. Proza jak zupa / Ricardo Nirenberg ; tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2000, nr 1, s. 128-129

404. Proza na scenie / Katarzyna Gołos-Dąbrowska // Teatr. – 2020, nr 11, s. 48-52

405. Próbowanie świata i siebie : Montaigne i Gombrowicz / Marian Bielecki // Wielogłos. – 2021, [nr] 1, s. 85-122

406. Prywatny Gombrowicz w publicznej domenie / Michał Lachman // Dialog. – 2014, nr 2, s. 5-14

407. Przeciw Logice Absurdu / Józefa Radzymińska // Tytuł. – 1999, nr 1, s. 26-50

408. Przeciwko śmierci : “Dzienniki” Witolda Gombrowicza / Anna Maria Dąbrowska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 37 (2000), s. 191-205

409. Przed pożarciem / Małgorzata Szpakowska // Dialog. – 1997, nr 7, s. 156-158
* Festiwal Międzynarodowy Gombrowiczowski, Radom (3)

410. Przedmowa / Witold Gombrowicz // Zeszyty Literackie. – 1997, nr 3, s. 6-10
* Przedmowa do powieści “Pornografia”

411. Przedmowa [do “Ślubu”] / Witold Gombrowicz // Zeszyty Literackie. – 1998, nr 3, s. 13-16

412. Przejawy transgresji w powieściach Witolda Gombrowicza / Marian Bielecki // Kwartalnik Opolski. – 2001, nr 2-3, s. 89-99

413. Przypływy i odpływy chaosu / Aleksander Fiut // Dialog. – 2000, nr 1, s. 95-103
* Kultura europejska w twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza

414. Pupa w ciastkach czyli Gombrowicz w Radomiu / Janusz Majcherek // Teatr. -1997, nr 9, s. 8-10

415. Recenzja wewnętrzna / Daniel Gigena ; tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. -2001, nr 4, s. 148-149
* Dot. publikacji listów Juana Carlosa Gomeza do Witolda Gombrowicza

416. Rocznica / Zdzisław Kosiński // Twórczość. – 1997, nr 4, s. 124-128
* O sztuce “Ślub”

417. Romans z literaturą popularną / Mariusz Maciejewski. – (Lektury powtórne ) // Arkusz. – 2001, nr 6, s. 12

418. Romantyczne konteksty “Operetki” Witolda Gombrowicza / Mieczysław Inglot // Pamiętnik Literacki. – 1999, z. 3, s. 47-58

419. Rozmowa z Jerzym Jarzębskim o odnalezieniu pierwszej wersji “Operetki” Witolda Gombrowicza / rozm. przepr. Zbigniew Dominiak // Tygiel Kultury. -1996, nr 2, s. 62-66

420. “Rozpaczliwy łopot skrzydeł” : (o “W ptaszarni” Grzegorza Musiała) / Zbigniew Masternak // Akcent. – 2001, nr 1-2, s. 73-77

421. Russovich o Gombrowiczu [wyw. ] / Alejandro Rússovich ; oprac. Dorota Kolano, Tomasz Mościcki // Teatr. – 1995, nr 9, s. 10-12

422. Sacrum w “Kosmosie” Gombrowicza / Małgorzata Kacik // Kresy. – 2003, nr 2/3, s. 23-33

423. Samotność zwycięzcy / Małgorzata Kacik // Twórczość. – 2002, nr 7-8, s. 105-120
* “Kosmos” i “Pornografia”

424. Schulz i Gombrowicz : na marginesie książki “Gombrowicz : ja, geniusz” Klementyny Suchanow / Piotr Millati // Schulz Forum [Nr] 10 (2017), s. 125-136

425. Schulz i Gombrowicz wobec odczarowania świata / Łukasz Musielak. – Streszcz. jęz. ang. // Szkice Humanistyczne. – 2003, nr 1/2, s. 165-177

426. Sen artysty z czasów młodości albo język jako żywy grób : o jednym opowiadaniu Witolda Gombrowicza / Błażej Warkocki // Czas Kultury. – 2018, nr 1, s. 48-56
* Dot. opowiadania “Na pięć minut przed zaśnięciem” z debiutanckiego tomu “Pamiętnik z okresu dojrzewania”

427. Słaba ontologia w nowoczesnej literaturze polskiej. Rekonesans / Andrzej Zawadzki // Teksty Drugie. – 2008, nr 3, s. 27-42

428. Słabość poezji : glosy do diatryby “Przeciw poetom” Witolda Gombrowicza / Paweł Próchniak // Konteksty. – 2019, nr 3, s. 5257

429. Słowacki Gombrowicza / Włodzimierz Bolecki // Teksty Drugie. – 2010, nr 1/2, s. 171-192

430. “…Spadło na mnie zaproszenie Fundacji Forda” / Witold Gombrowicz ; rozm. przepr. Jan Winczakiewicz // Archiwum Emigracji. – Z. 2 (1999), s. 195-199
* Wywiad dla polskiej sekcji Radia Francuskiego w 1963 roku

431. Spojrzenie z zewnątrz / Juan Jose Saer ; tł. Klementyna Suchanow, Krystian Radny // Literatura na Świecie. – 2001, nr 4, s. 72-82

432. Spotkanie w Vence ? Teresa Stankiewicz // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 232-240

433. 100 [Sto] / Juan Carlos Gómez ; oprac. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 2002, nr 11/12, s. 249-251

434. Stulecie urodzin Wi-tolda Gombrowicza na ziemi świętokrzyskiej / Janusz Detka // Rocznik Świętokrzyski. Seria A, Nauki Humanistyczne. – T. 28 (2004), s. 185-189

435. Sylwetka Witolda Gombrowicza w polskiej prasie w latach 1970-2004 / Agnieszka Lorenz // Zeszyty Prasoznawcze. – 2007, nr 3-4, s. 73-96

436. Syn Kronosa / Dominik Sulej // Teatr. – 2013, nr 9, s. 85-87
* Zawiera rec. książki: Kronos / Witold Gombrowicz. – Kraków, 2013

437. Sześciu łysych z buldogami : (rzecz o Gombrowiczu i jego domniemanej paranoi) / Robert Kordes // Arkusz. – 2003, nr 5, s. 7

438. Sztafeta szyderców, czyli lustrowanie Gombrowicza / Andrzej Horubała // Teatr. – 1997, nr 7/8, s. 96-99

439. Sztafeta szyderców, czyli lustrowanie Gombrowicza. Cz. 2 / Andrzej Horubała // Teatr. – 1997, nr 9, s. 19-23

440. “Ślub” w kościele międzytekstowym : (o śladach romantyzmu w dramacie Witolda Gombrowicza) / Michał Kuziak // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1998, nr 11, s. 89-97

441. Tajemnica boskiego natchnienia, czyli Witolda Gombrowicza analiza i interpretacja procesu twórczego / Małgorzata Frankowska // Nowiny Psychologiczne. – 1999, nr 1, s. 57-73

442. Teatr starców i jego przemiany : “Miarka za miarkę” w Gombrowiczowską “Pornografię” / Marcin Czardybon // Tekstualia : palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe. 2018, nr 1, s. 139-152

443. Teatr w zwierciadle filozofii : powieści Witolda Gombrowicza na scenach polskich / Anna Bielecka-Mateja // Tekstualia : palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe. – 2017, nr 3, s. 65-74

444. Teatr wielkich niemożliwości [ref. ] / Allen Kuharski ; tł. z ang. Tadeusz Witkowski // Teatr. – 1995, nr 12, s. 11-13
* Inscenizacje sztuk S.I. Witkiewicza, B. Schulza, W Gombrowicza i T. Kantora

445. “Ten biedny Itek! Taki zblazowany! Pozuje! : Gombrowicz jako pozer / Ewa Kobyłecka-Piwońska // Teksty Drugie. – 2020, nr 6, s. 295-308
* Dostępny w Internecie: https://journals.openedition.org/td/14985 [dostęp: 2022.03.25]

446. Teoretycy i apologeci lekkości w literaturze : (na marginesie “Pornografii” Witolda Gombrowicza) / Brygida Pawłowska-Jądrzyk // Sztuka i Filozofia. – T. 19 (2001), s. 164-174

447. Tołstojem jestem, Tołstojem być muszę : o antropologii Tołstoja i Gombrowicza / Radosław Romaniuk // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2002, nr 1, s. 119-138

448. “Topografia pożądania” – konstruowanie przestrzeni wokół homoseksualnych bohaterów polskiej prozy międzywojennej (Iwaszkiewicz, Choromański, Gombrowicz, Breza) / Wojciech Śmieja // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 4, s. 83-99

449. Trans-Atlantyk w świetle celownika / Rolf Fieguth // Ruch Literacki. – 2015, z. 3, s. 291-300

450. Trans-Polonia / Zbigniew Majchrowski // Dialog. – 2011, nr 2, s. 5-11

451. Transgresje racji moralnych w “Pornografii” Gombrowicza / Edward Fiała // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 35-56

452. Trop Gombrowiczowski / Maria Kornatowska, Andrzje Kołodyński // Kino. – 1998, nr 2, s. 16-17

453. Trudno być Bogiem / Jerzy Jarzębski // Teksty Drugie. – 2000, nr 5, s. 68-77

454. Trzej muszkieterowie: Witkacy, Schulz, Gombrowicz / Szymon Wróbel // Twórczość. – 2005, nr 9, s. 61-90

455. Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym : Gombrowicza, Schelera i Lévinasa dyskursy o spotkaniu z Innym : autoprezentacja / Eryk Pieszak // Idea. – Vol. 15 (2003), s. 161-166

456. Trzy listy Witolda Gombrowicza do Tymona Terleckiego / oprac. Nina Taylor // Archiwum Emigracyjne. – Z. 4 (2001), s. 127-131

457. Trzydzieści lat po śmierci Gombrowicza / Piotr Skórzyński // Kultura. – 1999, nr 9 s. 154-161

458. Twój list jest jak tango / Rajmund Kalicki // Twórczość. – 1999, nr 7, s. 105-108

459. Twórcza reinterpretacja mitów narodowych : próba współ-odczytania Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza i Małego palca Buddy Wiktora Pielewina // Kultury Wschodniosłowiańskie Oblicza i Dialog : Polska, Rosja, Ukraina. – T. 6 (2016), s. 75-81

460. “U stóp nieznanego ołtarza” : Gombrowicz i Młoda Polska / Zbigniew Majchrowski // Teatr. – 1997, nr 9, s. 15-18

461. Uwagi o Kronosie / Aleksander Fiut // Teksty Drugie. – 2015, nr 2, s. 166-179
* “Kronos” Witolda Gombrowicz

462. Wielostylowość w utworze dramatycznym na przykładzie “Ślubu” Witolda Gombrowicza / Maria Wojtak // Poradnik Językowy. – 1998, nr 1-2, s. 13-24

463. Wieszcz, filozof, humorysta / Adam Sroka, Łukasz Czuj, Marcin Świetlicki // Dialog. – 1999, nr 11, s. 136-138

464. Witol Bosonóg, czyli Polska (nie)dojrzała (nie)dojrzałość : casus strukturacji tożsamości / Marek Chojnacki // Tematy i Konteksty. – 2017, nr 7, s. 315-329

465. Witold Gombrowicz – biografia romantyczna? / Stanisław Stabro // Twórczość. – 2001, nr 3, s. 55-70

466. Witold Gombrowicz czyta “O bohaterach i grobach” Ernesta Sábato / oprac. Juan Carlos Gomez ; tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 1999, nr 7, s. 109-115

467. Witold Gombrowicz est-il devenu un auteur français? / Marek Tomaszewski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica. – Nr 44 (1997), s. 145-156

468. Witold Gombrowicz – hrabia, błazen, “Gombrowicz” : lektury arystokratyczne / Krzysztof Łęcki // Opcje. – 1995, nr 3, s. 15-22

469. Witold Gombrowicz i egzystencjalizm ateistyczny / Ewa Turzyńska // Zapiski z Pogranicza : półrocznik Interdyscyplinarnego Koła Doktoranckiego “Pogranicza”. 2015, z. 2, s. 139-147

470. Witold Gombrowicz jako bohater literacki na przykładzie dramatu Pawła Huellego “Kolibra lot ostatni” / Małgorzata Osińska, Katarzyna Skowron // Radomskie Studia Humanistyczne. – T 3 (2016), s. 173-182

471. Witold Gombrowicz : mit einem bibliographischen Anhang zur Rezeption seiner Werke im deutschsprachigen Raum / Marek Zybura // Orbis Linguarum. – Vol. 3 (1995), s. 97-112

472. Witold Gombrowicz – nieprzyswojona lekcja / Stanisław Stabro // Odra. – 2004, nr 7-8, s. 53-58

473. Witold Gombrowicz. (Rok Witolda Gombrowicza ,100 rocznica urodzin) // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2004, nr 1, s. 57-62

474. Witold Gombrowicz: sceny w przestrzeni nieeuklidesowej / Maria Zadencka // Teksty Drugie. – 2009, nr 3, s. 63-84

475. Witold Gombrowicz (1905-1969) / Piotr Skórzyński. – (Subiektywny leksykon pisarzy XX wieku ; cz. 6 ) // Topos. – 2001, nr 1, s. 99-105

476. Witold Gombrowicz w kalejdoskopie recepcji / Dimitrina Hamze // W: Postscriptum Polonistyczne.  – 2013, nr 2, s. 199-219

477. Witold Gombrowicz wśród Czechów / Krystyna Kardyni-Pelikánová // Przegląd Humanistyczny. – 2015, nr 2, s. 139-151

478. Witolda Gombrowicza i Wasylego Rozanowa walka z formą / Leonid Malcew // Przegląd Humanistyczny. – 2006, nr 4, s. 7-16

479. Witolda Gombrowicza teatr marionetek : (o powieści “Trans-Atlantyk”) / Julij Margolin ; tł. Marta Zielińska // Teksty Drugie. – 1998, nr 3, s. 217-222

480. Witolda Gombrowicza tragedia wywłaszczenia / Allen Kuharski ; tł. Helena Morawska White // Teatr. – 1997, nr 11, s. 38-41

481. Witoldzie, prowadź! / Ryszard Koziołek // Tygodnik Powszechny. – 2017, nr 37, s. 60-65
* Zawiera rec. książki: Witold Gombrowicz. Ja, geniusz / Klementyna Suchanow. – Wołowiec, 2017

482. Wizja niedojrzałości Brunona Schulza na tle pisarstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Witolda Gombrowicza [ref. ] / Grażyna Pietruszewska-Kobiela. – Streszcz. w jęz. ang. // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. – Z. 5 (1995/96), s. 77-89

483. Włąsny “Kosmos” / Krystyna Kotowicz // Akcent. – 2000, nr 1/2, s. 152-153
* Festiwal Międzynarodowy Gombrowiczowski, Radom (4)

484. Wokół zła ontycznego w prozie Gombrowicza / Edward Fiała // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 2, s. 41-58

485. Wola i ból istnienia / Michał Legierski // Akcent. – 2001, nr 4, s. 105-125

486. Wszystkie drogi do Buenos. Gombrowicz steatralniony / Joanna Roszak // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 33-35

487. Wschód słońca w “Ferdydurke” : Gombrowicza dialog przekorny z Iwaszkiewiczowym Księżycem / Stanisław Kryński // Twórczość. – 2007, nr 3, s. 78-85

488. Wyimki z listów Witolda Gombrowicza do argentyńskich przyjaciół / oprac. Juan Carlos Gomez ; tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. – 1999, nr 7, s. 73-84

489. Z listów do Arlety. Cz. 1 / Witold Gombrowicz //Teatr. – 1997, nr 7/8, s. 100-103

490. Z listów do Arlety. Cz. 2 / Witold Gombrowicz // Teatr. – 1997, nr 9, s. 25-26

491. Zabijanie Gombrowicza / Piotr Sobolczyk // Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. – R. 26, [nr] 3 (2019), s. 67-72

492. Zapiski berlińskie / Witold Gombrowicz // Przegląd Polityczny. – Nr 57/58 (2002), s. 133-135
* Fragment “Dzienników”

493. Zapiski gombrowiczowskie / Juan Carlos Gómez, przeł. Ewa Zaleska // Twórczość. – 2008, nr 11, s. 77-100

494. Zbrodnia inkorporowana : o konwencji “paranoicznego gotyku” w “Zbrodni z premedytacją” Witolda Gombrowicza / Błażej Warkocki // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. [T.] 30 (2017), s. 237-258

495. Zdzieranie i zakładanie masek. Stanisław Dygat i Witold Gombrowicz / Marian Bielecki // Pamiętnik Literacki. – 2017, z. 4, s. 15-39

496. Zjawisko transmedialności w spektaklu “Kosmos” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego / Sinitta Kazek // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. – [T.] 7 (2019), s. 207-22
* Dostępne w Internecie: https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/6751/6275 [dostęp: 2022.03.29]

497. Zniekształcenie Gombrowicza / Konrad Ambroziak // Twórczość. – 2006, nr 8, s. 61-72

 

 

ADAPTACJE TEATRALNE I FILMOWE:

 

 

 

498. Drżące ciało – o “Iwonie” Gombrowicza i Jarzyny / Anita Szurek // Notatnik Teatralny. – Nr 24/25 (2002), s. 69-75

499. Dwa ciała Iwony / Monika Żółkoś // Teatr. – 2000, nr 9, s. 17-22
* O inscenizacjach “Iwony, księżniczki Burgunda”

500. Dziwictwo ; Na kuchennych schodach / Witold Gombrowicz ; reż. Jacek Bunsch ; TŚl., Katow. – Rec. Krzysztof Karwat // Śląsk. – 1999, nr 2, s. 68

501. Ferdydurke / Witold Gombrowicz ; reż. Jacek Bunsch ; TWspółcz., Wroc. – Rec. Marta Steiner // Teatr. – 1997, nr 10, s. 35

502. Ferdydurke / Witold Gombrowicz ; reż. Jacek Bunsch ; TZagł., Sosnow. – Rec. Krzysztof Karwat // Śląsk. – 2003, nr 3, s. 68

503. Ferdydurke / Witold Gombrowicz ; reż. Janusz Opryński ; TProvisor., Lub. – Rec. Łukasz Drewniak // Teatr. – 1999, nr 2, s. 44-46

504. Ferdydurke / Witold Gombrowicz ; reż. Janusz Opryński ; TProvisor., Lub. – Rec. Magdalena Jankowska // Kresy. – 1999, nr 1, s. 272-273

505. Ferdydurke / reż., scen. Jerzy Skolimowski. [ Film]; scen. John Yorick ; scen. Joseph Kay ; zdj. Witold Adamek ; kostiumy Ewa Krauze ; muz. Stanisław Syrewicz ; muz. Michał Lorenc ; wykon. : Tadeusz Łomnicki, Artur Żmijewski, Jan Peszek, Beata Tyszkiewicz i in. – Warszawa : Vision, 2006. – 1 dysk optyczny (DVD)(89 min) : dźw., kolor. ; 12 cm + DT : 63 s. – ( Biblioteka Gazety Wyborczej ; 4 )
NE 000302 (Opole)

506. Ferdydurke / reż. Jerzy Skolimowski. [Film] / Warszawa : Mediaprofit : cop. 2010. Agora, – 1 dysk optyczny : dźw., kolor. ; 12 cm + dod. druk. – (Biblioteka Gazety Wyborczej. Omówienie Lektury Szkolnej ; 8. )
NE 000168 (Kluczbork), NE 000032, NE 000170 (Opole)

507. Filmowy dialog z Gombrowiczem / Robert Birkholc // Kino. – 2016, nr 7, s. 22-25
* Adaptacje dzieł Gombrowicza

508. Gombrowicz byłby pewnie niezadowolony / Maciej Wojtyszko ; rozm. przepr. Beata Nowacka // Opcje. – 1995, nr 3, s. 41-42
* Telewizyjna adaptacja “Ferdydurke”

509. Goście Starego Teatru : spotkanie osiemnaste : z artystami Królewskiego Teatru Dramatycznego ze Sztokholmu rozmawiają Leonard Neuger i Tadeusz Bradecki / oprac. Maryla Zielińska // Teatr. – 1996, nr 11, s. 23-27
* O inscenizacji “Iwony, księżniczki Burgunda” w reż. Ingmara Bergmana

510. Historia / Witold Gombrowicz ; reż. Christope Honoré ; 5 Spotkanie Teatrów Narodowych w Warszawie. – Rec. Maria Bałus // Didaskalia. – Nr 131 (2016), s. 115-116

511. Idealna Iwona Witolda Gombrowicza / Jean-Louis Perrier ; tł. Ewa Pawlikowska // Notatnik Teatralny. – Nr 24/25 (2002), s. 78-79

512. Internet lorda Blotton / Witold Jabłoński // Tygiel Kultury. – 2000, nr 4/6, s. 145-148
* “Operetka” Gombrowicza w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym w latach 70-tych

513. Ivonne, princesse de Bourgogne / Witold Gombrowicz ; reż. Yves Beaunesne ; Théâtre National de la Colline, Paris. – Rec. Izabella Pluta-Kiziak // Teatr. – 1999, nr 4 s. 15-16

514. Iwona księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Anna Augustynowicz ; Teatr Studyjny Szkoły Filmowej, Łódź. – Rec. Piotr Olkusz // Didaskalia. – Nr 132 (2016), s. 103-105

515. Iwona, księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Grażyna Dyląg ; Deutsches Nationaltheater, Weimar. – Rec. Agnieszka Koecher-Hensel // Teatr. – 2001, nr 2, s. 31-33

516. Iwona, księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Grzegorz Jarzyna ; Teatr Rozmaitości (Warszawa). – Rec. Przemysław Skrzydelski // Fronda Lux. – Nr 81 (2016), s. 100-107

517. Iwona, księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Horst Leszczuk ; TStary, Krak. – Rec. Jacek Kopciński // Teatr. – 1998, nr 3, s. 4-7

518. Iwona księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Horst Leszczuk ; TStary, Krak. – Rec. Jerzy Jarzębski // Notatnik Teatralny. – Nr 16/17 (1998), s. 116-121

519. Iwona księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Horst Leszczuk ; TStary, Krak. – Rec. Rafał Węgrzyniak // Odra. – 1998, nr 7/8, s. 113-114

520. Iwona księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Ingmar Bergman ; Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm. – Rec. Elżbieta Morawiec // Arcana . – 1996, nr 5, s. 150-152

521. Iwona księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Ingmar Bergman ; Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm. – Rec. Janusz Majcherek ; Elżbieta Morawiec ; Leszek Kolankiewicz // Teatr. – 1996, nr 11, s. 18-22

522. Iwona, księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Jacek Bunsch ; TSiem., Rzesz. – Rec. Katarzyna Michalak // Teatr. – 2000, nr 11, s. 39

523. Iwona, księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Katarzyna Deszcz ; Scarlet Theatre, Londyn. – Rec. Małgorzata Szum // Teatr. – 1997, nr 10, s. 28-29

524. Iwona, księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Magdalena Miklasz ; Teatr Nowy, Poznań. – Rec. Ewa Szkudlarek // Teatr. – 2017, nr 11, s. 52-53

525. Iwona księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Tadeusz Bradecki ; TNowy, Pozn. – Rec. Ewa Guderian-Czaplińska // Teatr. – 2000, nr 9, s. 14-16

526. Iwona, księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Waldemar Śmigasiewicz ; Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Rzeszów. – Rec. Jan Karow // Teatr. – 2020, nr 10, s. 54-55

527. Iwona, księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Zbigniew Zasadny ; TZagł., Sosnow. – Rec. Krzysztof Karwat // Śląsk. – 1997, nr 10, s. 69

528. Iwona, księżniczka Burgunda / Witold Gombrowicz ; reż. Zbigniew Zasadny ; TZagł., Sosnow. – Rec. Paweł Pokora // Teatr. – 1998, nr 1, s. 39

529. Kopciuchy Bergmana / Monika Żółkoś // Dialog. – 2001, nr 1, s. 165-172
* Inscenizacja “Iwony, księżniczki Burgunda”

530. Kosmos [ Film] / reżyseria Andrzej Żuławski. – Rec. Michał Badura // Twórczość. – 2017, nr 7/8, s. 199-202

531. Kosmos / Witold Gombrowicz ; reż. Krzysztof Garbaczewski ; Narodowy Stary Teatr, Kraków. – Rec. Jolanta Kowalska // Teatr. – 2017, nr 3, s. 50-51

532. Kosmos / Witold Gombrowicz ; reż. Krzysztof Garbaczewski ; Narodowy Stary Teatr, Kraków. – Rec. Mateusz Chaberski // Didaskalia. – Nr 137 (2017), s. 100-102

533. Kosmos / Witold Gombrowicz ; reż. Waldemar Śmigasiewicz ; TBagatela, Krak. – Rec. Janusz Majcherek // Teatr. – 1998, nr 6, s. 15-16

534. My do Europy, Europa do nas / wg Witolda Gombrowicza ; reż. Adam Hanuszkiewicz ; TNowy, Warsz. – Rec. Jacek Wakar // Teatr. – 2003, nr 1/2, s. 48-49

535. Niepokojąco nieprzewidywalny : notatki asystenta z prób “Ślubu” [fragm. ] / Robert Czechowski ; oprac. P.R. // Notatnik Teatralny. – Nr 15 (1998) s. 110-115

536. Operetka / Witold Gombrowicz ; reż. Jacek Bunsch ; TZagł., Sosnow. – Rec. Krzysztof Karwat // Śląsk. – 2001, nr 8, s. 68

537. Operetka / Witold Gombrowicz ; reż. Jacek Bunsch ; TZagł., Sosnow. – Rec. Piotr Zaczkowski // Teatr. – 2001, nr 7/8, s. 54-55

538. Operetka / Witold Gombrowicz ; reż. Jerzy Grzegorzewski ; TNar., Warsz. – Rec. Jacek Kopciński // Teatr. – 2000, nr 9, s. 10-13 ; Elżbieta Baniewicz // Twórczość. – 2020, nr 6, s. 144-148

539. Operetka / Witold Gombrowicz ; reż. Krzysztof Babicki ; TOst., Lub. – Rec. Radosław Paczocha // Teatr. – 2003, nr 4/5, s. 38-39

540. Operetka / Witold Gombrowicz ; reż. Tadeusz Bradecki ; TStary, Krak. – Rec. Anna Burzyńska // Teatr. – 1998, nr 1 dod., s. 1-2 nlb.

541. Operetka / Witold Gombrowicz ; reż. Tadeusz Bradecki ; TStary, Krak. – Rec. Janusz Majcherek // Teatr. – 1995, nr 12, s. 22-23

542. Operetka / Witold Gombrowicz ; reż. Tadeusz Bradecki ; TStary, Krak. – Rec. Joanna Zając ; Lesław Czapliński // Opcje. – 1996, nr 1, s. 145

543. Operetka / Witold Gombrowicz ; reż. Tadeusz Bradecki ; TStary, Krak. – Rec. Małgorzata Ruda // Dekada Literacka. – 1995, nr 10, s. 18

544. Pornografia / Heritage Films, MACT Production ; scenariusz i reżyseria Jan Jakub Kolski. – Warszawa : Best Film. – 1 dysk optyczny (DVD) (112 min) : dźwiękowy, kolorowy

545. Ratuj się sam, klasyku! / Jacek Kopciński // Teatr. – 1997, nr 10, s. 25-27
* Przedstawienie “Operetki” W. Gombrowicza w Teatrze Replica w reżyserii Jurka Sawki

546. Słowo Gombrowicza jest szalone / Mikołaj Grabowski ; rozm. przepr. Beata Nowacka // Teatr. – 1996, nr 11, s. 9-13
* O inscenizacjach “Trans-Atlantyku”

547. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Anna Augustynowicz ; Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole. – Rec. Jolanta Kowalska // Teatr. – 2016, nr 12, s. 47-49

548. Ślub / Witold Gombrowicz ; reżyseria Eimuntas Nekrošius, Teatr Narodowy, Warszawa. – Rec. Elżbieta Baniewicz // Twórczość. – 2018, nr 10, s. 143-146

549. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Jacques Rosner ; Comédie Française, Paris. – Rec. Allen Kuharski ; tł. Jacek Dobrowolski // Teatr. – 2001, nr 6, s. 14-16

550. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Jerzy Grzegorzewski ; TNar., Warsz. – Rec. Elżbieta Baniewicz // Twórczość. – 1999, nr 7, s. 131-136

551. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Jerzy Grzegorzewski ; TNar., Warsz. – Rec. Grzegorz Janikowski // Sycyna. – 1998, nr 13, s. 7

552. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Jerzy Grzegorzewski ; TNar., Warsz. – Rec. Jacek Kopciński // Teatr. – 1998, nr 6, s. 10-14

553. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Jerzy Grzegorzewski ; TNar., Warsz. – Rec. Monika Żółkoś // Teatr. – 1999, nr 1, s. 36-37

554. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Jerzy Grzegorzewski ; TNar., Warsz. – Rec. Paweł Goźliński // Dialog. – 1998, nr 8, s. 92-101

555. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Marcel Kochańczyk ; TOst., Lub. – Rec. Paweł Pokora // Teatr. – 1998, nr, 4, s. 33

556. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Mariusz Orski ; Teatr Narodowej Szkoły Dramatycznej, New Delhi. – Rec. Piotr Rudzki // Odra. – 1998, nr 6, s. 132-133

557. Ślub / Witold Gombrowicz ; reż. Radosław Rychcik ; Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Sosnowiec. – Rec. Wojciech Lipowski // Śląsk. – 2020, nr 10, s. 74-75 ; Aneta Głowacka // Teatr. – 2020, nr 12, s. 50-51

558. “Ślub” – czyli teatr Jerzego Jarockiego / Beata Guczalska // Dialog. – 1997, nr 10, s. 130-143

559. “Ślub” : tekst Gombrowicza a zmiany Jarockiego / Agnieszka Małgwska // Notatnik Teatralny. – Nr 15 (1998), s. 143-145

560. Tango : Gombrowicz / wg Witolda Gombrowicza ; reż. Mikołaj Grabowski ; TStary, Krak. – Rec. Jacek Wakar // Teatr. – 2003, nr 1/2, s. 48-49

561. Teatr – media – Gombrowicz / Beata Nowacka // Opcje. – 1996, nr 3, s. 25-26
* Inscenizacja “Ferdydurke” w teatrze telewizji w 1985 r.

562. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz ; reżyseria Artur Tyszkiewicz ; Teatr Ateneum, Warszawa. – Rec. Elżbieta Baniewicz // Twórczość. – 2018, nr 6, s. 131-134

563. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz ; reż. Artur Tyszkiewicz ; Teatr Ateneum, Warszawa. – Rec. Jacek Cieślak // Teatr. – 2018, nr 5, s. 62-63

564. Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz ; reż. Waldemar Śmigasiewicz ; TMontownia, Warszawa. – Rec. Jarosław Kisieliński // Teatr. – 2000, nr 9, s. 23

565. 360 [Trzysta sześćdziesiąt] reflektorów / Pia Partum // Teatr. – 2001, nr 10, s. 62-65
* Inscenizacja “Ślubu” W. Gombrowicza w Comédie Française

566. Zdarzenia na brygu Banbury / Witold Gombrowicz ; reż. Grzegorz Wiśniewski ; TSłow., Krak. – Rec. Małgorzata Ruda // Dekada Literacka. – 2000, nr 2/3, s. 27

 

MATERIAŁY METODYCZNE

 

 

Książki:

 

567. Ferdydurke / Witold Gombrowicz. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. – 298, [2] s. – (Lekcja Literatury)

568. Ferdydurke / Witold Gombrowicz. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. – 295, [1] s. – (Lekcja Literatury)

569. Ferdydurke / Witold Gombrowicz. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2017. – 293, [1] s. – (Lekcja Literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim)
M 204398 (Opole)

570. Ferdydurke / Witold Gombrowicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. – 293, [1] s. ; 20 cm. – (Lekcja Literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim)

571. Ferdydurke Witolda Gombrowicza / Leszek Żuliński. – Warszawa : “Arkadia”, [1995]. – 27, [1] s. – (Biblioteka “Szkolara”) (Analizy Lektur Szkolnych ; 12)

572. “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza / Michał Głowiński. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 119, [1] s. : 1 faks., 1 portr. – (Biblioteka Analiz Literackich ; 71)

573. Ferdydurke Witolda Gombrowicza / [opracowanie: Anna Mądry ; model wypracowania maturalnego: Monika Matella-Pyrek]. – Toruń : Wydawnictwo Literat, 2019. – 173, [7] stron ; 15 cm.

574. Ferdydurke Witolda Gombrowicza / oprac. Irena Nowacka. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1994 . – [2], 37, [1] s. – (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 11)

575. Ferdydurkizm czyli Gombrowicz w szkole / Stanisław Bortnowski. – Warszawa : “Stentor”, 1994. – 281 s.: rys.

576. Gombrowicz wyklęty albo o wychowaniu patriotycznym na lekcjach POLSKI(ego) / Piotr Kołodziej // W : Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 1, Narracje tożsamościowe w edukacji polonistycznej / redakcja naukowa Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 185-207

577. Przeczytacie “Ferdydurke” : szkolna encyklopedia języków Ferdydurki / Jerzy Paszek, Filip Mazurkiewicz. – Katowice : “Książnica”, 1998. – 154, [6] s.

578. Witold Gombrowicz “Ferdydurke” / oprac. Leszek Żuliński. – Warszawa : “Jota”, 1990. – 55, [1] s. – (Przewodnik po Lekturach ; 9)

579. Wspomnienia polskie / Witold Gombrowicz . – Wyd. 1 w tej ed. – Kraków : Wydaw. Literackie , 2002. – 242, [2] s. ; 20 cm. – (Lekcja Literatury)

 

 

Artykuły w czasopismach:

 

580. Bohater “Ferdydurke” wobec “chłystka” w sobie / Klaudia Sołoduch // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 55-61

581. Brzydula : spektakl poświęcony kwestii przemocy i tolerancji / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, s. 30-33
* Na motywach “Iwony, Księżniczki Burgunda” Witolda Gombrowicza, przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

582. “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza // Cogito. – 2015, nr 22, s. 32-33
* Analiza i interpretacja

583. “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza na lekcjach języka polskiego w szkole średniej ? Zenon Kasprzyk // Polonistyka. – 1991, nr 10, s. 661-668

584. Gombrowicz – a kto to taki? / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1991/1992, z. 2, s. 81-91

585. Gombrowicz w szkole – dobrze czy źle obecny? / Grażyna Różańska // Język Polski w Liceum. – 2012, nr 1, s. 77-87

586. Gombrowicz wielkim pisarzem był : konkurs czytelniczy dotyczący twórczości Witolda Gombrowicza dla uczniów liceum / Maria Dymel // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 2, s. 24-25

587. Groteska jako kategoria estetyczna sztuki XX wieku – próba analizy “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza / Aleksandra Klich-Siewiorek, Eugeniusz Szymik // Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/1999, z. 2, s. 62-67

588. Groteska – temat na czasie. Groteska – geneza i ewoluowanie terminu / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2020, nr 5, s. 14-21

589. Gry (językowe i nie tylko), czyli co łączy Gombrowicza z Kapuścińskim? / Agata Wójtowicz-Stefańska // Nowa Polszczyzna. – 2007, nr 1, s. 25-33

590. Iwona księżniczka Burgunda – bohaterka dramatu Gombrowicza – jako kozioł ofiarny / Magdalena Gołaczyńska // Warsztaty Polonistyczne. – 1999, nr 1, s. 74-77

591. “Iwona, księżniczka Burgunda” i umkliwość Gombrowicza / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 4, s. 35-48

592. Kostium, maska, przebranie – bohaterowie ukrywający tożsamość / Agata Rosochacka // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2012, nr 2, s. 19-30
*Prezentacja maturalna

593. Kto się boi Witolda Gombrowicza? / Mariola Krzyworączka // Polonistyka. – 2007, nr 8, s. 39-44

594. Którędy do Gombrowicza? / Andrzej Łopata // Polonistyka. – 1999, nr 9, s. 537-540

595. Między formą a nicością, czyli z Gombrowiczem ku wolności / Maria Wardęga // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 613-61

596. O biografii zewnętrznej i wewnętrznej (na przykładzie Gombrowicza) / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. – 1994, nr 2, s. 77-81

597. O czym jest “Ferdydurke” W. Gombrowicza? / Teresa Tomczak // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, z. 1, s. 100-102

598. O narodzie i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy : (propozycja metodyczna) / Urszula Chowaniec // Język Polski w Liceum . – 2001/2002, nr 2, s. 40-49

599. Operetka tragizmem brzemienna / Stanisław Rzęsikowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, z. 3, s. 72-81

600. Ostrożnie z “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza! / Waldemar Rajca // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, z. 2, s. 72-84

601. Oswajanie Gombrowicza / Bogumiła Kaniewska // Polonistyka. – 2002, nr 6, s. 347-352

602. Pastisz i parodia jako konsekwencja stylizacji w “Trans – Atlantyku” W. Gombrowicza / Stanisław Żak // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, z. 3, s. 32-44

603. Patriotyzm – tak, ale… / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. – 2006/2007, nr 3, s. 10-21
* Wychowanie patriotyczne na lekcjach języka polskiego

604. Propozycje szkolnego odczytania “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w klasie III liceum / Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. – 1988/1989, z. 4, s. 400-409

605. Rekwizyty Gombrowicza / Monika Janowska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2017/2018, nr 4, s. 72-77

606. Rok Gombrowiczowski : konkurs dla uczniów szkół średnich / Władysław Bielawski // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 6, s. 18-19

607. Witold Gombrowicz na gimnazjalnych lekcjach języka polskiego w Roku Gombrowiczowskim 2004 / Iwona Morawska // Klanza w Szkole. – 2004, nr 2, s. 13-17

608. Witold Gombrowicz : (Rok Gombrowicza, 100 rocznica urodzin) // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2004, nr 1, s. 57-61

609. Witold Gombrowicz “Trans-Atlantyk” / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2008, nr 9, s. 64-69

610. Wstęp do “Ferdydurke” w szkole / Irena Szypowska // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 3, s. 28-38

611. Z wypisów starego belfra : miny u Wiktora Hugo i Witolda Gombrowicza / Antoni Mackiewicz // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 4, s. 90-91

612. Wypracowanie z “Ferdydurke” / Marta Majewska // Cogito. – 2006, nr 21, s. 74-75
* Temat: Jak wykorzystał tradycję Witold Gombrowicz? Jaki stosunek do tradycji mają bohaterowie tekstu?

 

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW Opole

Aktualizacja 2022.03.30