Wina

Książki:

1. Grzech i strach : poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. / Jean Delumeau ; przeł. [z fr.] Adam Szymanowski. – Warszawa : „Pax” : „Volumen”, 1994. – 795, [1] s. ; 24 cm.

2. Motyw zbrodni, winy i kary w „Wielkich nadziejach” Charlesa Dickensa / Dorota Gładkowska // W : Charles Dickens : refleksje, inspiracje, (re)interpretacje / pod red. Ewy Kujawskiej-Lis i Anny Kwiatkowskiej. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. – S. 64-79

3. „Nie wierząc w Boga – obraziłem boga” : o winie i odpowiedzialności w „Konfesjonale” Jacka Kaczmarskiego / Anna Spiechowicz // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. [T. 3], przełom XX i XXI wieku / pod redakcją Ewy Goczał, Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. – Bielsko-Biała : Kraków : Wydawnictwo Naukowe ATH ; Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. – S. 25-44
M 220680/III (Opole)

4. Pojęcie winy we współczesnej polszczyźnie biblijnej a wybrane rdzenie hebrajskie / Elżbieta Budzisz // W : „Studia hebraica” : Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej : księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej / pod redakcją Marty Zając i Ireneusza Kidy. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 69-78

5. Polsko-niemieckie postzależności powojenne : starość i wina we współczesnej literaturze oraz publicystyce / Bożena Chołuj, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz // W : Białe maski/szare twarze : ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej / pod red. Ewy Graczyk, Moniki Graban-Pomirskiej, Magdaleny Horodeckiej i Moniki Żółkoś. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015. – S. 205-220

6. Reminiscencje biblijnych idei sumienia i odpuszczenia win w wybranych dziełach Fiodora Dostojewskiego / Anna Gębalska-Berekets. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2016. – 350 s. ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

7. Biblijny zarys anatomii grzechu i winy / Stanisław Ormanty // Kaliskie Studia Teologiczne. – T. 3 (2004), s. 305-317

8. „Bo on me czyny uznał za zuchwałe” : kilka słów o winie Antygony / Agnieszka Kotlińska-Toma // Wratislaviensium Studia Classica. – [Z.] 4 (2015), s. 45-61
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79962/PDF/06_A_Kotlinska_Toma_Kilka_slow_o_winie_Antygony.pdf [dostęp: 7.12.2022 r.]

9. Bohaterstwo, niewinna ofiara, wina i wstyd w polskiej literaturze / Małgorzata Czermińska // Przegląd Polityczny. – Nr 160 (2020), s. 58-64

10. „Dałeś” – „gubiłem” : o winie i melancholii w poezji Tadeusza Nowaka / Magdalena Łopata // Konteksty Kultury. – [Nr] 13, z. 4 (2016), s. 360-371
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2016/Tom-13-zeszyt-4/art/9402 [dostęp: 7.12.2022 r.]

11. Motyw winy i grzechu w literaturze polskiej i czeskiej XX wieku / Hana Voisine-Jechova // Ruch Literacki. – 1993, z. 4, s. 401-416

12. Obraz „winy” w polskich pieśniach kościelnych okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy / Marta Falkowska // Poradnik Językowy. – 2007, z. 4, s. 25-35

13. „Poza tym jesteśmy niewinni” : problem winy i kary w twórczości Czesława Miłosza / Tomasz Garbol // Ethos. – 2010, nr 90-91, s. 197-210
* Dostępne w Internecie: https://dlibra.kul.pl/Content/34000/39101__Garbol–Tomasz—–P_0000.pdf [dostęp: 7.12.2022 r.

14. Problem winy i kary w twórczości Anny Mostowskiej / Monika Urbańska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 12 (2009), s. 85-94
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10993 [dostęp: 7.12.2022 r.]

15. Problem winy i odpowiedzialności w powieści Pierre’a Assouline’a Klientka / Joanna Miksa // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. – [Z]. 27 (2015), s. 105-117
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/666084 [dostęp: 8.12.2022 r.]

16. Wina i kara : o prozie Marka Hłaski / Monika Malessa-Drohomirecka // Twórczość. – 2020, nr 1, s. 132-138

17. Wina i sumienie : komentarz etyczny do epilogu „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego / Alfred Marek Wierzbicki // Filozofia Chrześcijańska. – T. 9 (2012), s. 39-50
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1048641 [dostęp: 7.12.2022 r.]

18. Wina, kara i przebaczenie – motyw obecny w różnych utworach literackich / Ewa Grzesiak // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 3, s. 49-52
* „Quo vadis”, „Krzyżacy”, „Inny świat”, „Przesłanie Pana Cogito”

19. Wokół problematyki winy i kary w wybranych opowieściach o duchach Josepha Sheridana Le Fanu / Agnieszka Łowczanin-Łaszkiewicz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. – T. 1 (2001), s. 109-115

20. Wyspa / Iwona Cegiełkówna // Kino. – 2008, nr 10, s. 84-85
* Rec. filmu: Wyspa / reż. Paweł Łungin, 2006

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu