Więzień, więzienie, pozbawienie wolności, niewola

Książki:

1. Cela Konrada, czyli Polski dramat więzienny / Jacek Kopciński // W : Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku / pod redakcją Lidii Mięsowskiej, Pauliny Charko-Klekot, Anny Tyki. – Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2019. – S. 73-95

2. Dramat więźnia Tower w kronikach historycznych Williama Szekspira / Bernadetta Puchalska-Dąbrowska // W : Problemy tragedii i tragizmu : studia i szkice / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. – S. [167]-173
C 190837 (Opole)

3. „Huśtawka oddechu” Herty Müller – absurd codzienności w sowieckim obozie pracy / Estera Głuszko-Boczoń // W : Sztuka przetrwania : życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX-XXI wieku / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz i Maryla Fałdowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, copyright 2019. – S. 315-328

4. „I tak brakuje czarnych mi sucharów” : dramatyczny los jednostki w niewoli sowieckiej na przykładzie twórczości Jacka Kaczmarskiego / Anna Spiechowicz // W : Inny świat w literaturze narodów : konteksty, życiorysy, interpretacje / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – S. 329-346
M 059228 (Kluczbork), M 070260 (Nysa), M 221246 (Opole)

5. Kołyma i jej literackie odczytania : Warłam Szałamow i Jacek Hugo-Baader / Patrycja Spytek // W : Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca : studia historyczno antropologiczne / red. nauk. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby ; Instytut Historii i Archiwistyki. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Libron, Filip Lohner, 2015. – S. 433-439

6. Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej : studia i szkice / Renata Ryba. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – 225, [3] s. ; 24 cm.

7. Marek Nowakowski i więzienne narracje / Zbigniew Kopeć // W : Marek Nowakowski i inni : oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku / pod redakcją Sławomira Buryły, Jakuba Michalczeni i Macieja Urbanowskiego. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – S. 141-160

8. Miejsce i czas we współczesnej więziennej powieści irackiej / Adnan Abbas // W : Świat arabski w języku, literaturze i kulturze / redakcja naukowa Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 185-203

9. O obrazach więzienia w teatrze więziennym / Magdalena Hasiuk // W : Światła na wszystkie strony : prace ofiarowane Profesor Lidii Kuchtównie / pod redakcją Joanny Stacewicz-Podlipskiej i Ewy Partygi. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2019. – S. 238-254

10. Obozowe życie codzienne w zwierciadle filmu fabularnego / Eugeniusz Cezary Król // W : Sztuka przetrwania : życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX-XXI wieku / redakcja naukowa Zofia Chyra-Rolicz i Maryla Fałdowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie. – Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, copyright 2019. – S. 53-80

11. Obraz niewoli turecko-tatarskiej w literaturze polskiej drugiej połowy XVI i początku XVII wieku : propaganda i stereotypy / Michał Kuran // W : Krajobraz (nie)zależności : literatura wobec wolności i zniewolenia na styku Orientu i Okcydentu / pod redakcją Adama Bednarczyka, Magdaleny Kubarek, Magdaleny Lewickiej, Macieja Szatkowskiego. -Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. – S. 157-170

12. „Orange is the new black”, czyli Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne stają się bohaterkami seriali / Daria Bruszewska-Przytuła // W : Seriale w kontekście kulturowym : społeczeństwo i obyczaje / pod red. Darii Bruszewskiej-Przytuły, Moniki Cichmińskiej, Anny Krawczyk-Łaskarzewskiej. – Olsztyn : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. – S. 276-290

13. Romantyczni skazańcy i carski teatr grozy / Marta Zielińska // W : Style zachowań romantycznych : propozycje i dyskusje / red. Maria Janion ; Marta Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – S. 217-227
M 145633 M 145782 M 145783 (Opole)

14. Sylwetki Ślązaków – więźniów obozu w Dachau w „Listach spod morwy” Gustawa Morcinka / Lucyna Sadzikowska // W : Gustaw Morcinek : w 120-lecie urodzin / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Jacka Lyszczyny. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – S. 84-90
M 211644 (Opole)

15. Świat zniewolony : obrazy więzienne w poezji Jana Polkowskiego / Wojciech Kudyba // W : Inny świat w literaturze narodów : konteksty, życiorysy, interpretacje / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – S. 317-328
M 059228 (Kluczbork), M 070260 (Nysa), M 221246 (Opole)

16. Więzienie / Andrzej Z. Makowiecki // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 1029-1030
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), 164484, I 164487 (Opole), M 056812 C 061105 (Nysa)

17. Więzienie było moim domem : więzienie i instytucje totalne w literaturze polskiej / Mincer Laura Quercioli ; przełożyła z włoskiego Zofia Koprowska. Warszawa : Sic!, 2020. – 279 stron ; 21 cm.

18. Więzienie jako element kształtowania charakteru muzułmańskich bohaterów na podstawie prozy Naǧība al-Kaylānīego / Magdalena Kubarek // W : Świat arabski w języku, literaturze i kulturze / redakcja naukowa Magdalena Kubarek, Magdalena Lewicka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 165-184

19. Więzienne wiersze / Zdzisław Szeląg // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 1030-1032
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), 164484, I 164487 (Opole), M 056812 C 061105 (Nysa)

20. Więzień : sztuka i życie praktyczne / Marta Piwińska // W : Style zachowań romantycznych : propozycje i dyskusje / red. Maria Janion ; Marta Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – S. 56-85
M 145633, M 145782, M 145783 (Opole)

21. Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida / Tomasz Korpysz, Jadwiga Puzynina ; Uniwersytet Warszawski. Prace Wydziału Polonistyki. Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida. – Warszawa : UW. WP. PSJCN, 1998. – [8], XV, [1], 199 s. ; 24 cm. – (Seria Słownikowych Zeszytów Tematycznych ; z. 4)

22. Za „murami samotności” : Markiz de Sade – wykluczony więzień idei wolności (filmowe portrety więźnia monarchii, rewolucji i republiki) / Iwona Kolasińska-Pasterczyk. – Bibliogr. // W : „Wykluczeni” : ludzie marginesu w kinematografii światowej / pod red. Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego. – Radzymin : Warszawa, 2017. – S. 205-235

23. Zniewolenie ciała – wyzwolenie umysłu : obraz więzienia we współczesnej irackiej powieści autobiograficznej / Agnieszka Graczyk // W : W kręgu zagadnień świata arabskiego / red. Adnan Abbas i Adrianna Maśko ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Neofilologii. Katedra Studiów Azjatyckich. Zakład Arabistyki i Islamistyki. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zakład Graficzny, 2015. – S. 167-176

Artykuły w czasopismach:

24. „A teraz jestem zwierzęciem z menażerii Vincennes” : zamknięty świat Sade’a – zamek i więzienie / Bogdan Banasiak // Sztuka i Filozofia. – T. 17 (1999), s. 136-148

25. After the crime is (not) over : paradoksy filmów jenieckich i więziennych. (Cz. 1) / Rafał Szczerbakiewicz // Akcent. – R. 40, nr 1 (2019), s. 162-174

26. After the crime is (not) over : paradoksy filmów jenieckich i więziennych. Cz. 2 / Rafał Szczerbakiewicz // Akcent. – R. 40, nr 2 (2019), s. 174-183

27. Apoteoza po irlandzku / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 2, s. 36
* Zawiera rec. filmu: Głód / reż. Steve McQueen

28. „Będę znowu piętnastoletnim chłopcem” : (o motywach więziennych w poezji Stanisława Filipowicza) / Stanisław Gostkowski // Autograf. – 1989, nr 1, s. 64-65

29. Celuloidowa grypsera : o „Symetrii” Konrada Niewolskiego / Jerzy Kopański, Maciej Woźniak // Fronda Lux. – Nr 75 (2015), s. 262-267

30. Chrześcijanie w łagrze : (w wybranych fragmentach literatury polskiej i rosyjskiej) / Tadeusz Sucharski. – Slavia Occidentalis. – T. 73, [z.] 2 (2016), s. 147-162

31. Członek IRA podejmuje strajk głodowy / Darek Arest // Film. – 2010, nr 1, s. 77
* Zawiera rec. filmu: Głód / reż. Steve McQueen, 2008

32. „Czterdzieści dni Kengiru w Archipelagu Gułag” Aleksandra Sołżenicyna : o tożsamości zbuntowanego więźnia / Kamil Szybalski // Politeja. – 2013, nr 4, s. 543-562

33. 90 [Dziewięćdziesiąt] minut o zbrodni, karze i sumieniu / Maria Malatyńska // Kino. – 1996, nr 6, s. 9
* Polskie filmy dokumentalne o tematyce więziennej

34. Głód / Sebastian Jakub Konefał // Kino. – 2010, nr 1, s. 83
* Zawiera rec. filmu: Głód / reż. Steve McQueen

35. Izolacja więzienna jako doświadczenie egzystencjalne w literaturze polskiego baroku : wybrane przykłady / Marcin Pliszka // Napis. – Ser. 27 (2021), s. 24-39

36. „Jestem tym, który widział” : wspomnienia więzienne irackich pisarzy w latach 1963-1980 / Agnieszka Graczyk // Miscellanea Arabica Posnaniensia. – [T.] 1 (2016), s. 65-76

37. Kocham cię jak Irlandię / Anita Zuchora // Film. – 2010, nr 1, s. 36-40
* Zawiera rec. filmu: Głód / reż. Steve McQueen

38. „Ludzi” i „festy” oraz „frajerzy” i „cwele”, czyli określenia osób w gwarze więziennej (na podstawie powieści „Zbrodnia i…” Jerzego Trębickiego / Violetta Machnicka // Conversatoria Linguistica. – R. 1 (2007), s. 27-36

39. Margines na marginesie : „więzienna” proza dwudziestolecia międzywojennego / Zbigniew Kopeć // Przegląd Powszechny. – 2012, nr 2, s. 132-142

40. Mit niewoli w literaturze i kulturze bułgarskiej / Wojciech Gałązka // Slavia. – 1991, z. 2, s. 172-176

41. Narodziny gangstera / Elżbieta Ciapara // Film. – 2010, nr 1, s. 72
* Zawiera rec. filmu: Prorok / reż. Jacques Audiard, 2009

42. Norwid w więzieniu berlińskim / Zofia Muszyńska // Pamiętnik Literacki. – 1961, z. 1, s. 195-214

43. Od panoptykonu do homotopii : kobiece ciało i związki w przestrzeni więzienia na przykładzie serialu „Bad Girls” / Agata Stasińska // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2011, nr 4, s. 193-213

44. Ojciec Chrzestny Juliusz Cezar / Katarzyna Tokarska-Stangret // Teatr. – 2013, nr 4, s. 74-75
* Zawiera rec. filmu: Cezar musi umrzeć / reż. Paolo i Vittorio Taviani, 2013

45. Pod celą / Bożena Janicka // Kino. – 2004, nr 2, s. 43-44
* Zawiera rec. filmu: Symetria / reż. Konrad Niewolski, 2003

46. Porwanie za młodu / Dariusz Łukasiewicz // Wprost. – 1999, nr 9, s. 100-101
* Motyw porwania dziewczyny m.in. w prozie Henryka Sienkiewicza

47. Prawo łaski dla zbójnika / Urszula Janicka-Krzywda // Mówią Wieki. – 1993, nr 8, s. 34-35

48. Prorok / Grażyna Arata // Kino. – 2010, nr 1, s. 82
* Zawiera rec. filmu: Prorok / reż. Jacques Audiard, 2009

49. Prorok : drugi rzut oka / Jerzy Płażewski // Kino. – 2010, nr 6, s. 73
* Zawiera rec. filmu: Prorok / reż. Jacques Audiard

50. [Przed egzekucją – recenzja] / Jerzy Peltz // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 6, s. 23
* Zawiera rec. filmu: Przed egzekucją / reż. Tim Robbins

51. [Przed egzekucją – recenzja] / Katarzyna Turaj-Kalińska // Dekada Literacka. – 1996, nr 5, s. 19
* Zawiera rec. filmu: Przed egzekucją / reż. Tim Robbin

52. [Przed egzekucją – recenzja] / Zdzisław Pietrasik // Kino. – 1996, nr 5, s. 28-29
* Zawiera rec. filmu: Przed egzekucją / reż. Tim Robbins

53. Romantycy i socjaliści – w konspiracji, w areszcie i na zesłaniu : uwagi o etosie dziewiętnastowiecznych więźniów politycznych / Mariusz Chrostek // Analecta. – R. 17, z. 1/2 (2008), s. 33-69

54. Romantyczny topos więźnia : Michał Budzyński “Więzień samotny” / Marta Baszewska // Tekstura. – 2015, t. 1, s. 191-201

55. Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności : o jednym z młodopolskich symboli-kluczy / Maria Podraza-Kwiatkowska // Pamiętnik Literacki. – 1988, z. 3, s. 43-75

56. „To jakiś całkiem nowy świat…” : wytwarzanie więziennej wspólnotowości w serialu „Orange is the new black” / Dagmara Łuba // Fragile. – 2016, nr 1, s. 67-71

57. Trzy obrazy niewoli tatarsko-tureckiej w literaturze XVII wieku / Renata Ryba // Barok. – 2001, nr 1, s. 47-58

58. Trzy studia do portretu Bobby’ego Sandsa / Alicja Jurasz // Opcje. – 2010, nr 1, s. 97-98
* Zawiera rec. filmu: Głód / reż. Steve McQueen

59. Więzienie jako cywilizacja : cywilizacja jako więzienie – o prozie autobiograficznej Borislava Pekicia / Jolanta Barbara Rajewska // Pamiętnik Słowiański. – T. 55, z. 2 (2005), s. 49-71

60. Więzienie jako temat i motyw literacki w romantyzmie : pomysł dwugodzinnej lekcji – dobór i porządkowanie materiału / Barbara Lekarczyk-Cisek // Nowa Polszczyzna. – 2000, nr 4, s. 11-13

61. Więzienie jako świat / Kamil Rudziński // Kino. – 2004, nr 11, s. 32-33

62. Więzienie powszednie : o serialu „Orange is the New Black” Agata Sikora, Artur Szarecki // Respublica. – R. 28, nr 4 (2015), s. 67-70

63. Więzienna story czyli meandry resocjalizacji / Jolanta Lenard // Kino. – 1985, nr 9, s. 41-44

64. Więzienny Szekspir : Berlinale 2012 / Vittorio Taviani, Paolo Taviani ; rozm. przepr. Piotr Czerkawski // Kino. – 2012, nr 4, s. 44-45
* Dot. filmu: Cezar musi umrzeć / reż. Vittorio Taviani, Paolo Taviani

65. Więźniarki i polityka : „Ostatni etap” Wandy Jakubowskiej i inne filmy obozowe w perspektywie studiów kobiecych w badaniach Holokaustu / Monika Talarczyk-Gubała // Kwartalnik Filmowy. – R. 37, nr 92 (2015), s. 142-158

66. Wszyscy więźniowie są niewinni – niektórzy są niewinniejsi! / Maciej Parowski // Kino. – 1995, nr 6, s. 30-31
* Zawiera rec. filmu: Skazani na Shawshank / reż. Frank Darabont, 1994

67. Zbrodnia i zbrodnia / Zbigniew Pietrasik // Kino. – 1996, nr 5, s. 28-29
* Zawiera rec. filmu: Przed egzekucją / reż. Tim Robbins, 1995

68. [Zielona mila – recenzja] / Kamil Rudziński // Kino. – 2000, nr 4, s. 40-41
* Zawiera rec. filmu: Zielona mila / reż. Frank Darabont

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu