VI Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. “Nowa przestrzeń czytania”

18 października 2019 zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, dyskusja na temat wybranych elementów kultury literackiej dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy z uczniami oraz realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Konferencja jest okazją do spotkania przedstawicieli środowiska bibliotekarzy i nauczycieli, których uwaga koncentruje się wokół problematyki związanej z czytelnictwem dzieci i młodzieży.Tradycyjnie sesja ma formułę szkoleniowo-warsztatową i dzieli się na część teoretyczną i warsztatową. Część teoretyczna składać się będzie z wystąpień i komunikatów. Część warsztatowa podzielona jest na grupy związane z poziomami nauczania.  Specjalna grupa warsztatowa poświęcona jest realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

PROGRAM
9.00-9.10 Otwarcie konferencji – Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE
9.10-9.55 „OMNIS – dla uczniów i nauczycieli“ – Barbara Maria Morawiec, Biblioteka Narodowa
9.55-10.10 „Działalność bibliograficzna PBW w Opolu wsparciem szkół i nauczycieli” –Iwona Kowalska, Anna Zacłona,  PBW w Opolu
10.10-10.25 „Kolekcja Marka Jodłowskiego” – Grzegorz Baliga, PBW w Opolu
10.25-11.05 „Jak się odnaleźć w gąszczu tytułów. Ważne tematy w książkach Wydawnictwa Literatura – Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna Wydawnictwa
11.05-11.30 Przerwa kawowa/kiermasz wydawnictw

11.30-13.00 Festiwal pomysłów na czytanie – WARSZTATY
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Robert Gwóźdź, Kuratorium Oświaty w Opolu

Przedszkole, Szkoła podstawowa I-III:
„Wizualne formy opowieści sposobem na oswajanie dziecka z narracją” – Ewa Krawczuk-Bielesza, PP nr 9 w Strzelcach Opolskich

Szkoła podstawowa IV-VIII:
Literatura źródłem inspiracji muzyczno – plastyczno – teatralnych, Iwona Nowak, Anna Rozłucka-Jankowska, PSP w Baborowie

Szkoła średnia:
„Metoda dramy w nowoczesnej przestrzeni zaczytania” – Agnieszka Juszczyk Fundacja “Da Radę”; Justyna Jurasz, PBW w Opolu

13.10-13.20 Podsumowanie

Organizator: RZPWE  PBW w Opolu
Miejsce: RZPWE, ul Dubois 36; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14
Pytania: Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa: Alicja Kisała, tel. 77 45412 40 w.122
e-mail: a.kisala@pedagogiczna.pl

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1839

Uczestnicy warsztatów otrzymają poświadczenia imienne, pakiet edukacyjny dla nauczycieli Wydawnictwa Literatura oraz miesięczny bezpłatny dostęp do Internetowej Czytelni IBUK Libra.

Koszt 50 zł. Wpłaty za konferencję  prosimy dokonywać przelewem na konto.

Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
koniecznie z numerem formy doskonalenia
74/Konf/PBW/19