VI Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Zwierzęta w literaturze dziecięcej”

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Przedszkole Publiczne nr 18 w Opolu,

zapraszają do udziału w VI Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym

Zwierzęta w literaturze dziecięcej.

Cele konkursu:

 • edukacja czytelnicza dzieci;
 • popularyzacja literatury dla dzieci, ze zwróceniem uwagi na utwory, w których bohaterami są zwierzęta;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej i twórczości dzieci.

Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu połączone z udziałem w zajęciach zorganizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu „Zaczarowany Świat”.

Konkurs i związane z nim działania mają być wsparciem dla nauczycieli w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji czytelniczej.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy plastycznej nawiązującej do wybranego utworu literackiego w zakresie tematyki konkursu.

Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z województwa opolskiego.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  • dzieci 3-4-letnie;
  • dzieci 5-6-letnie;
 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach technik:
  I kategoria: technika płaska;
  II kategoria: technika przestrzenna.
  Materiał i wykonanie: według własnego pomysłu. Format prac płaskich: maksymalnie format A3.
 4. Do prac należy dołączyć czytelną metryczkę, która powinna zawierać:
  imię i nazwisko oraz wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, numer telefonu kontaktowego, tytuł utworu, będącego inspiracją do wykonanej pracy.
 5. Miejsce oddawania prac konkursowych:
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14 (czytelnia, pok. nr 16,
  od poniedziałku do piątku w godz. 10-17 oraz Przedszkole Publiczne nr 18 w Opolu, ul. Lelewela 7 (w godz. pracy przedszkola).
 6. Uwaga: Zmiana terminu oddawania prac: do 19.06.2018 r.
 7. O wynikach konkursu opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.
 8. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom. Każdy z zainteresowanych nauczycieli otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konkursie.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 9.30 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu na ul. Kościuszki 14. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu połączone z udziałem w zajęciach zorganizowanych przez RCRE „Zaczarowany Świat”.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac i danych autorów oraz zdjęć dla potrzeb konkursu (w tym na stronie internetowej biblioteki www.pedagogiczna.pl).
 11. Wszystkie prace będzie można oglądać na pokonkursowej wystawie w budynku PBW
  w Opolu przy ul. Kościuszki 14.
 12. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Komisja konkursowa:

Alicja Kisała – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa PBW w Opolu;
Małgorzata Sekula – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 18 w Opolu;
Martyna Hermasz – uczennica OS SP Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu;
Alicja Ościłowska – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Magdalena Rybicka: przedszkole@pp18.opole.pl, tel. 77 4746006;
Barbara Pająk: czytelnia@pedagogiczna.pl, tel. 77 454 12 40 wew.107;

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!