VI konferencja „Literatura i film”

23 marca 2018r. w siedzibie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, przy ul. Dubois 36 odbyła się zorganizowana przez RZPWE Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny VI edycja konferencji filmowej pt. „Literatura i film”.

Adresowana do nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji filmowej w szkole konferencja zgromadziła ponad 60 uczestników z całego województwa. Otwarcia konferencji dokonał Lesław Tomczak, Dyrektor RZPWE w Opolu. Słowo do uczestników spotkania skierował również Opolski Kurator Oświaty, Michał Siek, który podkreślił wagę kontynuowania cyklicznych spotkań poświęconych takim konkretnym zagadnieniom edukacyjnym. W części konferencyjnej uczestnicy wysłuchali wystąpień: Ks. Andrzej Mulka, Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmów Religijnych w Starym Sączu poświęconego Biblii i świętym w filmach dla dzieci oraz bogato ilustrowanej przykładami filmowymi analizy twórczości filmowej Michaela Ballhausa w ujęciu prof. dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie Kinga Jakubowska zaprezentowała Projekt LEGALNA KULTURA, a Bolesław Drochomirecki przybliżył najnowsze premiery filmowe. Dopełnieniem spotkania był panel dyskusyjny poświęcony edukacji filmowej w szkole, wyzwaniom przyszłości, narzędziom wsparcia edukacji filmowej, dobrym praktykom, w którym wzięli udział: Ks. prof. Marek Lis (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Andrzej Goleniewski (Pełnomocnik ds. SKSiL przy FINA w Warszawie), ks. Andrzej Mulka, Bolesław Drochomirecki (Koordynator NHEF w woj. opolskim).

Organizowane po raz kolejny w RZPWE PBW forum wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystywania filmu w edukacji szkolnej składało się z wystąpień wybitnych znawców problematyki, było też okazją do zapoznania się z najnowszymi propozycjami filmowymi i pretekstem do dyskusji nad filmowymi propozycjami edukacyjnymi.