Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego – społeczny wymiar bezpieczeństwa

Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego :  społeczny wymiar bezpieczeństwa /red. nauk. Marek Z. Kulisz. Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2019.

Tom zawiera zbiór przemyśleń i rozważań kadry naukowej i dydaktycznej, w tym również  praktyków, a także studentów, młodych adeptów nauki na temat społecznego wymiaru bezpieczeństwa. Opracowanie jest cennym źródłem wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej o wybranych aspektach społecznego wymiaru bezpieczeństwa adresowanym do osób zainteresowanych tym obszarem nauk społecznych. Materiał stanowi wsparcie dla studentów, kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz kierunków pokrewnych, gdzie rozważane są aspekty bezpiecznego rozwoju jednostek i grup społecznych.