V Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. “Czytam i tworzę”

25 września 2018 zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy z uczniami, realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dyskusja na temat wybranych elementów kultury literackiej dzieci i młodzieży, a także rozwoju zainteresowań i motywacji czytelniczych tej grupy odbiorców. Konferencja jest okazją do spotkania przedstawicieli środowiska bibliotekarzy, nauczycieli i naukowców, których uwaga koncentruje się wokół problematyki związanej z czytelnictwem dzieci i młodzieży.

Tradycyjnie sesja ma formułę szkoleniowo-warsztatową i dzieli się na część teoretyczną i warsztatową. Część teoretyczna składać się będzie z wystąpień i komunikatów. Część warsztatowa podzielona jest na cztery grupy związane z poziomami nauczania.

PROGRAM
9.00-9.10 Otwarcie konferencji – Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE
9.10-9.55 „Literatura dla młodego czytelnika wobec kultury masowej“ – dr Marek Pustowaruk
9.55-10.10 „Literatura piękna jako źródło inspiracji do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży“- komunikat z działań Filii PBW w Kluczborku, Ewa Dolata-Makuch, PBW w Opolu
10.10-11.00 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3“, Robert Gwóźdź, Kuratorium Oświaty w Opolu
11.00-12.00 „Wychowanie do wartości we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży” – prezentacja serii i tematów książek Wydawnictwa Literatura – Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura
12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.30 Festiwal pomysłów na czytanie – WARSZTATY

Przedszkole, Szkoła podstawowa I-III
„Potrzeba ciągłego rozwoju zawodowego, a pasja twórcza. Wykorzystanie własnych utworów literackich w codziennej pracy nauczyciela przedszkola“ – Aldona Pydych, dyrektor PP nr 44 w Opolu, autorka wierszy, bajek, sztuk teatralnych i opowiadań dla dzieci. (Sala nr 6 Pracownia Biblioterapii)
Szkoła podstawowa IV-VII /Gimnazjum
„Twórczość literacka uczniów wobec schematów literatury masowej“ – dr Marek Pustowaruk, nauczyciel LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu, wykładowca akademicki. (Sala nr 16 Czytelnia)
Szkoła ponadgimnazjalna
„Uczeń a tekst literacki – antagonizm czy symbioza?“– Urszula Latała, Elżbieta Paprota, V LO w Opolu; Alicja Kisała, PBW w Opolu (Sala nr 21)
Szkoła zawodowa
„Jak wspierać umiejętność czytania i pisania poprzez zastosowanie metody scenariusza“ – Bronisława Niespor, RCRE (Sala nr 14 Katalogi)

13.30-14.00 Podsumowanie

Organizator: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14
Czas: 25 września (wtorek) 2018 r., godz. 9.00 – 14.00
Koszt: 40 zł
Uczestnicy warsztatów otrzymają poświadczenia imienne, pakiet edukacyjny dla nauczycieli Wydawnictwa Literatura oraz miesięczny bezpłatny dostęp do Internetowej Czytelni IBUK Libra.
Rejestracja: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/998

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
koniecznie z numerem formy doskonalenia
129/Konf/PBW/18

Pytania: Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa: Alicja Kisała
tel. 77 45412 40 w. 122    a.kisala@pedagogiczna.pl