Uważne współczucie

Uważne współczucie /Paul Gilbert, Choden ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2021.

Uważność to mająca ogromną moc umiejętność, która może pomóc nam żyć bardziej świadomie, ale sama nie wystarczy, by całkowicie zmienić sposób działania naszego umysłu. Aby w pełni się rozwijać, potrzebujemy współczucia, rozumianego jako wrażliwość na własne i cudze cierpienie powiązane z zaangażowanym działaniem na rzecz zapobiegania mu i jego łagodzenia. Współczucie nie jest słabością, pobłażaniem sobie, litością, ponieważ wymaga odwagi, mądrości, życzliwości i zaangażowania. Niniejsza publikacja prezentuje podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące współczucia i jego kultywacji, a także rozwiązania praktyczne.  Z książki tej wnikliwy czytelnik dowie się jak uważność i współczucie mogą harmonijnie współdziałać, zapewniając skuteczne i praktyczne sposoby łagodzenia lęku, niepokoju, złości czy depresji. Dzięki zamieszczonym w niej ćwiczeniom wykształci pełną troskę, współczującą postawę wobec siebie i innych, a także otworzy się na współczucie płynące z rożnych kierunków. Książka skłania do refleksji i może zmotywować  odbiorcę do mądrego działania na rzecz poprawy dobrostanu naszego i innych osób. Adresowana jest nie tylko do psychologów, terapeutów, ale wszystkich osób zainteresowanych podjętą problematyką.