Uwarunkowania demograficzne regionalnej polityki społecznej na Śląsku Opolskim

Uwarunkowania demograficzne regionalnej polityki społecznej na Śląsku Opolskim do 2050 roku / Robert Rauziński.  Opole : Instytut Śląski, 2021.

Książka powstała w Instytucie Śląskim w Opolu i została opracowana z tezą, że problemy demograficzne są kluczowym wyzwaniem w strategii rozwoju Śląska Opolskiego do 2030 roku i dalszych lat. Daje ona wiedzę o rzeczywistych procesach i strukturach demograficznych oraz ich wpływie na regionalną i lokalną politykę społeczną. Praca przedstawia najważniejsze procesy demograficzne do 2030 i 2050 roku w układach lokalnych miast, gmin i powiatów oraz ich wpływ na sytuację społeczną. W książce  ukazano niekorzystne procesy demograficzne do 2030 roku związane ze strategia rozwoju województwa opolskiego oraz sformułowano liczne postulaty, wynikające z polityki demograficznej. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: realizację postulatów specjalnej i strefy demograficznej ; umocnienie kapitału ludzkiego i społecznego ; sprawę emigracji zarobkowej – umocnienie łączności z emigrantami i imigrantami ; szeroko pojęty stan zdrowia społeczeństwa ; wykorzystanie wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej w zarządzaniu społecznym i zarządzaniu kryzysem ; jakość edukacji. Adresatami publikacji są nie tylko studenci i władze samorządowe, ale także wszystkie osoby interesujące się  regionalną polityką społeczną.