Utopia, antyutopia

Książki:

1. Antyutopia w literaturze Młodej Polski / Justyna Miklaszewska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; Z prac Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 234 s. ; 21 cm. – (Rozprawy Literackie, ISSN 0208-4007 ; 59)
M 051987 (Nysa), M 158714 (Opole)

2. Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku / Katarzyna Duda. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1995. – 212 s. ; 21 cm. – (Literatura Rosyjska – Emigracja – Tamizdat – Samizdat ; 3)

3. Czasoprzestrzeń utopii : konstrukcje społeczne w filmie nurtu kina popularnego : “Osada” Manoja Nighta Shyamalana / Beata Lisowska // W : Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym : teoria i rzeczywistość / pod red. nauk. Jeremy Drozdowicza, Macieja Bernasiewicza. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – S. 123-137
M 205185 (Opole)

4. Duchowy proletariusz : przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX-XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa) / Adam Pomorski. – Warszawa : “Open”, 1996. – 386, [1] s. ; 21 cm. – (Prace Instytutu Studiów Politycznych PAN)

5. Fantastyka socjologiczna : poetyka i myślenie utopijne / Mariusz M. Leś. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. – 345, [1] s. ; 21 cm. – (Poetyka i Horyzonty Tradycji ; 4)

6. Ignacy Krasicki, utopia i rzeczywistość / Roman Wołoszyński ; [tekst przygot. do dr. Zofia Wołoszyńska]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1970. – VII, [1], 405 s., [7] k. tabl. : il., err. ; 23 cm. – (Studia z Okresu Oświecenia ; t. 11)
M 011661 (Brzeg), M 015668 (Nysa), M 070153 (Opole)

7. Mickiewicz – Krasiński : o wyobraźni utopijnej i katastroficznej / Grażyna Tomaszewska. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. – 302, [2] s., [2] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.

8. Między utopią a melancholią : w kręgu nowoczesnej literatury fantastycznej / Dariusz Piechota. – Lublin : Norbertinum Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, 2015. – 294 s. ; 21 cm.

9. Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu : wzory, warianty, zastosowania / Dariusz Śnieżko. – Warszawa : “Semper”, 1996 ([s. l. : s. n.]). – 175, [1] s. : 1 il. ; 21 cm.
M 186773 (Opole)

10. Od Renesansu do Oświecenia. T. 2 / Sante Graciotti ; przeł. [z wł.] Wojciech Jekiel . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991. – S. 134-152 : Utopia w literaturze polskiego Oświecenia ; S. 282-299 : Utopia w dziełach Ignacego Krasickiego
M 53145/II (Kędzierzyn-Koźle), M 163205/II M 163207/II (Opole)

11. Od utopii do antyutopii / Aniela Kowalska.Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 86, [1] s. ; 21 cm.
M 041555 M 041753 M 041754 (Kluczbork), M 048587 (Nysa), M 149664 M 149665 (Opole)

12. Pochwała utopii : szkice historyczno-literackie / Maria Niemojowska. – Warszawa : “Czytelnik”, 1987. – 284,[4] s. ; 20 cm.
M 042943 (Kluczbork), M 049211 (Nysa), M 161350 (Opole)

13. Początki utopii w literaturze staropolskiej / Anna Krzewińska. – Toruń : UMK, 1994. – 107, [1] s., [4] s. faks. ; 24 cm. – (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

14. Pozytywistyczne inne światy : utopia i antyutopia w refleksji pisarzy postyczniowych / Janina Szcześniak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 318 s. ; 25 cm.
M 200331 (Opole)

15. Problemy utopii i antyutopii w literaturach słowiańskich i historii Słowian / red. nauk. Wojciech Gorczyca, Ivo Pospišil. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. – 217 s. ; 24 cm.

16. Stanisław Lem wobec utopii / Mariusz M. Leś ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki. – Białystok : TLAM. OB : Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej. Uniwersytet w Białymstoku, 1998. – 189 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Pamięci i Myśli. Ethos Literatury)

17. Stary wspaniały świat : o utopiach pozytywnych i negatywnych / Andrzej Juszczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 184, [1] s. : il. ; 24 cm.
* Utopia w literaturze

18. Tomasz Morus w mundurku pioniera, czyli Utopia i utopijność w polskim socrealizmie / Monika Brzóstowicz-Klajn. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. – 244, [2] s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 136)

19. Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1, Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej / pod. red. Emila Tokarza. – Katowice : Wydaw UŚ, 1997. – 118, [6] s. : 1 portr. kolor., err. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 1599)

20. Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2, Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim / pod red. Barbary Czapik-Lityńskiej. – Katowice : Wydaw. UŚ, 1997. – 172, [4] s. : err. ; 23 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 1600)

21. Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 3, Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej / pod. red. Bożeny Tokarz. – Katowice : Wydaw UŚ, 1997. – 127, [5] s. : err. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 1607)

22. Utopie w Grecji hellenistycznej / Marek Winiarczyk. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – 356 s., [8] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas, 0524-4463 ; 32)

23. Utopista bez złudzeń : Herbert George Wells / Juliusz K. Palczewski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1976. – 209, [3] s., [1] k. tabl., [6] s. tabl. : il. ; 20 cm.
M 30900 (Kędzierzyn-Koźle), M 028114 (Kluczbork), M 027807 (Nysa), M 101849 M 101850 (Opole)

24. Utopizmy Lwa Tołstoja (1852-1869) / Wojciech Gorczyca. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015. – 137, [2] s. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:


25. Albert Camus: od iluzji do utopii / Czesława Piecuch // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – Nr 464 (1996), s. 57-67

26. Antyutopia czy dystopia? : wyznaczniki gatunkowe na podstawie powieści “Utopie, nejlepší verze” Ivana Kmínka / Joanna Czaplińska // Zeszyty Naukowe. Slavica Stetinensia / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 9 (1999), s. 45-59

27. Autokreacja : utopia samego siebie / Jadwiga Mizińska // Ethos. – 2014, nr 3, s. 247-260
* Utopia w literaturze

28. Chorwackie Wyspy Szczęśliwe : od mitologizacji przestrzeni do fenomenologii miejsca / Anna Boguska // Przegląd Humanistyczny. – 2009, nr 4, s. 79-87

29. Dostojewski – między utopią a antyutopią / Eugeniusz Sadziński // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne. – Nr 2 (1997), s. 123-135

30. Dystopia w warunkach ponowoczesności? : przypadek bułgarski / Ewelina Drzewiecka // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 435-453

31. Egipska dystopia : o powieści Ahmada Chalida Taufika “Jutubija” (“Utopia”) / Marek M. Dziekan // Ethos. – 2014, nr 3, s. 299-311

32. Fantastyka naukowa polskich pozytywistów : szczególnie trudna ewolucja gatunku / Damian Włodzimierz Makuch // Przegląd Humanistyczny. – 2013, nr 1, s. 83-96

33. Film “Osada” jako utopia – próba interpretacji doktrynalnej / Przemysław Gulda // Gdańskie Studia Prawnicze. – T. 14 (2005), s. 57-68

34. “Gdzie podziałaś się, wyspo”. czyli o utopii i antyutopii / Dorota Żytkiewicz // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 35-37

35. “Góry Parnasu” Czesława Miłosza jako próba gnostyckiej dystopii / Jan Miklas-Frankowski // Estetyka i Krytyka. – 2014, nr 4, s. 29-47

36. Historie przyszłości Mickiewicza i kwestie dystopii / Jerzy Fiećko // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 333-344

37. Ironia i komizm we współczesnej słowiańskiej antyutopii literackiej : (na przykładzie powieści E. Bondy’ego, T. Konwickiego, W. Wojnowicza, W. Pielewina) / Bogusław Bakuła // Slavia Occidentalis. – T. 68 (2011), s. 45-56

38. Jadąc do Utopii : mit “nie-miejsca” w literaturze środkowoeuropejskiej (Stasiuk, Andruchowycz i inni) / Andrzej Juszczyk // Wielogłos. – 2007, nr 2 , s. 49-62

39. Jeśli spekulować to z nostalgią… : filmowe spotkania utopii literackich i architektonicznych / Maciej Stasiowski // Er(r)go. – 2013, nr 2, s. 59-75

40. Miasto – wybór czy konieczność? : o motywach urbanistycznych we współczesnej antyutopii / Adam Mazurkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 8 (2006), s. 399-414

41. Między utopią, mitem a historią alternatywną : “Moskwa kwa-kwa” Wasilija Aksionowa / Andrzej Polak // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. – Nr 22 (2012), s. 129-147

42. Motyw pisarza i literatury w antyutopiach / Grzegorz Zinkiewicz // Fraza. – 1999, nr 2/3, s. 142-152

43. O równowadze przeciwieństw : dziewiętnastowieczna utopia rumuńska / Kazimierz Jurczak // Obóz. – Nr 45/46 (2006), s. 123-142

44. Od idei do ideologii / Krzysztof Koc // Polonistyka. – 2006, nr 1, s. 4-11

45. Od polityki do utopii w twórczości Tomasza Manna / Jacek Kępa // Kresy. – 2005, nr 1/2, s. 145-152

46. “Oeconomia divina” Czesława Miłosza jako projekt dystopii / Tomasz Garbol // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 383-396

47. Pesymizm – utopia – chiliazm : o myśleniu utopijnym Bolesława Prusa / Maciej Gloger // Pamiętnik Literacki. – 2003, z. 2, s. 55-77

48. Plan dla Terei : antyutopijna (dystopijna) wizja społeczeństwa w powieści science fiction “Wybrańcy bogów” Rafała A. Ziemkiewicza / Leszek Będkowski // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. – Z. 12 (2011), s. 101-114

49. Podróże współczesnego Guliwera: ślady utopii i dystopii w “Smutku tropików” C. Lévi-Straussa / Rafał Gajos // Laboratorium Kultury. – Nr 1 (2012), s. 112-121
* Utopia w literaturze francuskiej

50. Polityczny sceptycyzm i polityczna utopia Brunona Schulza / Dominik Antonik // Res Publica Nowa. – 2012, nr 19, s. 108-113

51. Pośród rozkoszy i zdziecinnienia : o dystopii Jana Weissa “Mullerdom ma tysiąc pięter” / Danuta Sosnowska // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 397-416
* Utopia w literaturze czeskiej

52. Poza język? : utopie w poezji Joanny Mueller / Aleksandra Kremer // Tekstualia. – 2009, nr 2, s. 73-86

53. Pozytywizm, rewolucja przemysłowa i urbanizm – utopia i rzeczywistość w powieści “Les cinq cents millions de la Bégum” (500 milionów Begumy) Juliusza Verne’a / Daniel H. Valsecchi // Studia Humanistyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. – T. 7 (2009), s. 115-131

54. Przestrzeń i tożsamość : różne wymiary dystopii w powieściach “Uroda życia” Stefana Żeromskiego i “W oczach zachodu” Josepha Conrada / Agnieszka Piwowarczyk // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 363-382

55. Przesuwając granice : utopia i odmienność w świecie Star Treka / Bartłomiej Kozek // Przegląd Humanistyczny. – 2015, nr 3, s. 135-143

56. Raj zbudowany na ziemi, czyli koniec utopii i początek antyutopii : totalitarny paradoks w antyutopii rosyjskiej (Jewgenij Zamiatin, Władymir Wojnowicz, Władymir Sorokin) / Katarzyna Sobijanek-Ziętek // Przegląd Wschodni. – T. 13, z. 1 (2014), s. 41-68

57. Recepcja “Utopii” Tomasza Morusa w Polsce / Roman Tokarczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G Ius. – Vol. 42 (1995), s. 171-196

58. Realizm, mitologia i utopia w prozie Walentina Rasputina / Stanisław Poręba // Przegląd Humanistyczny. – 1980, nr 7-8, s. 17-29

59. Rola myślenia utopijnego w starożytnej Grecji / Dorota Zygmuntowicz // Przegląd Filozoficzny. – 2014, nr 2, s. 107-119

60. Rytuały religijne i świeckie w antyutopii angielskiej i rosyjskiej : na przykładzie powieści Aldousa Huxleya i Eugeniusza Zamiatina / Joanna Foniok // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 128 (2004), s. 271-278

61. “Satyryzm” i utopia, czyli jak przestaliśmy się martwić i pokochaliśmy bombę : o “Podróżach Guliwera” Jonathana Swifta po polsku / Igor Piotrowski // Dialog. – 2013, nr 1, s. 88-97

62. S.N.U.F.F. – utopia zrealizowana : (o pewnym aspekcie nowej powieści Wiktora Pielewina) / Andrzej Polak // Przegląd Rusycystyczny. – Nr 4 (2013), s.107-122

63. Szczury, utopia, estetyczność / Anna Kałuża // Opcje. – 2012, nr 3, s. 6-11
* Utopia w literaturze

64. Szkic o antyutopii : sylwetka bohatera antyutopijnego na tle społeczeństwa totalitarnego w utworach E. Zamiatina, A. Huxleya, G. Orwella / Joanna Foniok // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 123 (2003), s. 39-60

65. Szklane domy w utopii i antyutopii / Monika Brzóstowicz-Klajn // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 17-22

66. Teatr wyobrażony : funkcja dystopii w “Śnie srebrnym Salomei” / Magda Nabiałek // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 345-362

67. Teleowitalizm mityczny czy utopijna afazja? : o “Wyspie” Leopolda Staffa / Krzysztof M. Maj // Ruch Literacki. – 2011, z. 1, s. 29-46

68. Topos utopii a topologia narracji / Mariusz M. Leś // Ethos. – 2014, nr 3, s. 135-155
* Utopia w literaturze

69. Transhumanistyczna utopia w kulturze popularnej : przypadek Kraftwerk / Andrzej Juszczyk // Wielogłos. – 2014, nr 3, s. 61-71

70. Utopia jako marzenie o zagładzie : tryptyk Hieronima Boscha “Tysiącletnie królestwo” / Marta Cywińska // Albo albo. – 2006, z. 3, s. 97-105

71. Utopia kraju lat dziecinnych : (emigracja powojenna wobec Kresów) / Rafał Habielski // Kresy. – 1995, nr 2, s. 74-80

72. Utopia, która nadejdzie / Tomasz Z. Majkowski // Autoportret. – 2011, nr 2, s. 72-75
* Utopia w literaturze

73. Utopia różnorodności / Radosław Kot // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne. – Z. 56 (2007), s. 7-13

74. Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian / Lucyna Spyrka // Pamiętnik Słowiański. – T. 45/46 (1995/1996), s. 228-230

75. Utopia zdekonstruowana? : “Księga nowa o misce soczewicy, czyli baśń nad baśniami” Teodora Parnickiego / Mirosław Gołuński // Ruch Literacki. – 2015, z. 2, s. 171-183

76. Utopie literackie źródłem wiedzy o książce / Andrzej Dróżdż // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – [Nr] 2 (2003), s. 53-76

77. Utopie w Grecji hellenistycznej / Marek Winiarczyk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas. – Nr 32 (2010), s. 3-356

78. Utopie współczesnej prozy fantastycznonaukowej / Aleksandra Chomiuk // Ethos. – 2014, nr 3, s. 167-190

79. Utopijne wizje pragmatycznych Anglików : utopia w angielskiej tradycji literackiej / Stankomir Nicieja // Ethos. – 2014, nr 3, s. 209-225

80. W kręgu dwudziestowiecznej dystopii : o czytaniu powieści “Otok snova” Damira Miloša / Anna Boguska // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 417-433
* Utopia w literaturze chorwackiej

81. Władza, wolność i posłuszeństwo – utopia i rzeczywistość w powieści “20.000 mil podmorskiej żeglugi” Juliusza Verne’a / Daniel H. Valsecchi // Politeja. – 2007, nr 1, s. 97-111

82. Utopia zdekonstruowana? (“Księga nowa o misce soczewicy, czyli “Baśń nad baśniami” Teodora Parnickiego) / Mirosław Gołuński // Ruch Literacki. – 2015, z. 2, s. 171-183

83. Za realne na rzeczywistość / Paweł Ćwikła // Przegląd Polityczny. – Nr 48 (2001), s. 150-153
* Utopia w literaturze

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu