Uroczystość jubileuszowa naszej biblioteki

W pięknych wnętrzach Filharmonii Opolskiej, w dniu 25 października 2021 roku świętowaliśmy jubileusz 70-lecia naszej biblioteki. Spotkanie w Filharmonii poprzedziło odsłonięcie w holu PBW przy ul. Kościuszki pamiątkowej tablicy. Odsłonięcia tablicy dokonali: Zuzanna Donath-Kasiura, Wicemarszałek Woj. Opolskiego, Monika Jurek, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Woj. Opolskiego, Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE PBW w Opolu oraz Rafał Rippel, wicedyrektor RZPWE ds. bibliotecznych. W odsłonięciu tablicy wzięli udział pracownicy biblioteki oraz zaproszeni goście. W spotkaniu w Filharmonii Opolskiej, obok aktualnych i byłych pracowników PBW wzięli udział: Teresa Barańska, Wicewojewoda Opolska, która przekazała życzenia i list gratulacyjny od Ministra Edukacji i Nauki, Jolanta Wilczyńska, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Opolskiego, Zuzanna Donath-Kasiura, Wicemarszałek Woj. Opolskiego, Antoni Konopka, Członek Zarządu Woj. Opolskiego, Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty, który wręczył nauczycielom bibliotekarzom – Joannie Baran, Dagmarze Kawoń-Nodze, Monice Matkowskiej, medale KEN, a Annie Zacłonie Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty, Aleksander Iszczuk, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, który złożył życzenia w imieniu Prezydenta Miasta Opola, rektorzy i pracownicy naukowi opolskich uczelni, dyrektorzy bibliotek opolskich oraz bibliotek pedagogicznych w Rzeszowie i Zielonej Górze, samorządowcy, ludzie edukacji, kultury i biznesu Opolszczyzny, wreszcie dyrektorzy i nauczyciele opolskich szkół i placówek oświatowych. Podczas uroczystości odczytane zostały listy gratulacyjne i życzenia od opolskich parlamentarzystów: senator Danuty Jazłowieckiej, Ryszarda Wilczyńskiego i Tomasza Kostusia. W trakcie uroczystości dyrektorzy – Lesław Tomczak oraz Rafał Rippel wręczyli specjalne statuetki jubileuszowe z podziękowaniem za dotychczasową współpracę Marszałkowi Woj. Opolskiego, Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, Instytutowi Goethego w Krakowie, Polskiemu Towarzystwu Biblioterapeutycznemu, Gdańskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu oraz Wydawnictwu LITERATURA. Uhonorowali również wszystkich obecnych oraz byłych pracowników biblioteki listami gratulacyjnymi. Zebrani goście wysłuchali wykładu dra Henryka Hollendra, wieloletniego dyrektora warszawskich bibliotek naukowych, pt. „Czego uczy nas historia bibliotek ?”, a Iwona Kowalska i Anna Zacłona – nauczycielki bibliotekarki PBW w Opolu zaprezentowały dwa, przygotowane z okazji jubileuszu wydawnictwa – Księgę Jubileuszową pt. „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 1951-2021, historia, działalność, zasoby, ludzie” oraz „Oświata na Śląsku Opolskim” (tom III). Uroczystość zwieńczył koncert Jarosława Wasika, który wystąpił z programem pt. „Fabryka nastrojów”, po którym uczestnicy uroczystości mieli okazję powspominać, porozmawiać i obejrzeć wystawioną w holu Filharmonii Opolskiej, wystawę pt. „70 lat PBW w Opolu”.