Uniwersytet Wykładów Otwartych

Zapraszamy na kolejne spotkanie z klasyką polskiej literatury w ramach naszego Uniwersytetu Wykładów Otwartych. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 13.00 w czytelni PBW w Opolu, przy ul. Kościuszki 14. Tym razem gościć będziemy dr Małgorzatę Burzkę-Janik, literaturoznawcę z Katedry Literatury Polskiej w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego, która zaproponuje nowe odczytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

dr Małgorzata Burzka-Janik – Prezes opolskiego oddziału Towarzystwa im. Adama Mickiewicza. Jej zainteresowania naukowe to: literatura XIX wieku, w tym głównie epoka romantyzmu (m. in. czarny romantyzm, powieść poetycka, epistolografia epoki, problem domu i bezdomności w twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego, K. C. Norwida; twórczość poetycka i dramatyczna T. A. Olizarowskiego oraz S. Witwickiego), a także wybrane zagadnienia pozytywizmu (czasopiśmiennictwo epoki, w tym szczególnie młodzi pozytywiści warszawscy na łamach „Przeglądu Tygodniowego”) oraz literatury Młodej Polski (m. in. twórczość poetycka M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, zagadnienie ironii);  wybrane aspekty literatury XX wieku (m. in. twórczość poetycka W. Szymborskiej, B. Maja), glottodydaktyka, konteksty kulturowe w edukacji, przestrzeń i miejsce w badaniach kulturowych, literatura światowa.