Uczenie uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej

Dynamizm przemian, życie w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji zmusza współczesnego człowieka do realizowania w praktyce idei uczenia się przez całe życie. W kontekście wyzwań współczesności edukację XXI wieku należy postrzegać jako proces całożyciowy mający początek w edukacji szkolnej, będącej przygotowaniem do dalszej aktywności edukacyjnej. Dlatego też ważnym zadaniem nauczyciela i szkoły jest nauczanie uczniów uczenia się, które warto rozpocząć już na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
Niniejsze zestawienie bibliograficzne “Uczenie uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej” zawiera 167 publikacji adresowanych do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, które mogą okazać się pomocne w nauczaniu dzieci uczenia się. Materiał bibliograficzny podzielono na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. W obrębie tego podziału zastosowano układ według tytułów publikacji. Książki znajdujące się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i jej filii uzupełnione zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej /Renata Michalak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. – 172 s. : il., wykr. ; 24 cm.

C 196863, M 196898 – M 196899 (Opole)

2. Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. 1 /Jadwiga Krzyżewska. – Suwałki : „Omega”, 1998. – 103 s. : rys. ; 24 cm.

C 183388/ I

3. Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz.2 /Jadwiga Krzyżewska. – Suwałki : Letter Quality, 2000. – 135 s. : rys. ; 24 cm.

C 183388/ II

4. Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. – Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010. – 343 s. : il. ; 24 cm.

C 203657, M 203657 – M 203659 (Opole)

5. Bawiąc – uczę się :piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym /Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – Wrocław :Wydawnictwo AWF, 2002. – 42, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 062091 – M 062092 (Nysa)

6. „Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć” : rozumienie pojęć przez dzieci / Monika Wiśniewska-Kin. – Kraków : “Impuls”, 2007. – 195 s. : rys. ; 24 cm.

M 197489 – M 197490 (Opole)

7. Czytanie ze zrozumieniem / Marta Kurdziel. – Kraków : “Greg”, cop. 2016. – 63, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.

M 054398 – M 054400 (Brzeg), M 064092 – M 064094 (Kędzierzyn-Koźle), M 054086 0 M 054088 (Kluczbork), M 068226 – M 068228 (Nysa), M 215437 – M 215040 (Opole)

8. Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja /pod redakcją Katarzyny Wrońskiej. – Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 472, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 220440 (Opole)

9. 12 zasad skutecznej edukacji Czyli jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. – 19 s. : il. ; 21 cm.

M 055645 (Kluczbork), M 212873 – M 212875 (Opole)

10. Dzieci obywatele : scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w kl. 1-3 SP /[red. prowadząca Elżbieta Tołwińska-Królikowska]. – Warszawa : Federacja Inicjatyw Oświatowych, 2013. – LXV, [1], 410 s. : il. ; 30 cm.

M 211021 (Opole)

11. Dzieci odkrywają świat : scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się w kl. 1-3 SP / [red. prowadząca Elżbieta Tołwińska-Królikowska]. – Warszawa : Federacja Inicjatyw Oświatowych, 2013. – LXV, [1], 474 s. : il. ; 30 cm.

M 211022 (Opole)

12. Dzieci wszechświata : wychowanie kosmiczne w szkołach podstawowych Montessori / Michael Duffy i D’Neil Duffy ; ilustracje Amber Amann ; wstęp Aline D. Wolf ; [przekł. Katarzyna Masłowska]. Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. – 290 s. : il., fotogr., wykr. ; 24 cm.

M 218459 – M 218460 (Opole)

13. Dziecko konstruktorem : rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III /Jan Amos Jelinek. – Kraków :CEBP 24.12.,2018. – 263 s. : il. ( w tym kolor.) ; 24 cm.

M 217625 (Opole)

14. Dziecko samodzielne w szkole : empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności / Kinga Kuszak. – Poznań :”Garmond”, 2008. – 151 s. : il., wykr. ; 24 cm.

M 199334 – M 199335 (Opole)

15. Dziecko-uczeń, droga do edukacji skutecznej : twórcze techniki Celestyna Freineta we wczesnej edukacji / Tatiana Kłosińska ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. – 185 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

C 054055 (Brzeg), M 209913, M 215358 (Opole)

16. Dziecko w dialogu z tekstem literackim / Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna Walczewska-Klimczak. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, cop. 2015. – 86, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 063807 (Kędzierzyn-Koźle), M 053760 (Kluczbork), M 067794 (Nysa), M 213376 (Opole)

17. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji /pod red. Stanisława Juszczyka i Ireny Polewczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2016. – 457 s. : tab. ; 25 cm.

M 064458, M 064634 (Kędzierzyn-Koźle), C 068398 (Nysa), C 216382, M 216264 (Opole)

18. Dziedziny kształcenia w klasach 1-3 /red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. – 269 s : il. ; 24 cm.

M 063112, M 063175 (Kędzierzyn-Koźle)

19. Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. – 160 s. ; 24 cm.

C 209922, M 210562 (Opole)

20. Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka /red. Halina Sowińska , Renata Michalak .Kraków :”Impuls”, 2004. – 261, [1] s. : il. ; 23 cm.

M 048960 (Brzeg)

21. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej /pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2018. – 208 s. : il. ; 24 cm.

C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa), C 205652/XII, M 205666/XII, M 208806/XII (Opole)

22. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu /pod red. Andreasa Neidera ; przeł. Michał Głażewski. – Kraków :”Impuls”, 2009. – 164, [1] s. : fot., tab. ; 24 cm.

M 050698 (Brzeg), M 201667 (Opole)

23. Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształcenia. T. 2 / Sabina Guz. – Wyd. 2. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 205 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 057292/II (Kędzierzyn-Koźle), C 179850/II (Opole)

24. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder-Taboł. – [Wyd. 5]. Kraków : „Impuls”, 2016. – 131 s. : il., rys. ; 24 cm.

C 054436 – M 054437 (Brzeg), M 064130 – M 064132 (Kędzierzyn-Koźle), M 054124 – M 054126 (Kluczbork), M 068267 – M 068269 (Nysa), M 215494 – M 215498 (Opole)

25. Efektywnie i atrakcyjnie czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego /Agnieszka Szplit. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – 165 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

M 054438 – 054439 (Opole), M 064133 – M 064134 (Kędzierzyn-Koźle), M 054127 – M 054128 (Nysa), M 068271 (Opole)

26. Efektywność edukacji wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / red. Teresa Parczewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 201 s. : il. ; 24 cm.

C 216967, M 217001 (Opole)

27. Gdzie są nasze dzieci? : neurobiologia, relacje, mocne strony, edukacja /Grzegorz Carowicz.[Szewce] : [EBER, Bartosz Kwarta], cop. 2018. – 89, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.

M 054949 (Brzeg)

28. Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / wybór i oprac. Zofia Draus. – Rzeszów ; Czudec : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000. – 30, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.

M 183225 (Opole)

29. Innowacje w nauczaniu szkolnym / Erich Petlák ; tłumaczenie Artur Sobótka. – Kraków : „Petrus”, cop. 2017. – 163, [1] s. : il. ; 19 cm.

M 064544 (Kędzierzyn-Koźle), M 068406 – M 068407 (Nysa), M 215801- M 215804 (Opole)

30. Istota uczenia się :wykorzystanie wyników badań w praktyce /red. Hanna Dumont, David Istance, Francisco Benavides ; ze wstępem Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. – 513 s. ; 21 cm.

M 211082 (Opole)

31. Jak motywować uczniów do nauki : z polskimi przykładami z kursu internetowego „Szkoły Uczącej Się” programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności /Merrill Harmin ; [przekład Agata Tomaszewska]. – Wyd. 4. – Warszawa : CEO ; Civitas, 2018. – 180 s. : il. ; 24 cm.

M 217976 (Opole)

32. Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym / Bolesław Niemierko. – Sopot : Smak Słowa, 2018. – 233 s. ; 24 cm.

M 054950 (Brzeg), M 064885 (Kędzierzyn-Koźle), M 069039 (Nysa), M 218237 – M 218238 (Opole)

33. Jak uczyć uczenia się ? : środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Oelszlaeger. – Kraków : „Impuls”, 2007. – 276 s. : il. ; 24 cm.

M 197263 – M 197264 (Opole)

34.Klocki Dienesa : jak wspomagać rozwój logicznego myślenia uczniów? : przewodnik metodyczny /Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Małgorzata Zambrowska. – Lublin :Epideixis, 2019. – 182 s. : il. ; 24 cm.

M 220524 (Opole)

35.Kocham uczyć czytać : poradnik dla rodziców i nauczycieli /Jagoda Cieszyńska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012. – 110 s. : rys. ; 20 cm

M 062719 (Kędzierzyn-Koźle)

36. Kreatywne zabawy z papierem / Igor Buszkowski ; [red. Marzena Rębała]. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – 161 s. : il. ; 24 cm.

M 218507 – M 218509 (Opole)

37. Krok…w kierunku kreatywności : program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Mariola Jąder. – Kraków :”Impuls”, 2005. – 30,[2] S. ; 24 cm.

M 062053 (Nysa), C 189894, M 189950, M 190045, M 192046 (Opole)

38. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych / Ingrid Paśko. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. – 205, [2] s. ; 24 cm.

M 050558 (Brzeg), C 190166, M 190424, M 192410 – M 192411 (Opole)

39. Lubię czytać ze zrozumieniem : testy dla uczniów klas 2-4 szkoły podstawowej / Małgorzata Barańska, Katarzyna Sirak-Stopińska. – Wyd. 6. Gdańsk : „Harmonia”, 2013. – 109, [1] s. : il. ; 30 cm.

M 212700 – M 212701 (Opole)

40. Matematyka w działaniu : edukacja wczesnoszkolna : metody wprowadzania pojęć matematycznych : scenariusze zajęć / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016. – 232 s. : il. kolor. ; 29 cm.

M 064748 (Kędzierzyn-Koźle), M 215790 – M 215793 (Opole)

41. Matma inaczej : kodowanie czyli Pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny /Joanna Świercz. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2020. – 112 s. : il. ; 29 cm.

M 220444- 220445, M 220528 (Opole)

42. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. – Wyd. 5. – Kraków :”Impuls”, 2016. – 329 s. ; 24 cm.

M 052401 (Kluczbork), C 065498 (Nysa), M 201770, M 201797 (Opole)

43. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. – Warszawa : „Żak”; Białystok :Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii, cop. 2016. – 276 s. : il. ; 24 cm.

M 064414 (Kędzierzyn-Koźle), M 054325 – M 054326 (Kluczbork), M 216626 – M 216627 (Opole)

44. Myśleć jak góra, czuć jak rzeka :zabawy i eksperymenty uczące szacunku do przyrody dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat /Klaus W. Vopel ; tł. z niem. Agnieszka Skwara. –  Kielce :”Jedność”, 2003. – 128 s. ; 24 cm.

M 192085 – M 192 086 (Opole)

45. Nasze dzieci różne są… : jak im pomóc, by osiągnęły sukces /[red. Bronisława Ogonowski] ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : MODN, 2011. – 119 s. : il., rys. ; 30 cm.

C 207289, M 212274 – M 212275 (Opole)

46. Nauczanie programowane ortografii w edukacji wczesnoszkolnej / Franciszka Dyka. – Rzeszów : ”Fosze”,cop. 2004. – 118 s. : fot., mapy, rys. ; 24 cm.

M 060760 (Kędzierzyn-Koźle), M 216488 (Opole)

47. Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka /pod redakcją Elżbiety Płóciennik, Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 180 s. : il. ; 24 cm.

M 064905 (Kędzierzyn-Koźle), M 216857, M 218803 – M 218804 (Opole)

48. Nauka czytania od A do Z metodą sylabową /Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Renata Naprawa. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 215 s. : il. kolor. ; 30 cm.

M 219040 (Opole)

49. Nauka pisania metodą płynnego ruchu :podręcznik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej /Julian Brudzewski ; [il. Julian Brudzewski]. – Gdańsk : „Harmonia”, 2014. – 93, [1] s. : il. ; 24 cm

M 213016- M 213017 (Opole)

50. Oceniam, ucząc : poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej /pod red. Danuty Sterny ; [autorki: Bogusława Jastrząb, Maria Lewandowska, Katarzyna Młodożeniec, Ewa Nawrocka, Danuta Sterna, Agnieszka Zagdańska, Beata Zwierzyńska]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej , 2015 – .67, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

M 063692, M 063935 – M 063937 (Kędzierzyn-Koźle), M 053740 – M 053744 (Kluczbork), C 067762, M 067761 (Nysa), M 213755 – M 213757 (Opole)

51. Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń :wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela /Agnieszka Nowak-Łojewska.Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011. – 348 s. ; 24 cm.

M 215311 (Opole)

52. Okmiks : jak budować partnerstwo w uczeniu się i nauczaniu? /teskt i rysunki Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017. – 15, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.

M 216420, M 217978 (Opole)

53. Otwieranie umysłu dziecka/ucznia na uczenie się uczenia / Irena Adamek // W: Dziecko w kształceniu instytucjonalnym : idee – refleksje – badania/ redakcja naukowa Iwona Kopaczyńska, Marzenna Magda-Adamowicz.. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. – S. 215-226

54. Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów /red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – 286 s. : il. ; 23 cm.

C 054666, M 054667 (Brzeg), M 069076 (Nysa), M 217550, M 217981 (Opole)

55. Poradnik metodyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” : zbiór artykułów /[red. prowadzący Barbara Góra]. – Warszawa : Polski Związek Szachowy, cop. 2016. – 119 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

M 215628 (Opole)

56. Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej /Renata Korolczuk, Małgorzata Zambrowska. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ,cop. 2014. – 64 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 213386 (Opole)

57. Pozwólmy dzieciom myśleć! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski. – Warszawa :Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2007. – 133 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm.

M 061877 – M 61879 (Kędzierzyn-Koźle), M 064978 – M 064980 (Nysa), C 200777, M 199987 – M 199889, M 200703, M 200785 (Opole)

58. Pozwólmy dzieciom uczyć się / Ewa Wiatrak. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. – 95 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

M 211829 (Opole)

59. Praca domowa najmłodszych uczniów / Władysław Puślecki. – Kraków :”Impuls”, 2005. – 69, [3] s. : tab. ; 24 cm.

M 063902 (Nysa)

60. Proces poznawania i rozumienia świata przez uczniów w młodszym wieku szkolnym / Marian Lelonek. – Pabianice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. – 168 s. : il. ; 24 cm.

M 213358 (Opole)

61. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej /red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. – Kraków :”Impuls” ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 257 s. : il. ; 25 cm.

M 063087, M 063260 (Kędzierzyn-Koźle), C 210638, M 210734 – M 210736 (Opole)

62. Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. – Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 172 s. : il. ; 21 cm.

M 064941 (Kędzierzyn-Koźle), C 216691, M 216714 (Opole)

63. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej / Elżbieta Płóciennik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 144, [1] s., 7 k. tabl. luzem : il. ; 24 cm.

C 216388, C 216775, M 216329 – M 216330, M 216713 – M 216716, M 216814 (Opole)

64. Rozwijanie umiejętności uczenia się / [autor: Magdalena Goetz]. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o., cop. 2021. – 58 s. : il. ; 30 cm

65. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania /Anna Jurek. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. – 238, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 210985 (Opole)

66. Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej /redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. – Warszawa : ”Difin”, 2019. – 199 s. : il. ; 24 cm.

M 069464 (Nysa), M 220378 – M 220379 (Opole)

67. Studia o aktywnym uczeniu się dzieci :wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej : materiały dla studentów i nauczycieli /Beata Oelszlaeger-Kosturek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 152, [8] s. : il. ; 24 cm.

M 212344 (Opole)

68. Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta J. Czelakowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – 319 ,[1] s. ; 24 cm.

M C 192326 (Opole)

69. Szkoła uczenia się /Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. – 386 s. : il. ; 21 cm.

M 218984 – M 218984 (Opole)

70. Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej : (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Stańczak. – Kraków :”Impuls”, 2013. – 209 s. : il. ; 24 cm.

M 062793 (Kędzierzyn-Koźle), M 210953 – M 210954 (Opole)

71. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 99, [2] s. : il. ; 24 cm.

M 052497 (Kluczbork), C 066075 (Nysa), M 202799 (Opole)

72. Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej / Renata Stawinoga. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 241 s. : il. ; 24 cm.

M 198660 (Opole)

73. Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego przez wykorzystanie technik kreatywnego myślenia w aspekcie emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym ucznia edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Twaróg-Kanus . – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. -Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 13-27

M 065102 (Kędzierzyn-Koźle), C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa), C 205652/XII (Opole), M 205662/XII, M 208806/XII (Opole)

74. Uczę się czytać, pisać i liczyć : przewodnik dla nauczyciela / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2018. – 219 s. ; 24 cm.

75. Uczę się uczyć : ocenianie kształtujące w praktyce /Danuta Sterna. – Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016. – 208 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 069104 (Nysa), C 217916, M 217898 – M 217899, M 217990 (Opole)

76. Uczę się uczyć : ocenianie kształtujące w praktyce / Danuta Sterna. – [Wyd. 2.]. – Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej , 2018. – 208 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 217990 (Opole)

77. Uczę w klasach młodszych : przykłady oceniania rozwojowego w Szkołach Uczących Się /pod redakcją Danuty Sterny ; [autorki: Bogusława Jastrząb, Maria Lewandowska, Katarzyna Młodożeniec, Ewa Nawrocka, Danuta Sterna, Agnieszka Zagdańska, Beata Zwierzyńska]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – 131, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 216429, M 217991 (Opole)

78. Uczyć (się) z pasją : jak sprawić, by uczenie (się) było fascynująca podróżą / Pernille Ripp ; przełożyli Elżbieta Manthey i Wojciech Musił. – [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, cop. 2017. – 313, [4] s. ; 21 cm.

79. Uczymy inaczej : nauczanie zintegrowane w klasach niższych : poradnik dydaktyczny dla nauczyciela /Małgorzata Kowalik-Olubińska, Wacława Świętek . – Toruń :”Adam Marszałek”, 1999. – 110 s. ; 20 cm.

M 190073 – M 190074 (Opole)

80. Uczymy się uczyć /Mel Silberman ; przeł.[z ang.] Jarosław Rybski. – Gdańsk :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 192 s. ; 21 cm.

M 049277, M 049405, M 051180 (Brzeg), M 059972 (Kędzierzyn-Koźle), C 051499 (Kluczbork), M 191458, M 208180 (Opole)

81. W nauczaniu początkowym inaczej : scenariusze lekcji / Dorota Klus-Stańska. – Wyd. 2. – Kraków :”Impuls”, 2003. – 227,[1] s. : il., rys. ; 24 cm.

C 062819 (Nysa), M 192238 (Opole)

82. W szkole jest OK : ocenianie kształtujące w praktyce / Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2018. – 206 s. : il. ; 24 cm.

M 217992 (Opole)

83. Wdrażanie dzieci do samokształcenia : aspekty teoretyczne i praktyczne /Jolanta Flanz. – Toruń :”Akapit”, 2008. – 115 s. : il. ; 21 cm.

M 050589 (Brzeg), M 201088 (Opole)

84. Widzę, słyszę, czuję… : zabawy aktywizujące zmysły kilkulatków / Aneta Winczewska. – Gdańsk : „Harmonia”, 2018. – 199 s. ; 24 cm.

M 218048 – M 218049 (Opole)

85. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. – Kielce :Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. – 71 s. : il. ; 21 cm.

C 200666, M 201312 – M 201314 (Opole)

86. Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – 294, [1] s. : il. ; 23 cm.

M 216227 – M 216228 (Opole)

87. Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej /Alina Górniok-Naglik. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2003. – 206, [2] s. :tab., wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm.

M 203200 (Opole)

88. Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym / Beata Bonna. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 749 s. : il. ; 24 cm.

M 216076 (Opole)

89. Żywe lekcje w nauczaniu zintegrowanym : podstawy teoretyczne, propozycje praktyczne rozwiązań / Danuta Umiastowska, Ewa Rutkowska. – Kraków : “Impuls”, 2003. – 170, [1] s. : nuty, rys. ; 24 cm.

C 064236 (Nysa), C 185655 (Opole)

Artykuły z czasopism :

90. Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli / Teresa Bauman // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2005, nr 1, s. 21-30

91. Bezrefleksyjna codzienność refleksyjnych uczniów, czyli polska edukacja wczesnoszkolna z podręcznikiem w tle /Aleksandra Szyller // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 1, s. 50-60

92. Cele i kryteria sukcesu :planowany efekt w procesie uczenia się /Margareta Olszewska // Życie Szkoły. – 2018, nr 4, s. 18-19

93. Czas w uczeniu się : analiza krytyczna perspektywy obiektywistycznej / Maria Groenwald . – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 1, s. 7-17

94. Drama w edukacji wczesnoszkolnej /Marcela Kościańczuk // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 3, s. 19-28

95. Edukacja elementarna – współczesne tendencje i wyzwania /Marta Kotarba // Przedszkolne ABC. – 2017, nr 5, s. 4-13

96. Edukacja jak puzzle – o połączeniu nauki języka angielskiego z matematyką i nowymi technologiami / Wojciech Ratajek // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 4, s. 91-100

97. Efektywne sposoby na naukę języka przez dzieci /Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2018, nr 2, s. 23-26

98. E-learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 1, s. 21-24

99. Grywalizacja w edukacji. Czym jest? / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 49-55

100. Indywidualizacja nauczania języka obcego w grupie zróżnicowanej /Halina Wachowska // Życie Szkoły. – 2017, nr 2, s. 13-16

101. Informacja zwrotna – świadomy dialog nauczyciela z uczniem /Margareta Olszewska // Życie Szkoły. – 2018, nr 10, s. 17-21

102. Jak dobrze zaplanować lekcję języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej /Halina Wachowska // Życie Szkoły. – 2017, nr 3, s. 11-16

103. Jak kształtować kompetencje rozumienia ze słuchu u uczniów w klasach 1-3 /Katarzyna Nicholls // Życie Szkoły. – 2017, nr 4, s. 13-16

104. Jak dzieci się uczą / Stella Vosniadou // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 9, dod. „Wkładka metodyczna”, s. I-VII

105. Jak pomóc uczniom polubić edukację?/ Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 18-23

106. Jak uczyć dzieci języków obcych? /Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2017, nr 9, s. 10-16

107. Jak nauczyć uczenia się i pracy nad sobą? / Julian Piotr Sawiński // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 18-22

108. Jak podnieść efektywność czytania / Ewa Dereń // Jeżyk Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 1, s. 84-93

109. Jak rozwijać uczenie się i nauczanie? Strategie i techniki /Agnieszka Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 2, s. 12-13

110. Jak rozwinąć umiejętności uczenia się dzieci z dysleksją? / Edyta Szczepkowska // Życie Szkoły. – 2018, nr 10, s. 26-30

111. Jak uczyć? Jak uczyć się… efektywnie? /Anna Jurewicz //Meritum. – 2014, nr 1, s. 33-44

112. Jak uczyć uczenia się? Zestawienie bibliograficzne w wyborze /Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 4, s. 22-23

113. Jak wychować Zosię samosię, czyli o trenowaniu strategii uczenia się języka angielskiego i wspomaganiu samodzielności małych uczniów / Agnieszka Szplit . – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 4, s. 94-103

114. Jak zainteresować uczniów lekcją /Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2017, nr 4, s. 17-22

115. Kiedy przedszkolak “nie chce się uczyć”… O motywowaniu dzieci do uczenia się / Agnieszka Wentrych // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 10, s. 22-25

116. Klucze do przyszłości : o kształtowaniu kompetencji kluczowych / Bożena Rakowska // Sygnał. – 2020, nr 1, s. 12-15

117. Kompetencje nauczyciela a sukces szkolny ucznia /Justyna Wrzochul-Stawinoga // Życie Szkoły. – 2013, nr 10, s. 4-7

118. Konstruktywizm w procesie nauczania / uczenia się / Joanna Zawadowska // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7-8, s. 69-71

119. Kwestionariusz umiejętności wykonawczych – dziecko w wieku 6-8 lat // Głos Pedagogiczny. – 2019/2020, grudzień/styczeń (nr 113), strony 56-58

120. Mali odkrywcy na ścieżkach historii /Alina Jakubowska // Życie Szkoły. – 2017, nr 7, s. 44-48

121. Mity w edukacji wczesnoszkolnej – prawdziwe czy nie? /Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2018, nr 12, s. 12-16

122. Model nauczania – uczenie się w oparciu o wiodącą metodę aktywizacji // Grupa i Zabawa. – 1999, nr 3, s. 10-20

123. Mózg uczy się, gdy chce / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 90-99

124. Nadawanie znaczeń w procesie uczenia się dziecka : symbole i pojęcia jako narzędzia integracji w edukacji wczesnoszkolnej / Dorota Dziamska // Życie Szkoły. – 2019, nr 7, s. 9-12

125. Naucz mnie, jak mam się uczyć – czyli o losach Europejskiego portfolio językowego w Szwajcarii / Barbara Kujawa // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 63-66

126. Nauczmy uczniów się uczyć – efektywne techniki uczenia się / Ewa Moszczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 3, s. 26-29

127. Nauczmy uczniów się uczyć – o autonomii / Iwona Janowska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 3, s. 30-39

128. Nauczmy uczniów się uczyć – techniki sprzyjające autonomii / Gabriela Stępień // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 111-120

129. Nauka, zabawa i refleksja w kontaktach uczniów w młodszym wieku szkolnym z tekstami literackimi /Małgorzata Swędrowska // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 1, s. 56-67

130. Neuronauki w edukacji. Nowe możliwości w procesie nauczania-uczenia się / Stanisław Juszczyk // Chowanna. – T. 2 (2012), s. 39-57

131. O rozwijaniu zdolności uczenia się dzieci / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 4, s. 10-13

132. O uczeniu się w dialogu nauczyciela i ucznia / Wioletta Piegzik, Przemysław Duda // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 7-8, s. 70-76

133. Obraz kompetencji uczenia się – perspektywa uczniów klas trzecich i szóstych szkoły podstawowej, ich nauczycieli i rodziców /Janina Uszyńska-Jarmoc // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2012, nr 1, s. 8-20

134. Ocenianie, które pomaga się uczyć /Katarzyna Sołtan // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 2, s. 9-11

135. Odczarujmy uczenie! : od motywacji do pracy domowej / Kamila Olga Rejszel-Stępień // Życie Szkoły. – 2019, nr 7, s. 21-24

136. Organizowanie środowiska edukacyjnego sprzyjającego ujawnianiu i rozwijaniu kreatywności dziecięcej / Zuzanna Zbróg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Pedagogiki) // Forum Pedagogiczne. 2083-6325 2020, nr 1, s. 19-30

137. Potoczne koncepcje dzieci w młodszym wieku szkolnym na temat wybranych uwarunkowań procesu uczenia się / Joanna Ostaszewska-Tylenda . – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 27-37

138. Poznawcze i społeczne wymiary projektowania środowiska skutecznego uczenia się dzieci / Józefa Bałachowicz . – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 4, s. 7-20

139. Praca domowa ucznia w młodszym wieku szkolnym / Alicja Tatara // Wychowawca. – 2018, nr 3, s. 22-23

140. Rola zmysłów w uczeniu się dziecka : integracja sensoryczna w warunkach edukacji szkolnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. – 2019, nr 5, s. 4-10

141. Rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym – piramidki /Emilia Szymczak, Feliksa Piechota // Życie Szkoły. – 2018, nr 5, s. 30-34

142. Samodzielna praca domowa uczniów / Ludmiła Chomińska // Ergo. – 2004, nr 5, s. 27-30

143. Słuchanie jako (nie)kompetencja dziecka w młodszym wieku szkolnym w kontekście współczesnych paradygmatów uczenia się / Ewa Kochanowska . – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 3, s. 11-19

144. Style uczenia się / Dorota Kondrat // Remedium. – 2005, nr 1, s. 10-11

145. Świadome nauczanie – samoocena i ocena koleżeńska ucznia / Margareta Olszewska // Życie Szkoły. – 2018, nr 6, s. 27-29

146. Techniki wspierające uczenie się / Joanna Kostrzewa // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 5, s. 68-72

147. Typologia nauczycielskiej refleksji dotyczącej pracy z uczniami /Joanna Szymczak // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2017, nr 4, s. 50-60

148. Uczę ciekawiej – kodowanie i programowanie /Margareta Olszewska, Marzena Oterman // Życie Szkoły2018, nr 5, s. 19-23

149. Uczenie przy pomocy chmury / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2018, nr 9, s. 36-41

150. Uczenie się i… śmiech – duet marzeń : o pozytywnym wpływie śmiechu i humoru na proces uczenia się oraz o ich walorach edukacyjnych / Aneta Ratajek . – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 4, s. 43-52

151. Uczenie się jako priorytet edukacyjny? /Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2011, nr 3, s. 3-13

152. Uczenie się uczniów klas I-III w perspektywie oceniania kształtującego / Jolanta Łosowska // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 4, s. 67-73

153. Uczenie uczenia się / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. – 2020, nr 46/47, s. 22

154. Uczenie uczenia się – dorośli i dzieci – dwa modele? / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole 4-6. – 2016/2017, nr 1, s. 25-40

155. Uczymy przez zabawę : miejsce zabawy w edukacji wczesnoszkolnej / Margareta Olszewska, Marzena Oterman // Życie Szkoły. – 2018, nr 11, s. 8-11

156. Uczymy się. Konspekt zajęć /Gabriela Gmerek-Biniek // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 2, s. 10

157. Uczymy się łączyć elementy : synektyka jako forma rozwijania twórczości dzieci / Izabela Trancygier // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 5, s. 58-59

158. W drodze do samodzielności, czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka /Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. – 2019, nr 1, s. 33-38

159. W uczeniu się nie jesteś sam / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 5, s. 5-9

160. Właściwe podejście uczniów do uczenia się matematyki / Tomasz Szwed // Matematyka. – 2019, nr 6, s. 26-28

161. Wrażeniowe czytanie książki w klasach: I-III. Scenariusz zajęć / Małgorzata Swędrowska // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 1, s. 68-71

162. Wspieranie ucznia w procesie uczenia się / Irena Adamek // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 51-55

163. Wspomaganie motywacji do uczenia się /Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 6, s. 8-19

164. Widzę, słyszę, działam – program zajęć psychoedukacyjnych / Irena Sorokosz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 33-35

165. Wystarczy jeden człowiek, który w ciebie uwierzy / z neurodydaktykiem Marzeną Żylińską rozmawia Kornelia Winiszewska // W Drodze. – 2020, nr 8, s. 58-69

166. Zabawa narracyjna jako strategia sprzyjająca autentycznemu uczeniu się dzieci /Joanna Szymczak. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 1, s. 40-50

167. Zmiana roli oceniania / Bolesław Niemierko //Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 1, s. 50-53

 

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

 

Aktualizacja : 16 września 2021 r.