Uchodźcy

Książki:

1. Doświadczenia uchodźstwa i emigracji w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży na obczyźnie : rekonesans / Marcin Lutomierski // W : Z ojczyzny do obczyzny : doświadczenia uchodźstwa polskiego / pod redakcją Rafała Kleśty-Nawrockiego, Marcina Lutomierskiego i Artura Trapszyca. – Toruń : Polskie Towarzystwo Ludoznawcza. Oddział w Toruniu : Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ; Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2019. – S. 305-325

2. Losy postpamięci w polskim teatrze współczesnym i jej wpływ na odczytanie kryzysu uchodźczego / Marcin Chruściel // W : Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa. T. 2 / redakcja Andriej Moskwin ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. – Warszawa : Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski : Andriej Moskwin, 2018. – S. 197-216

3. Mogę ci tylko opowiedzieć, co zobaczyłem : kryzys uchodźczy w obiektywie Gilesa Duleya / Rafał Cekiera // W : Fotoesej : (nie)widoki cudzego cierpienia / pod redakcją Piotra Jakubowskiego i Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019. – S. 151-174

4. Obcy u bram Europy : uchodźcy a polski teatr / Aneta Głowacka // W : Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa / pod redakcją Anny Korzeniowskiej-Bihun ; Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, 2018. – S. 89-106

5. „Pamiętna przyszłoć” : dramat uchodźców i echa Holocaustu w cyklu tekstów teatralnych Elfriede Jelinek „Podopieczni” / Artykuł Pełka // W : Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa / pod redakcją Anny Korzeniowskiej-Bihun ; Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, 2018. – S. 127-140

6. Problem uchodźstwa wojennego w dziełach wybranych twórców kultury i sztuki w XXI wieku / Łukasz Jureńczyk, Joanna Szczutkowska, Wojciech Trempała, Paulina Wenderlich // W : Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce : literatura, propaganda, tożsamość / praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Jureńczyka, Joanny Szczutkowskiej, Wojciecha Trempały, Pauliny Wenderlich. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 133-160

7. Reporter jako towarzysz i jako świadek – literatura non-fiction wobec tak zwanego kryzysu uchodźczego / Piotr Jakubowski // W : Literatura polska w świecie. T. 7, Reportaż w świecie : światowość reportażu / pod redakcją Katarzyny Frukacz ; Katedra Międzynarodowych. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 158-171

8. Uchodźcy w teatrze tańca / Stefan Drajewski // W : Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa / pod redakcją Anny Korzeniowskiej-Bihun ; Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, 2018. – S. – 107-123

9. Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa / pod redakcją Anny Korzeniowskiej-Bihun ; Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa : Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, 2018. – 185 stron ; 24 cm.

10. Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa. T. 2 / redakcja Andriej Moskwin ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. – Warszawa : Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski : Andriej Moskwin, 2018. – 238, [2] strony : ilustracja, fotografie ; 24 cm.

11. Wstyd jako materia przedstawienia w teatrze uchodźczym i w refleksji humanistycznej / Justyna Laskowska-Otwinowska // W : Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa. T. 2 / redakcja Andriej Moskwin ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej. – Warszawa : Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski : Andriej Moskwin, 2018. – S. 181-196

12. Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku / redakcja: Łukasz Jureńczyk, Joanna Szczutkowska, Wojciech Trempała, Paulina Wenderlich. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. – 162 strony ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

13. Co czuje uchodźca? / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2015, nr 45, s. 80-82
* Zawiera rec. filmu: Imigranci / reż. Jacques Audiard, 2015

14. Czego można nauczyć się z literatury dla dzieci, prezentującej dzieciństwo naznaczone doświadczaniem uchodźstwa? / Anna Józefowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 1, s. 113-125

15. Deportowany na śmierć / Tomasz Gromadka ; rozmawiała Dorota Jovanka Ćirlić // Dialog. – 2016, nr 3, s. 35-37
* Uchodźcy w dramacie polskim

16. Dziecko+wojna=cierpienie / Edyta Eliasz // Guliwer. – 2018, nr 3, s. 101-102
* Zawiera rec. książki: Zaina / Wanda Szymanowska. – Warszawa, 2017

17. Książki, które pomogą zrozumieć, kim jest uchodźca / Agnieszka Sowińska // Książki. – 2021, nr 5, s. 62-63
* Zawiera recenzje książek: Wędrówka Nabu / Jarosław Mikołajewski. – Budapeszt, 2016; Kot, który zgubił dom / Ewa Nowak. – Warszawa, 2016; Drzewo życzeń / Katherine Applegate. – Warszawa, 2018; Chłopiec znikąd / Katherine Marsh. – Piaseczno, 2019; Wróg / Davide Cali, Serge Bloch. – Poznań, 2014; Bajka o Wojnie / Joanna Rudniańska. – Warszawa, 2015; Wojna / José Jorge Letria, André Letria. – Warszawa, 2021

18. Literackie obrazy „Innego” w procesie kształtowania postaw wobec imigrantów i uchodźców = Depicting the „other” in literature in the process of learning attitude towards immigrants and refugees / Katarzyna Smoter // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 12, nr 3 (2017), s. 101-117

19. Między swymi, w polskiej ziemi / Piotr Jakubowski // Teatr. – 2018, nr 4, s. 42-47
* Uchodźcy w polskim teatrze

20. Migracje (nie)literackie : poetyckość reportażu Jarosława Mikołajewskiego Wielki przypływ w nawiązaniu do wierszy autora o tematyce uchodźczej / Ewelina Śliwa // Eryda. – 2017, nr 2, s. 123-146

21. Migracyjne kino „w drodze” / Małgorzata Radkiewicz // Kwartalnik Filmowy. – R. 41, nr 107 (2019), s. 192-205

22. Na granicach widzialności / Paweł Mościcki // Krytyka Polityczna. – [Nr] 24/25 ([2010]), s. 49-58
* Uchodźcy, emigracja, granice w filmie

23. Oblicza wielokulturowości we współczesnej kinematografii Australii : oswajanie inności w „Lucky Miles” Michaela Jamesa Rowlanda / Martyna Olszowska // Kwartalnik Filmowy. – Nr 80 (2012), s. 157-172
* Uchodźy w filmie australijskim

24. Podwójny cień muru / Adam Krzemiński // Polityka. – 2013, nr 12, s. 57-59
* Uchodźcy w literaturze i filmie niemieckim

25. Problem wielokulturowości i kryzysu migracyjnego we współczesnym kinie europejskim / Ewelina Konieczna // Kultura i Edukacja. – 2020, nr 1, s. 26-37

26. Reprezentacje uchodźców w polskiej literaturze dziecięcej : przykład dyskursu prouchodźczego = Representations of refugees in Polish children’s literature : an example of pro-refugees discourse / Marta Jadwiga Pietrusińska // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. – R. 46, nr 1 (2020), s. 47-66

27. Rozmowy o emigracji i uchodźstwie : scenariusz zajęć na podstawie literatury / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 2, s. 30-31

28. Sklepienia niebieskie / Maja Pałuska // Format. – Nr 73 (2016), s. 35-37
* Uchodźcy w sztuce polskiej

29. Stereotypowy wizerunek imigrantów w kinie włoskim / Ewa Baszak // Znaczenia. – Nr 15 (2016), s. 19-23

30. Święte krowy i uchodźcy : na marginesie „Podopiecznych” Elfriede Jelinek / Monika Wąsik // Dialog. – 2015, nr 4, s. 122-139

31. Tematyka migracyjna na przykładzie filmu „Der Junge Siyar / Before snowfall” kurdyjskiego autora Hishama Zamana / Artur Jacek Jędrzejewicz // Postscriptum Polonistyczne. – 2020, nr 2, s. 207-215

32. Testament Sofoklesa : metafizyka i służby specjalne / Zbigniew Kadłubek // Przegląd Polityczny. – Nr 132 (2015), s. 10-11
* Uchodźcy w literaturze greckiej

33. Uchodźca i inne nazwy osób opuszczających swój kraj / Renata Przybylska. – Bibliogr. // Język Polski. – 2021, nr 3, s. 47-60

34. Uchodźca jako człowiek, który nie ma dokąd wracać : los uchodźcy na tle podziału Indii i rozpadu Pakistanu w powieści „Phera” („Powrót”) Taslimy Nasrin / Magdalena Lipińska // Przegląd Orientalistyczny. – 2017, nr 3/4, s. 415-426

35. Uchodźcy u „bram Europy” : na Lampedusie Jarosława Mikołajewskiego / Karolina Najgeburska // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – Nr 18 (2021), s. 213-229

36. Uchodźcy w krainie memokracji / Rafał Cekiera // Znak. – 2017, nr 4, s. 52-57
* Memy internetowy o kryzysie migracyjnym

37. Wakacje z uchodźcą : ostatnio pojawiły się bardzo dobre literacko książki dla dzieci i młodzieży podejmujące temat uchodźstwa / Małgorzata Kąkiel // Przegląd. – 2017, nr 29, s. 48-50

38. Widma i ciała / Kornelia Sobczak // Dialog. – 2016, nr 4, s. 33-45
* Wizerunek mężczyzny (uchodźcy) w memach

39. Z dżungli do dżungli / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2015, nr 45, s. 64-65
* Zawiera rec. filmu: Imigranci / reż. Jacques Audiard, 2015

40. „Żeby się nie bać” : praktyki artystyczne na rzecz uchodźców w Polsce = „Not to be afraid” : pro-refugee artistic practices in Poland / Waldemar Kuligowski // Media, Kultura, Społeczeństwo. – 2019, nr 14, s. 43-53

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu