TUWIM Julian (1894-1953)

Julian Tuwim (1894 – 1953) – zestawienie bibliograficzne w wyborze

W 2013 roku przypada 60. rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia.
Julian Tuwim, to wybitny pisarz, autor wierszy dla dorosłych i dzieci, tekstów dla kabaretów, rewii, operetek, tekstów piosenek, ale także
redaktor i tłumacz poezji obcojęzycznej. Jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, którego twórczość wpłynęła na następne pokolenia literatów. Prowadził dialog z tradycją poetycką i swoją twórczością do niej zachęcał.
Poezja Tuwima jest jedną z najważniejszych w propozycji uprawiania sztuki słowa w języku polskim, umiejętnie łącząc giętkość i błyskotliwość tego języka z manifestacjami humoru i obecnością mowy potocznej. Bogata i różnorodna twórczość autora „Kwiatów polskich” stanowią żywotną i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w różnym wieku. Każde polskie dziecko błyskawicznie chłonie rytm „Lokomotywy” i to doznanie pozostaje z nim na całe dorosłe życie.

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, pochodzących z lat 1963- 2016.
Zestawienie obejmuje również materiały repertuarowe poświęcone tej postaci. Zestawienie zostało opracowane na podstawie baz danych PBW w Opolu i Biblioteki Narodowej. Bibliografia zawiera 274 opisów bibliograficznych, w tym 67 opisów wydawnictw zwartych. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte, artykuły w czasopismach, a także zbiory audiowizualne. Zachowano numerację ciągłą. Wydawnictwa dostępne w PBW w Opolu oraz filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte:

 

1. A może byśmy tak… porozmawiali o Tuwimie / [oprac. Maria Obrusznik-Partyka, Lidia Pacan-Bonarek, Tomasz Matuszak] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. – Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Piotrków Trybunalski : Archiwum Państwowe, 2013. – 127 s. : il. ; 30 cm.

2. Aforyzmy i limeryki / Julian Tuwim; il. Jerzego Flisaka. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987. – 100, [4]s. : rys. ; 7 x 6 cm.
C 041813 (Brzeg)

3. Bajka polska : od Kadłubka do Herberta / wybrał i oprac. Wacław Woźniakowski ; il. Mirosława Bernat. – Wrocław [etc.] ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. -122, [1] s. : il. kolor.; 17 x 25 cm.
C 047510 (Kluczbork), M 167032, M 167021 (Opole), M 53882 (Kędzierzyn-Koźle)

4. Bal w operze / Julian Tuwim; il. Bronisław Wojciech Linke; oprac. Tadeusz Januszewski. – Warszawa ; „Czytelnik”, 1991. – 46,[2] s.; 23 cm.
M 045792 (Brzeg)

5. Czytamy wiersze / wstęp, wybór i oprac. Janusz Maciejewski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1970. – 381, [3] s. ; 18 cm.                                                        
M 068424, M 068423 (Opole), M 010900 (Brzeg), M 18187 (Kędzierzyn-Koźle), M 015373 (Nysa)

6. Dialektyka językowej organizacji tekstu w poezji Tuwima / Anna Węgrzyniakowa. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1987. – 197 s.; 24 cm.
M 153112 (Opole)

7. Eseje o poezji polskiej / Jan Pilař ; wyboru dokonał i przedmową opatrzył Witold Nawrocki ; przeł. [z czes.] Andrzej Czcibor-Piotrowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. – 319, [1] s. ; 21 cm.
M 041379 (Brzeg), M 041890 (Kluczbork), M 151267 (Opole)

8. “Filozofia słowa” Juliana Tuwima / Jadwiga Sawicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich.  Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. –  184, [1] s. ; 24 cm.                                                               
M 092288, C 092286 (Opole)

9. Ja głosów świata imitator : studia o poezji Juliana Tuwima / Anna Węgrzyniak. – Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2005. – 156 s. ; 21 cm.   

10. Jarmark rymów / Julian Tuwim; oprac. Janusz Stradecki; [il. Władysława Daszewskiego (Pika)]. – [Wyd. 1 w tej ed.]. – Warszawa : „Czytelnik”, 1991. – 287,[1] s.: il.; 21 cm.
M 163415, M 163442, M 163443 (Opole)

11. Julian Tuwim / Józef Ratajczak. – Poznań : „Rebis”, 1995. – 150,[2] s.; 20 cm.
M 049030 (Kluczbork), C 173161, M 173175, M 173176, M 173177 (Opole)

12. Julian Tuwim : biografia, twórczość, recepcja / pod red. Krystyny Ratajskiej i Tomasza Cieślaka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. – 303 s., [16] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 24 cm.

13. Julian Tuwim / Jadwiga Sawicka. – Warszawa ; „Wiedza Powszechna”, 1986 – 447, [1] s. : faks., fot., portr. ; 20 cm.
M 040660 , M 040661 (Kluczbork),  C 146557, M 146695, M 146697 (Opole), M 039545 (Brzeg)

14. Juwenilia 1 / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski i Alicja Bałakier. – Warszawa : „Czytelnik”, 1990. – 557, [2] s. : il. ; 21 cm.
M 163248/I , M 163250/I, M 163211/I, M 046038/I (Kluczbork)

15. Juwenila 2 / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski i Alicja Bałakier. – Warszawa : „Czytelnik”, 1990. – 479, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 163211/II, M 163248/II, M 163250/II (Opole), M 046039/II (Kluczbork)

16. Lechoń i Tuwim : dzieje trudnej przyjaźni / Beata Dorosz. – Warszawa ; Łomianki : Wydawnictwo LTW, cop. 2004. – 159, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.

17. Łódź Juliana Tuwima : łódzkie korzenie poety / Ryszard Bonisławski. – Łódź : Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, cop. 2013. – 87, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

18. Kabaret Juliana Tuwima / Tomasz Stępień. – Katowice : „Śląsk”, 1989. – 315, [4] s. ; 21 cm.
M 044297 (Kluczbork), M 51795, M 52912 (Kędzierzyn-Koźle), M 051728, M 051729 (Nysa), M 043812 (Brzeg), M 157891, M 158262 (Opole)

19. Kraj młodości szczęśliwy : śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu / Krystyna Ratajska. – Łódź : Wydawnictwo Literatura, cop. 2002. – 282, [2] s. : il. ; 25 cm.

20. Kwiaty polskie / Julian Tuwim. – Wyd. 10. – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Wydawnictwa Wydawców Książek, 1985. – 253, [3] s. : il. ; 18 cm.
M 040272 (Brzeg), M 148843 (Opole)

21. Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa. T. 1 / red. Ryszard Nycz; red., Jerzy Jarzębski. – Kraków : „Universitas”, cop. 1997. – 364, [3] s. ; 21 cm.
C 178030/I, M 178039/I (Opole), C 058442/I (Nysa)

22. Listy do przyjaciół-pisarzy / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1979. – 497, [2] s., [16] k. portr. ; 21 cm.

23. Literatura emigracyjna 1939-1989. T. 1 / kom. red. Józef Garliński [et al.]. – Katowice : “Śląsk”, 1994. – 297, [3] s. ; 20 cm.
M 169747/I (Opole)

24. Łódzkie adresy Juliana Tuwima / Ryszard Bonisławski. – Łódź : Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, cop. 1995 (Łódź : DWN). – 69, [3] s. : faks., fot., portr. ; 16 cm.

25. Najpiękniejsze wiersze / Julian Tuwim ; [wybór wierszy Lidia Domańska]. – Warszawa : “Bis” [1997]. – 61, [3] s. ; 17 cm.
M 049173 (Kluczbork)

26. Nieszczęsny Cagliostro : nieznane teksty Juliana Tuwima / szkic biograficzny, oprac. i przypisy Tomasz Cieślak. – Łódź : Muzeum Historii Miasta Łodzi : Oficyna Bibliofilów, 2003. – 85, [2] s. : faks., fot. ; 21 cm.

27. O mariażu bukieciarstwa z poezją : do źródeł Kwiatów polskich Juliana Tuwima / Krystyna Ratajska. – Łódź : Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo “Piktor”, 2007. – 113, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

28. Objawienie według Tuwima czyli O poemacie “Bal w operze” / Józef Duk ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii AŚ, 2001. – 111, [2] s. : il. ; 21 cm.

29. Pegaz dęba / Julian Tuwim. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2008. – 427, [5] s. : il. ; 25 cm.

30. Pisma prozą / Julian Tuwim ; oprac. Janusz Stradecki. –  Warszawa : “Czytelnik”, 1964. – 806, [2] s. : 1 potr. ; 21 cm.                                                                                                        
M 043968, M 043969 (Opole), M 18362 (Kędzierzyn-Koźle), M 009845 (Kluczbork)

31. Poeci trzech pokoleń / Artur Sandauer. – Wyd. 3. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 185, [3] s. ; 23 cm.                                                                                                                              
M 052751 (Opole), M 007113, M 007114 (Brzeg), M 23209 (Kędzierzyn-Koźle), M 013781 (Kluczbork)

32. Poezja Juliana Tuwima w szkole / Beata Gendek. – Kraków : „Impuls”, 2000. -164 s.; 23 cm.
M 059643 (Nysa)

33. Poezja polska w latach 1918-1939 : książka dla nauczycieli, studentów i uczniów / Edward Balcerzan. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 223, [2] s. ; 23 cm.
M 174151, M 174191, M 174192, M 175880 (Opole), C 047355 (Brzeg), M 56444 (Kędzierzyn-Koźle), C 048462 (Kluczbork), M 057290, C 057180 (Nysa)

34. Poezje / Julian Tuwim; wybrała i wstępem opatrzyła Elżbieta Cichla-Czarniawska. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1991.- 389, [2] s. ; 20 cm.
M 163617 (Opole)

35. Poezje wybrane (II) / Julian Tuwim ; wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Małgorzata Baranowska; [nota bibliograficzna Jadwiga Bandrowska-Wróblewska]. – Warszawa : LSW, [1982] (Inowr : DK, 1982). – 140, [4] s. ; 17 cm.

36. Polonistyka bez granic. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2011                                                                                         
M 206036/I, C 206006/I (Opole)

37. Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna / Julian Tuwim ; [rys. Feliks Topolski].- [Wyd. 2]. – Warszawa : „Oskar”, 1991. – 342, [2] s. : il. ; 21 cm.
I 173679 (Opole)

38. Rozmowy z Tuwimem / wybr. i opr. Tadeusz Januszewski. – Warszawa : “Semper”, 1994. – 112 s. : ryc. ; 21 cm.
M 178106 (Opole)

39. Skamander. T. 3, Studia o poezji Juliana Tuwima / pod red. Ireneusza Opackiego. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982. – 181 s. ; 24 cm.                                                              
M 115527/III (Opole)

40. Skamandryci : [Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Stanisław Baliński] / Jan Marx. – Warszawa : “Alfa”, 1993. – 636, [3] s. ; 21 cm.
M 54203 (Kędzierzyn-Koźle), M 055976 ( Nysa), M 167985, M 169469 (Opole)

41. Słoń Trąbalski / Julian Tuwim ; il. Teresa Wilbik. – [Wyd. 18]. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1988 . – [32] s. : il. kolor. ; 29 cm.
M 043141, M 043142 (Brzeg)

42. Słowo i ciało / Julian Tuwim ; [wyboru dokonał Tadeusz Januszewski]. – Warszawa : „Iskry”, 1988 . – 152, [2] s. ; 20 cm + płyta.
M 043241 (Kluczbork), M 050424 (Nysa), M 42345 (Brzeg), M 155683 (Opole)

43. Spacerownik : śladami Juliana Tuwima / Joanna Podolska, Igor Rakowski-Kłos. – Warszawa : Agora, 2013. – 216 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.

44. Studia o poezji Juliana Tuwima / pod red. Ireneusza Opackiego. – Katowice : UŚ, 1982. – 181 s. ; 24 cm.

45. Stulecie skamandrytów : materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994 / pod red. nauk. Krzysztofa Biedrzyckiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 1996 – 215 s. ; 21 cm.
M 058017 (Nysa)

46. Sylwetki polskich pisarzy współczesnych / Lesław M. Bartelski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – 357, [3] s. : portr. ;  21 cm.                            
M 094307, M 094309, M 112426 (Opole), M 017612, M 017611, M 053556 (Brzeg), M 28208 (Kędzierzyn-Koźle), M 025359, M 025361, M 025362, M 025363, M 025358 (Kluczbork), M 060627, M 060628, M 024562, M 024563, M 024564, M 023553, M 023554 (Nysa)

47. Sztuka translatorska Juliana Tuwima : przekłady z poezji rosyjskiej / Bohdan Łazarczyk ; Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. – 114, [1] s. ; 21 cm.

48. Tam zostałem : wspomnienia młodości / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. – Warszawa : “Czytelnik”, 2003. – 274, [2] s. : fot., portr. ; 21 cm.

49. Tuwim : wylękniony bluźnierca / Mariusz Urbanek. – Warszawa : “Iskry”, cop. 2013. – 337, [3] s. : il. ; 25 cm.                                                                                                               
M 211497 (Opole)

50. Tuwim współczesny : szkice o twórczości Juliana Tuwima / pod red. Marii Makaruk. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 191, [1] s. ; 21 cm.

51. Tuwimiasto / [il. Łukasz Rusinek, Tomek Grzegorz Kowalczyk]. – Warszawa : Timof Comics, 2013 + 1 dysk optyczny (CD). – 24 s. : il. ; 24 cm.

52. Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. – 2007.-770, [4] s. tabl. : fot., portr.; 21 cm.
M 196852 (Opole)

53. Utwory nieznane : ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu : wiersze, kabaret, artykuły, listy / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. – Łódź : Wydaw. Wojciech Grochowalski : nakł. firmy “Papier-Service”, 1999. – 319, [2] s. : il. ; 25 cm.

54. Warsztat czarodzieja / Monika Warneńska. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1975. – 385, [3] s. ; 20 cm.                                                                                                                              
M 095988 (Opole), M 28984 (Kędzierzyn-Koźle), M 026443, M 026442 (Kluczbork), M 024644 (Nysa)

55. Wiersze T.1 / Julian Tuwim ; oprac., Alina Kowalczykowa ; [wstęp Ryszard Matuszewski]. – Wyd. 1 w tej ed. – Warszawa ; „Czytelnik”, 1986. – 541, [2] s. ; 26 cm.        
M 040777/I (Kluczbork), M 48187/I (Kędzierzyn-Koźle), M 148081/I, M 148142/I, M 148144/I (Opole)

56. Wiersze. T. 2. / Julian Tuwim; oprac., Alina Kowalczykowa. – Wyd. 1 w tej ed. – Warszawa ; „Czytelnik”, 1986 . – 639, [1] s. ; 26 cm.
M 040778/II (Kluczbork),  M 48187/II (Kędzierzyn-Koźle),  M 148081/II, M 148142/II, M 148144/II (Opole)

57. Wiersze dla dzieci / Julian Tuwim. – Warszawa : Editions Spotkania, 1992. – 07, [1] s. ; 21 cm.
M 046338 (Brzeg)

58. Wiersze nieznane / Julian Tuwim; zebrał i oprac. Tadeusz Januszewski. – Warszawa : „Interim”, 1991. – 110, [1] s. ; 21 cm.
M 163970 (Opole)

59. Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. – Wyd. 4 rozsz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – LXVIII, 332 s. ; 17 cm.
M 041493 (Kluczbork), M 59145 (Kędzierzyn-Koźle), M 048781, M 057018 (Nysa), M 040428, M 043238 (Brzeg), M 149497, M 149517, M 149518 (Opole)

60. Wobec ojczyzn : o ojczyznach ziemskich i idealnych w twórczości Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego / Tadeusz Makles. – Katowice : UŚ, 1987. – 123, [1] s. : err. ; 24 cm.

61. Wspomnienia o Julianie Tuwimie / pod red. Wandy Jedlickiej i Mariana Toporowskiego.  Warszawa : “Czytelnik”, 1963. –  467, [1] s., [30] s. tabl., [1] k. tabl. ; 22 cm.                                                                                                                                              
M 040388, M 040387, M 050203 (Opole), M 005061 (Brzeg), M 53272 (Kędzierzyn-Koźle), M 008700 (Kluczbork)

62. Wśród poetów / Karol Wiktor Zawodziński ; oprac. Wanda Achremowiczowa ; wstęp Jerzego Kwiatkowskiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. – XV, 432, [1] s., [1] k. portr. ; 21 cm.  
M 043542, M 043541 (Opole), M 005619 (Brzeg), M 18587 (Kędzierzyn-Koźle), M 009856, M 010201, M 010202 (Kluczbork)

63. Wybór dzieł : Kwiaty polskie / Julian Tuwim ; wybrał i oprac. Tadeusz Januszewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005. – 415, [1] s. ; 22 cm.
M 189847 (Opole)

64. Wybór dzieł : Poezje / Julian Tuwim ; wybrał i oprac. Tadeusz Januszewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004.- 563, [1] s. ; 22 cm.
M 186877, M 189812 (Opole)

65. Wybrane utwory Juliana Tuwima na lekcjach języka polskiego w kl.I-III / red. Barbara Kamińska; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział w Toruniu. – Toruń : CDN, 1989. – [4], 75 s. : rys. ; 21 cm.
M 162106 (Opole)

66. Ze studiów nad językiem Juliana Tuwima / Roxana Sinielnikoff.  Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968. –  142, [2] s. ; 24 cm.                                                                                                                                         
M 060549 (Opole), M 17385 (Kędzierzyn-Koźle)

67. Żywe źródła / Marian Piechal. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 447, [5] s. ; 20 cm.
M 041027, M 041028 (Kluczbork), M 148228 (Opole)

 

Wydawnictwa ciągłe:

 

68. Adaptacja i egzotyzacja w przekazie nazw własnych : (na materiale poezji dziecięcej Juliana Tuwima i Jana Brzechwy) / Edyta Manasterska-Wiącek // Acta Polono-Ruthenica. – T. 11 (2006), s. 341-351

69. Agon, Alea, Ilinx i Mimicry w wierszach Tuwima i Brzechwy / Maria Ostasz // Guliwer. – 2003, nr 1, s. 10-18.
* Klasyfikacja gier i zabaw za Rogerem Caillois: “Żywioł i ład”. Agon (gry współzawodnictwa, walki), alea (gry losu, hazardu), mimicry (gry naśladowania, przebierania się, maski), ilinx (gry oszałamiania się)

70. Alfabet Tuwima. Scenariusz / Bogumiła Pińczuk //  Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 6, s. 27-29

71. Analiza wybranych wierszy Juliana Tuwima w klasie I zsz / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1990/1991, z. 4, s. 11-15.

72. Architektura na lekcjach języka polskiego / Seweryna Wysłołuch // Polonistyka. – 2006, nr 3, s. 40-44

73. Bajkowy kogel-mogel : scenariusz turnieju międzyświetlicowego / Danuta Nowak-Wójcik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 15-18

74. Bal i pociąg – wielkie metafory katastroficzne / Anna Legeżyńska //  Polonistyka. – 2013, nr 11, s. 43-47                                                                                                                               
*   Metafora “pociągu” i “balu” w twórczości Juliana Tuwimia i W. Jerofiejewa

75. “Bawimy się w pociąg” – organizowanie dziecięcej zabawy w teatr w formie inscenizacji wiersza Juliana Tuwima pt. “Lokomotywa” – scenariusz zajęć teatralnych w grupie 6-latków / Bożena Cyganik // Wiadomości Przedszkolaka. – 2004, nr 8, s. 7-8

76. Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana Tuwima / Edyta Gałuszkiewicz, Joanna Wawrzyn // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s. 40-45

77. Barwa “złota” w utworach lirycznych Juliana Tuwima / Adrianna Seniów // Studia Językoznawcze. – T. 11 (2012), s. 187-208

78. “Beniowski” i “Kwiaty polskie” – reguły montażu (filmowego) / Piotr Michałowski // Ruch Literacki. – 2010, z. 6, s. 463-477

79. Biega, krzyczy pan Hilary : gra interaktywna dla klas podstawowych IV-VI oraz gimnazjum – scenariusz / Maja Białonoga //  Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 12, s. 41-44

80. Bokser jako zbawca? / Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch // Polonistyka. – 2006, nr 4, s. 49-50
* Julian Tuwim: “Apokalipsa”

81. Bóg w poezji Juliana Tuwima / Piotr Ruszkowski // Guliwer. – 2013, nr 1, s. 34-38

82. Bóg w utworach lirycznych Juliana Tuwima / Tomasz Cieślak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 2 (2001), s. 3-27

83. Bukiet, wiecheć, ikebana : uwagi o kompozycji “Kwiatów polskich” Juliana Tuwima / Piotr Michałowski // Teksty Drugie. – 1996, nr 6, s. 113-131

84. Chińczyk na lekcji, czyli “Rwanie bzu” Juliana Tuwima na zajęciach z języka polskiego / Janusz Waligóra // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1996, nr 1, s. 20-23

85. Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima : konkurs czytelniczy dla klas I-III / Renata Chraniuk // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 13

86. Człowiek zaczarowany? / Małgorzata Szotek-Ostrowska // Więź. – 2005, nr 12, s. 125-131

87. Czytanie Tuwima : wokół wiersza “W lesie” / Janusz Waligóra // Polonistyka. – 2000, nr 2, s. 108-112

88. „Czy znamy utwory J. Brzechwy i J. Tuwima?” – zestaw krzyżówek / Jadwiga Raszka // Wiadomości Przedszkolaka. – 2007, nr 4, s. 8

89. Czy znasz Juliana Tuwima wiersze dla dzieci? : scenariusz konkursu czytelniczego dla klas II-III / Barbara Podniesińska // Poradnik Bibliotekarza. – 1994, nr 9, s. 27-28

90. Czy znasz wiersze Tuwima? : konkurs / Magdalena Paczkowska //  Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 18                                                                                                       
* Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

91. Czytanie Tuwima : wokół wiersza “W lesie” / Janusz Waligóra // Polonistyka. – 2000, nr 2, s. 108-112

92. Dlaczego? / Dominik Grabowski // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 4, s. 11-16
* „Lokomotywa” Juliana Tuwima

93. Dokąd zawiezie nas lokomotywa : scenariusz zajęć dla klasy II / Anetta Boras // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 50-53

94. Dowcip językowy w tekstach Juliana Tuwima / Maria Witkowska-Gutkowska // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – T. 46 (2001), s. 147-151

95. “Drzewo marzeń” : scenariusz zajęć dla 5-latków wykorzystujący wiersz Juliana Tuwima pt. “Dyzio marzyciel” / Kamila Jakubczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 3, s. 42-43

96. Dydaktyzm inaczej, czyli o proweniencji oraz dydaktycznych i ludycznych walorach nonsensu w poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci / Anna Szóstak // Edukacja Humanistyczna. – 1998, nr 4, s. 41-54

97. Dylematy i paradoksy Juliana Tuwima / Teresa Winek //  Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 9, s. 26-30

98. Dziwna piosenka Juliana Tuwima / Tomasz Cieślak // Czytanie Literatury. – 2014, nr 3, s. 57-63

99. Ekspres Tuwim / Aneta Wiatr // Twórczość. – 2001, nr 5, s. 41-53

100. Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima / Urszula Sokólska // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 22, z. 1 (2015), s. 235-251

101. Fantastyczny świat wyobraźni w utworach literackich / Agnieszka Bisz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 90-93

102. Fascynacje i egzorcyzmy : Tuwim i twórczość Tuwima w kręgu pisarzy emigracyjnych / Wojciech Ligęza // Prace Polonistyczne. – Ser. 51 (1996), s. 35-60

103. Flażolety różowości / Sonia Watras-Langowska // Akant. – 2002, nr 11, s. 13-14

104. Folklor słowny źródłem inspiracji poetyckiej Jana Brzechwy i Juliana Tuwima / Teresa Smolińska // Literatura Ludowa. – 1995, nr 6, s. 3-17

105. Gabinet osobliwości Juliana Tuwima : scenariusz lekcji bibliotecznej adresowanej do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Magdalena Rusnok //  Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2013, nr 2, s. 58-68

106. I co pan na to? : scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie / Witold Pelka //  Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 25-27                                                                                                          
* Przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

107. Ilustracje do wiersza “Okulary” Juliana Tuwima / Elżbieta Szefler. – Il. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 10, s. 598-604

108. Intertekstualne czytanie Tuwima / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1997/1998, z. 4, s. 30-40

109. “I trwać w uporze” : Julian Tuwim o poecie i poezji / Katarzyna Szewczyk // Polonistyka. – 2000, nr 2, s. 103-107

110. Jak to z koleją żelazną było / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu.-2007, nr 2, s. 23-29
* Scenariusz zajęć

111. Jaka jesteś wodo? / Grażyna Duraj // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 156-159
*Zawiera konspekty zajęć z dziećmi sześcioletnimi: 1.Jaka jesteś wodo i gdzie mieszkasz?; 2. Skąd i dokąd płyniesz rzeko?; 3. Historia wielu kropelek

112. “Jedyna patriotyczna legenda Łodzi” / Krystyna Ratajska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 5 (2002), s. 115-125                                                               
* ”Kwiaty polskie” Juliana Tuwima

113. Julian Tuwim – czarodziej słów. Międzyszkolny konkurs czytelniczy / Anna Piecewicz //  Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 9, s. 10-13

114. Julian Tuwim dla dzieci. Scenariusz turnieju / Magdalena Buczek //  Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 6, s. 26

115. Julian Tuwim – głos na rzecz tolerancji / Leszek Żuliński // Zdanie. – 2006, nr 1/2, s. 57-61

116. Julian Tuwim : godzina literacka – montaż słowno-muzyczny / Grażyna Kozłowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 6, s. 34-35

117. Julian Tuwim i jego portugalski dobroczyńca / Rui Afonso ; tł. Renata Gorczyńska //  Zeszyty Literackie. – Z. 131 (2015), s. 190-199

118. Julian Tuwim jako uczony i miłośnik nauk ścisłych : wspomnienia z okazji 100. rocznicy urodzin / Józef Hurwic // Nauka. – 1996, nr 1, s. 193-197

119. Julian Tuwim: od piosenki do eposu / Jan Tomkowski // Nauka. – 2013, [nr] 1, s. 83-96

120. Julian Tuwim : 50 rocznica śmierci / Urszula Bzdawka // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2003, nr 4, s. 52-56
* Zestawienie bibliograficzne

121. Julian Tuwim w listach Emila Zegadłowicza / oprac. Mirosław Wójcik // Akcent. – 2001, nr 3, s. 154-162

122. Julian Tuwim Polsce przypisany? / Bogdan Rogatko // Nowa Dekada Krakowska. – 2014, nr 1/2, s. 84-95

123. Juliana Tuwima “Dwa wiatry” podstawą dla ćwiczeń w interpretacji i kulturze żywego słowa : (cykl lekcji) / Teresa Ankudewicz-Blukacz // Warsztaty Polonistyczne. – 1999, nr 1, s. 16-18

124. Juliana Tuwima wiersze dla dzieci i wiersze dziecięce / Jolanta Olkusz //  Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 8, s. 12-19

125. Juwenilia (Juliana) w tkance biografii / Anita Jarzyna //  Polonistyka. – 2014, nr 5, s. 19-2

126. Każdego dnia ktoś pisze wiersz dla dzieci /Elżbieta Brzoza // Poezja i Dziecko. – 2003, nr 3, s. 20-27

127. Kiedy autorytet staje się przyjacielem… / Monika Szczot // Polonistyka. – 2002, nr 3, s. 162-164

128. Kilka liter z Tuwima : Julian Tuwim (1894-1953) współtwórca grupy poetyckiej Skamander : w stulecie rocznicy debiutu (1911-2011) / Antoni Szram // Tygiel Kultury. – 2012, nr 1/3, s. 193-195

129. “Klin” Tuwima : strategia przeżycia polsko-żydowskiego poety / Giovanna Tomassucci // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2014, [nr] 4, s. 51-69

130. Koncepcja Boga w twórczości Juliana Tuwima i Jarosława Iwaszkiewicza / Małgorzata Kachnicz-Fabich // Symbolae Europaeae. – 2012, nr 5, s. 83-90

131. Konspekty lekcji języka polskiego. Temat lekcji: Uroki i niebezpieczeństwa jesieni w wierszu Juliana Tuwima “Strofy o późnym lecie” / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1992, z. 4, s. 15

132. Konspekty zajęć zintegrowanych : klasa III : język polski, środowisko, plastyka, muzyka / Dariusz Matuszny // Drama. – 1999, z. 29, s. 23-24

133. Król Poetów i jego jarmark rymów / Katarzyna Pawluk // Bibliotekarz. – 2014, nr 7/8, s. 40-42

134. “Kwiaty polskie” – utwór zagadkowy i kontrowersyjny / Krystyna Ratajska // Czytanie Literatury. – 2013, nr 2, s. 349-366

135. “Lato, lato, lato czeka…” – na podstawie wybranych wierszy i pejzaży / Małgorzata Kaszuba // Drama. – 2003, z. 43, s. 25-26
* Konspekt lekcji języka polskiego w szkole podstawowej

136. Lechoń i Tuwim – dzieje przyjaźni / Wanda Nowakowska // Prace Polonistyczne. – Ser. 51 (1996), s. 237-247

137. Lekcja ortografii oraz opracowanie wiersza Juliana Tuwima “Figielek” w klasie IV / Stanisława Golen // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1987/1988, z. 4, s. 559-561

138. Lekcje z poezją. Uczeń jako odbiorca i twórca tekstu kultury / Edyta Wójcicka //  Język Polski w Gimnazjum. – 2015/2016, nr 4, s. 79-96

139. Leśmian i Tuwim w przekładach Langera / Wacław Sadkowski // Literatura na Świecie. – 2000, nr 12, s. 322-325

140. Liryczne “biedy” w wierszach dla dzieci Juliana Tuwima / Alicja Baluch // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 1, s. 12-13

141. Listy Witolda Gombrowicza do Juliana Tuwima / oprac. Tadeusz Januszewski // Kresy. – 2001, nr 1/2, s. 236-244

142. Lokomotywa / Justyna Niedbała //  Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 6, s. 56-58

143. “Lokomotywa” na lekcjach z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo / Stanisława Gujska // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 4, s. 133-134

144. “Lokomotywa” Tuwima: wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. – 2012, nr 6-13

145. “Lokomotywa” Tuwima w książce i na ekranie. O ilustracjach G. Gurowskiej i adaptacji Z. Rybczyńskiego / Seweryna Wysłouch // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 22-24

146. Ludowa kreacja nonsensu w wierszach dla dzieci Jana Brzechwy i Juliana Tuwima / Teresa Smolińska // Literatura Ludowa. – 1987, nr 2, s. 21-29

147. Malowanie kobiety w wierszu “Kobiece” Juliana Tuwima / Ewa Szkudlarek // Czytanie Literatury. – 2014, nr 3, s. 65-79

148. Moja “Lokomotywa” / Bożena Abratowska // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 4, s. 58-59

149. Martwy język? O łacinie na lekcjach języka polskiego / Mateusz Stróżyński // Zeszyty Szkolne. – 2005, nr 3, s. 67-73

150. “Marzenia Dyzia” – zabawa dydaktyczna / Jadwiga Raszka // Wiadomości Przedszkolaka. – 2005, nr 7, s. 2-3

151. Marzenia kapuśniaczka : konspekt lekcji dla klasy IV / Ewa Szczepanik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 7-8

152. Między ojczyzną i emigracją : Juliana Tuwima uwikłania (nie tylko) w tożsamość / Hans-Christian Trepte // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2014, [nr] 4, s. 37-49

153. Miłosz, Tuwim i… Nagórska / Jerzy Hłond // Akant. – 2003, nr 11, s. 36

154. “Murzynek Bambo – czarny, wesoły…”. Próba postkolonialnej interpretacji tekstu / Marcin Moskalewicz // Teksty Drugie. – 2005, nr 1/2, s. 259-270.

155. Muzyka w świecie poezji Juliana Tuwima dla dzieci / Irena Chyła-Szypułowa // ISME. – 2001/2002, nr 3/1, s. 23-34

156. Na kłopoty z pamięcią pan Hilary : scenariusz zajęć / Anna Kołaczyńska //  Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 3, s. 22-23                                                                                                        
* Konspekt lekcji języka polskiego w szkole podstawowej

157. Najbardziej popularny wiersz Tuwima / Jerzy Cieślikowski // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 4, s. 18-23

158. Nie tylko Skamander / Anna Rymkiewicz // Guliwer. – 2004, nr 1, s. 54-57

159. Nowoczesna dydaktyka oraz kształcenie świadomości językowej i estetycznej w wierszach Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci / Anna Szóstak // Edukacja Humanistyczna. – T. 3 (2003), s. 35-42

160. Nowy dydaktyzm. (Od Jachowicza do Kerna) / Alicja Ungeheuer-Gołąb // Guliwer. – 2010, nr 3, s. 12-18

161. O Julianie Tuwimie niekoniecznie jubileuszowo / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. – 2013, nr 1, s. 5-8

162. O Julianie Tuwimie po łacinie / Dorota Żuchowska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 241-248

163. O “Lokomotywie” Tuwima / Marian Gancarczyk // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 4, s. 125-127

164. Od kilku A do kilku Z : alfabet wokół Tuwima / Gustaw Romanowski, Marcin Kieruzel // Kronika Miasta Łodzi. – 2013, [z.] 3, s. 17-38

165. Odkrywanie piękna “Lokomotywy” / Władysława Borys // Życie Szkoły. – 1988, nr 11, s. 624-637

166. Odnalezione teksty Juliana Tuwima / Tomasz Cieślak // Tygiel Kultury. – 1998, nr 3, s. 62-68

167. Opozycje mądrości, nauki i słowa w poezji Juliana Tuwima / Zofia Ulańska //  Polonistyka. – 2014, nr 5, s. 44-47

168. Opracowanie dwujęzyczne bajki “Rzepka” / Regina Woźniak. – Rys. // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 2, s. 47-50

169. Opracowanie lektury dla I klasy “Lokomotywa” J. Tuwima / Małgorzata Nadolna // Życie Szkoły. – 1998, nr 5, s. 281-284.

170. O roli słowa pisanego w rozwoju mowy dziecka /Józef Porayski-Pomsta // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 67-71

171. Organizacja warstwy brzmieniowej tekstu w wierszach Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci / Anna Szóstak // Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. – [Z.] 10 (1999), s. 113-122

172. O tłumaczeniu “Lokomotywy” na czeski / Jacek Baluch // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 14-21

173. O wersyfikacji “Kwiatów polskich” Juliana Tuwima / Piotr Michałowski // Ruch Literacki. – 1997, z. 1, s. 55-69

174. Pan z pierwszego piętra / Joanna Maleszyńska // Polonistyka. – 2008, nr 9, s. 30-35
*Analiza wiersza Juliana Tuwima “Żydek”

175. “Paru słów igraszką unieśmiertelnić wroga” : o pamfletach Juliana Tuwima / Tomasz Stępień // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2014, [nr] 4, s. 131-143

176. Piosenka w kabaretach i rewiach międzywojennej Warszawy / Dorota Fox // Polonistyka. – 2005, nr 3, s. 9-14

177. “Pobożny słowowierca”. O wierszu Juliana Tuwima “Zieleń” / Stefania Sarnicka // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 3, s. 63-68

178. Pociąg z marzeniami : scenariusz zajęć / Anna Kołaczyńska //  Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 3, s. 23

179. Pod urokiem piosenki : o twórczości Juliana Tuwima dla kabaretów, teatrów i filmu / Lidia Ignaczak // Czytanie Literatury. – 2014, nr 3, s. 81-93

180. Poeta i krytycy / Jadwiga Sawicka // Prace Polonistyczne. – Ser. 51 (1996), s. 61-79

181. Poeta nowoczesny / Dariusz Chętkowski, Andrzej Janik, Alina Borowczak-Srokol,
Barbara Passon // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 6, s. 7

182. Poeta z ruchomego miejsca / Piotr Matywiecki ; rozm. przepr. Grzegorz Jankowicz. – (Tuwim – model do składania) // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 6, dod. “Magazyn Literacki”, s. 20-22

183. Poetyckie powroty Tuwima do Łodzi i Inowłodza / Krystyna Ratajska // Czytanie Literatury. – 2012, nr 1, s. 237-248

184. Poezja dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy : rodowód i parantele literackie / Anna Szóstak // Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. – [Z.] 7 (1995), s. 143-156

185. Pokoje umeblowane Juliana Tuwima / Jerzy Poradecki // Miscellanea Łódzkie. – 1995, [z.] 2, s. 26-37

186. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima / Adrianna Seniów // Studia Językoznawcze. – T. 14 (2015), s. 147-160

187. Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima / Adrianna Seniów // Studia Językoznawcze. – T. 12 (2013), s. 165-187

188. Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji / Andreas Knut Grimstad // Teksty Drugie. – 2009, nr 3, s. 47-62.

189. Pouczanki – wiersze z morałem / Alicja Baluch // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 72-74

190. Poznajemy twórczość Juliana Tuwima / Joanna Polaszczyk //  Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 6, s. 34-35

191. Poznajemy wiersze Juliana Tuwima : konkurs czytelniczy / Ewa Kwiecień // Życie Szkoły. – 2004, nr 5, s. 52-54

192. Problematyka przynależności gatunkowej wierszy dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy / Anna Szóstak // Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. – [Z.] 8 (1995), s. 134-150

193. Propozycja opracowania wiersza J. Tuwima “Spóźniony słowik” w kl. IV-VI / Irena Matysiuk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 4, s. 39-42

194. Propozycja wykorzystania różnorodnych technik dramowych na lekcji języka polskiego poświęconej analizie wiersza “Spóźniony słowik” Juliana Tuwima (do zastosowania na dowolnym poziomie edukacyjnym) / Zofia Lisiecka // Drama. – 1993, z. 7, s. 23-26

195.  Próba interpretacji “Lokomotywy” Juliana Tuwima / Zbigniew Lisowski // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 4, s. 35-43

196. Prywatne kolekcje w depozycie fikcji : “Kwiaty polskie” Juliana Tuwima / Piotr Michałowski // Teksty Drugie. – 2000, nr 3, s. 179-195

197. Przykłady inscenizacji utworów Juliana Tuwima / Joanna Kiercz // Nauczanie Początkowe. – 1993/1994, z. 6, s. 41-57

198. “Ptaki odlatujące do ciepłych krajów i pozostające u nas na zimę” – scenariusz zajęć w grupie 6-latków / Mirella Sładczyk // Wiadomości Przedszkolaka. – 2004, nr 11, s. 10-11

199. Ptasie radio – nasze radio : projekt edukacyjny / Joanna Koterba // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 1, s. 20-23
* Projekt przybliża uczniom życie i twórczośc Juliana Tuwima. Przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

200. Ptasie radio – projekt działania lokalnego dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej / Alina Wisniewsk, M. Prarat-Szymańska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 13-14

201. “Ptasie radio” – scenariusz zajęć w grupie dzieci starszych // Wiadomości Przedszkolaka. – 2010, nr 10, s. 22-23

202. Ptasie radio. Zajęcia dla pięcio-, sześciolatków inspirowane wierszem Juliana Tuwima / Monika Majewska //  Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 2, s. 64-67

203. Radio to cudowny wynalazek : scenariusz do projektu działania lokalnego pt. “Ptasie radio”/ Alina Wiśniewska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 14-15

204. Razem można wiele / Agnieszka Sawicka //  Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 6, s. 36                                                                                                                                                  
* Uroczystość przedszkolna pod hasłem: Kolorowe wiersze Brzechwy i Tuwima

205. Różne oblicza Tuwima. Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Marta Adamczyk// Zeszyty Szkolne. – 2005, nr 3, s. 80-87

206. Rzeczy atakują – “Meble” J. Tuwima i “Ukrzesłowienie I” A. Wróblewskiego / Izabela Kozłowska // Polonistyka. – 2011, nr 6, s. 32-37

207. Scenariusze lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Reklamujemy polską przyrodę/ Mirosława Sankowska-Patalon // Aura. – 2002, nr 2, dod. „Prace konkursowe” nr 1, s. 5-6

208. Skandalista Julian Tuwim / Piotr Łuszczykiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2014, [nr] 4, s. 27-35

209. Skaza w harmonii / Piotr Śliwiński. – (Tuwim – model do składania) // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 6, dod. “Magazyn Literacki”, s. 22-23

210. Skrzydlate słowa Juliana Tuwima / Jolanta Ignatowicz-Skowrońska // Studia Językoznawcze. – T. 14 (2015), s. 225-248

211. Skumbrie w tomacie ozór na szaro / Mariusz Urbanek // Polityka. – 2003, nr 49, s. 72-75
* Rocznica śmierci K. I. Gałczyńskiego i J. Tuwima

212. “Słoń Trąbalski” J. Tuwima / Iwona Lech, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. – 1993/1994, z. 6, s. 16-18

213. Spotkanie z Julianem Tuwimem / Mieczysława Buczkówna // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 4, s. 56-57

214. Spór o “Wiosnę” Juliana Tuwima / Krystyna Ratajska // Prace Polonistyczne. – Ser. 51 (1996), s. 97-111

215. Spójrz na świat przez różowe okulary : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, nr 4, s. 62-68

216. Stacja Tuwimowo : scenariusz zajęć / Kamila Jakubczyk //  Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 6, s. 20-21
* Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej, na podstawie “Lokomotywy” Juliana Tuwima

217. Substancja miasta : wokół “Trzech wierszy o fryzjerze” Juliana Tuwima / Agnieszka Czyżak  // Czytanie Literatury. – 2014, nr 3, s. 47-55

218. Symbioza kultur wpisana w biografię młodego Tuwima / Krystyna Ratajska // Przegląd Edukacyjny. – 2004, nr 4, s. 2-6

219. Szkoła Pana Tuwima, czyli aksjologia w bajkach Skamandryty / Adrian Szary // Guliwer. – 2013, nr 1, s. 8-12

220. Szlachetne opętanie Juliana Tuwima / Alicja Wołodźko-Butkiewicz // Poezja Dzisiaj. – Nr 27/28 (2002), s. 170-176
* Przekłady poezji rosyjskiej Juliana Tuwima

221. Świat dziecka w poezji Juliana Tuwima / Marta Ziółkowska-Sobecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 10, s. 579-586

222. Szukaj wiatru w polu… Impresje na temat wiersza Juliana Tuwima “Dwa wiatry”. Scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej / Jolanta Smuniewska, Anna Wasążnik. – Bibliogr. // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 2, s. 11-15

223. Śladami wiersza – Łódź Juliana Tuwima / Iwona Lewandowicz //  Polonistyka. – 2010, nr 6, s. 37-39

224. Światło jako znak “genesis” w liryce Juliana Tuwima / Kamilla Smugała // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 38 (2003), s. 39-52

225. “To, że stałem się poetą…” / Andrzej Kempa // Tygiel Kultury. – 2005, nr 4/6, s. 94-100

226. Trudne wybory : Julian Tuwim wobec tradycji żydowskiej i antysemityzmu / Albert Duzinkiewicz // Opcje. – 2000, nr 2/3, s. 5-8

227. Tuwim i awangarda / Grzegorz Gazda // Prace Polonistyczne. – Ser. 51 (1996), s. 21-34

228. Tuwim, jakiego nie znacie / Arkadiusz Żmij //  IT w Edukacji. – 2015, nr 2, s. 37-39        
* Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Temat : Analiza parnasistowskiej kontestacji skamandryty w melorecytowanym wideoklipie ze spektaklu “Tuwim dla dorosłych”, wystawianego przez Nova Scena Teatru Roma w Warszawie

229. Tuwim jako Żyd, Polak, człowiek / Janusz Dunin // Prace Polonistyczne. – Ser. 51 (1996), s. 81-95

230. Tuwim kontra Ważyk, czyli “Oniegin” w służbie socjalizmu / Marcin Rychlewski // Polonistyka. – 2000, nr 6, s. 347-352

231. Tuwim. Między satyrą a liryką : kabaretowe panoptikum / Maryna Over // Teatr. – 2014, nr 3, s. 18-23

232. Tuwim po latach / Anna Węgrzyniak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2014, [nr] 4, s. 9-25

233. Tuwim po latach, czyli poeta w czyśćcu / Michał Głowiński // Tygodnik Powszechny. – 2004, nr 1, s. 15

234. Tuwim – poetyckie wizje Łodzi / Alina Kowalczykowa // Prace Polonistyczne. – Ser. 51 (1996), s. 7-19

235. Tuwim tylko dla dzieci / Stefania Zielińska //  Nowe Książki. – 2013, nr 12, s. 96-97

236. Tuwim w bibliotece. Scenariusz zajęć //  Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 9, s. 7-9

237. Tuwim – znany i lubiany : scenariusz inscenizacji / Agnieszka Stawowska //  Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 23-24     
* Przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej

238. Tuwim znany i mniej znany : scenariusz montażu literacko – muzycznego dla szkół ponadpodstawowych / Małgorzata Ptak-Chowańska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 16-17

239. “Tuwimolandia zaprasza” : zajęcia biblioteczne / Justyna Bździuch //  Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 10, s. 41-42                                                                               
* Scenariusz zajęć bibliotecznych dla dzieci w wieku 4-6 lat

240. Tuwimowo / Grażyna Lewandowicz-Nosal //  Guliwer. – 2013, nr 1, s. 47-49

241. Tuwimowska kawiarenka “Pod Słowikami” – ślubowanie uczniów klas I / Ewa Kuzańska // Wszystko dla Szkoły . – 2002, nr 10, s. 16-17.

242. Tuwimowskie cynamony / Jan Gondowicz // Twórczość. – 2014, nr 4, s. 80-87

243. “Tuwimowy zawrót głowy…” : program dla dzieci w wieku przedszkolnym przybliżający twórczość Juliana Tuwima / Kamila Jakubczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 3, s. 40-42

244. Tuwiniana, czyli groch z kapustą / Jan Malicki // Guliwer. – 2003, nr 3, s. 22-25

245. Uczeń i mistrz / Sonia Watras-Langowska // Akant. – 2003, nr 12, s. 5-7

246. Utwory Juliana Tuwima w opracowaniach metodycznych : zestawienie bibliograficzne / Danuta Denis, Agnieszka Mikołajczak // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 7/8, s. 45-48.

247. W stronę romantyzmu : o liryce Juliana Tuwima / Henryk Gradkowski // Zeszyty Wydziału Humanistycznego / Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. – [T.] 1 (2008), s. 135-145

248. Wakacyjna lokomotywa z wierszami Juliana Tuwima / Joanna Kołtun // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 7-8, s. 36-38
* Impreza – inscenizacja dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

249. W gniazdku na akacji wielkie zmartwienie : J. Tuwim, “Spóźniony słowik” / Mariola Pasek // Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 23/24, s. 46-49
* Lekcja w klasie V wg podręcznika “Ja i świat”

250. W krainie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima / Jadwiga Raszka //  Wiadomości Przedszkolaka. – 2007, nr 4, s. 6-7

251. Wiecznie żywa “Lokomotywa” nadmaszynisty pana Juliana / Alfred Mieczkowski // Poezja i Dziecko. – 2003, nr 1, s. 80-82

252. Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima (1919-1953) / Stanisław Grabowski // Poezja i Dziecko. -2003, nr 3, s. 35-46

253. Wiersze Juliana Tuwima bawią i uczą – konkurs czytelniczy / Beata Oparczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. 17

254. W gniazdku na akacji wielkie zmartwienie : J. Tuwim, “Spóźniony słowik” / Mariola Pasek //  Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 23/24, s. 46-49
* Lekcja w klasie V wg podręcznika “Ja i świat”

255. W krainie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima / Jadwiga Raszka // Wiadomości Przedszkolaka. – 2007, nr 4, s. 6-7

256. W kręgu słów : o tematyczno-lingwistycznych analogiach w twórczości Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz Wandy Chotomskiej / Katarzyna Chrobak //  Guliwer. – 2013, nr 1, s. 12-20

257. W podsłowia tego świata wlazłem – geologia języka Tuwima / Aleksandra Francuz //  Język Polski w Gimnazjum. – 2014/2015, nr 4, s. 79-87

258. Wszyscy jesteśmy dziećmi abecadła / Alfred Mieczkowski // Poezja i Dziecko. – 2003, nr 3, s. 27-33.

259. Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima „Słówka i sufka” w nauce ortografii – scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 4, s. 76-83.

260. Z gustami bowiem jak popadnie, kto woli popa, kto popadię… / Sonia Watras-Langowska // Akant. – 2004, nr 1, s. 12

261. Z poezją za pan brat / Małgorzata Ciurla // Guliwer. – 1996, nr 2, s. 44-47

262. Za sztachetami gęstych jambów : o wersyfikacji “Kwiatów polskich” Juliana Tuwima / Piotr Michałowski // Ruch Literacki. – 1997, z. 1, s. 55-69

263. Zabawy ze Słoniem Trąbalskim / Katarzyna Wioska //  Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 10, s. 34                                                                                                                         
* Scenariusz dla dzieci trzyletnich

264. Zapomniany Tuwim? / Jan Pieszczachowicz // Metafora. – Nr 24 (1996), s. 17-22

265. Zapoznanie z klasyfikacją matematyczną na podstawie fragmentu wiersza Juliana Tuwima “Rzepka” : scenariusz zajęcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu edukacji matematycznej / Joanna Mochnacz //  Modelowe Nauczanie. – 2012, nr 1-2, s. 6-7

266. Zawsze już słyszeć będziemy stukot jej kół… / Krzysztof Karasek // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 4, s. 24-26                                                                                                                      
* „Lokomotywa” Juliana Tuwima

267. “Zbrodnia” Juliana Tuwima / Tadeusz Januszewski // Kresy. – 2003, nr 4, s. 223-226

 

Zbiory audiowizualne :

268. 20-lecie międzywojenne [Zbiory ilustracyjne] : życie literackie / oprac. Małgorzata Sienkiewicz. Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 15 k. : cz.-b. ; 24 x 30 cm.
GF 000698 (Opole)

269. Julian Tuwim : życie i twórczość [Zbiory ilustracyjne] / oprac. M. Sienkiewicz.
Warszawa : KAW, [1984]. – 20 fotokopii : cz. – b.; 24 x 30 cm.
GF 000531 (Opole)

270. Multimedialny świat Juliana Tuwima [Dokument elektroniczny] / ilustr. Tomasz Cocek ; muz. Andrzej Pawlukiewicz.
Gdańsk : Young Digital Poland, 1997. -1dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
NE 000035 (Opole)

271. Polska literatura współczesna – poezja [Zbiory ilustracyjne] / oprac. Małgorzata Sienkiewicz.
Warszawa : KAW, 1991. -15 fotokopii : cz. – b.; 24 x 30 cm.
GF 000689 (Opole)

272. Wiersze dla dzieci [Kaseta magnetofonowa] /Julian Tuwim ; recyt. Mieczysław Czechowicz ; recyt. Irena Kwiatkowska ; recyt. Anna Nehrebecka.
Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych,1984.- 1 kas. dźw.(60 min) : mono.
T 000602 (Opole)

273. Wspomnienia o “Skamandrze” [Film] / scen. Wiesława Torzecka ; realiz. Radosław Sobecki ; zdj. Jacek Duszyński.
Łódź, 1978.
NE 000550, NE 000762 (Opole)

 

Opracowała: Beata Tracz
PBW w Opolu Filia w Namysłowie

Aktualizacja: 17.01.2017 r.                                                                                                  
Jarosław Janyk, Wydział Informacji i Bibliografii PBW w Opolu