„Trzy magiczne słowa“ – zajęcia z elementami biblioterapii

W ramach współpracy RZPWE Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Nysie i Przedszkola „Łobuziaki” w Nysie, 14 czerwca br. odbyły się zajęcia z elementami biblioterapii pt. „Trzy magiczne słowa“. W czasie zajęć prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza dzieci poznały formy zachowań  grzecznościowych, utrwalił sobie również zwroty wyrażające życzliwość. Przykłady dobrego i nagannego zachowania były przedstawione z  wykorzystaniem tekstów literackich oraz scenek sytuacyjnych. Dzieci w atmosferze zabawy kształtowały swoje umiejętności kulturalnego zachowania.

Zajęcia odbyły się w bezpiecznych warunkach, w ogrodzie przed siedzibą biblioteki.