Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych: impulsywność, złość, agresja: przewodnik trenera / Irena Sosin, Anna Wielgo. –  Piaseczno: Wydawnictwo Pani Figowca, 2022.

Przewodnik obejmuje wskazówki do realizacji treningu, którego celem jest zmiana zachowań niepożądanych, trudnych, konfliktowych – takich między innym jak: impulsywność, złość, agresja,  na akceptowane społecznie. Autorki podpowiadają jak pracować z uczniami nadpobudliwymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, jak realizować proces modyfikacji behawioralnych, jak organizować grupę treningową Praca zawiera prezentację  zajęć TUS dla dzieci w wieku 10 -14 lat, warsztaty i scenariusze zajęć, 53 ćwiczenia, 18 kart pracy. Książka przeznaczona jest dla osób pracujących  z dziećmi i młodzieżą,  prowadzących grupy treningowe, socjoterapeutyczne i terapeutyczne.