Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych : dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych /Jed. E. Baker. – Gdańsk :Harmonia Universalis, 2022. – 241 s. 

Książka prezentuje 70 lekcji i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży z deficytem umiejętności społecznych. Poprzedzone przystępnym omówieniem, praktyczne porady z pewnością przydadzą się w czasie treningu umiejętności społecznych – w grupie, ale też w domu z rodzicami, na spotkaniu z rówieśnikami czy w środowisku szkolnym. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów, w których omówiono takie zagadnienia, jak : grupowy trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera ; zespół Aspergera ; diagnoza pod kątem treningu umiejętności społecznych ; strategie nauczania umiejętności społecznych ; gdzie prowadzić trening umiejętności społecznych – klasie szkolnej, malej grupie czy podczas spotkania z kolegą ? ; podejście oparte na kontroli zachowania ; wspieranie generalizacji umiejętności ; lekcje umiejętności i ćwiczenia ; wspieranie akceptacji rówieśników przez trening uwrażliwiający i program zachęt. Propozycje lekcji zostały wzbogacone m.in. o: katalog umiejętności społecznych – pomoc do diagnostycznej oceny umiejętności społecznych przyszłego uczestnika treningu i opracowania indywidualnego programu nauczania ; przykładowe plany pracy w grupie treningowej ; omówienie strategii kontroli zachowania, które warto wykorzystać podczas prowadzenia grupy oraz gdy trzeba się uporać z trudnymi zachowaniami przejawianymi w domu i szkole ; karty umiejętności pokazujące, czego należy uczyć, i służące jako przewodnik dla osoby prowadzącej trening umiejętności społecznych ; kilkadziesiąt arkuszy ćwiczeń zawierających propozycje aktywności, które pozwolą wykorzystać umiejętności w praktyce. Podręcznik został przygotowany z myślą o trenerach umiejętności społecznych. Książka powinna się znaleźć w biblioteczce każdego rodzica i specjalisty zajmującego się osobami z zespołem Aspergera.