To, co ważne i poważne: inscenizacje o bezpieczeństwie, zdrowiu i emocjach

To, co ważne i poważne : inscenizacje o bezpieczeństwie, zdrowiu i emocjach : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków i klas I-III /Ewa Kujawińska. Kraków : CEBP 24.12, 2018.

W publikacji zamieszczone zostały scenariusze 16 przedstawień o tematyce dotyczącej ważnych zagadnień, których świadomość powinna być rozwijana u dzieci już od najmłodszych lat. Autorka ubrała je w łatwe w odbiorze teatrzyki o: niebezpieczeństwach czyhających na łakomczuchów ; zachowaniu się w lesie; utrzymywaniu porządku; przeganianiu złego humoru ; wartości zdrowego odżywiania i ruchu na świeżym powietrzu; wartości przyjaźni; konsekwencjach spożycia trujących grzybów; bezpieczeństwie w lesie; bezpieczeństwie nad wodą; dbaniu o czystość naszej planety; higienie jamy ustnej; szczęściu, jakim jest posiadania mamy i o innych ważnych sprawach; sile pozytywnych emocji; korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Książkę uzupełniają dwie płyty  CD, na których znajduje się 18 piosenek występujących w treści scenariuszy oraz podkłady do piosenek, utwory instrumentalne stanowiące tło muzyczne w inscenizacjach. Praca adresowana do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic.