TESTAMENT MÓJ / Juliusz Słowacki

Książki:

1. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 2 a], Romantyzm / Teresa Nowacka. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „NRT”, 1996. – S. 163-164 : Juliusz Słowacki „Testament mój”
M 174745 (Opole)

2. Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum / praca zbiorowa pod red. Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej. – Warszawa : „Adamantan”, 2012. – S. 347-350 : Juliusz Słowacki „Testament mój”
M 224507 (Opole)

3. Polubić Słowackiego : przewodnik literacki / Jacek Inglot. – Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2016]. – 69 s. ; 20 cm.

4. Romantyzm : słownik literatury polskiej / Mieczysław Inglot. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe : „Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2007. – S. 237-238 : „Testament mój”
C 198127 M 198183 M 207187 M 212028 (Opole)

5. Testament mój / Bożena Chrząstowska // W : Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy : analizy i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Makowskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – S. 43-50
M 028989 (Brzeg), M 037766 M 048683 (Nysa), M 123808 M 123809 M 224668 F (Opole)

Artykuły w czasopismach:

6. Patriotyzm – tak, ale… / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. – 2006/2007, nr 3, s. 10-21

7. Poetyckie testamenty liryczne : (uwagi wokół wiersza „Testament mój” Juliusza Słowackiego) / Mieczysław Inglot // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – 1997, z. 1/2, s. 101-119
* Dostępne w Internecie: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/44577/rozprawy8_compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 5.10.2023 r.]

8. Pożegnanie poety ze światem – „Testament mój” J. Słowackiego / Grażyna Deneka, Jerzy Deneka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1992/1993, nr 5, s. 39-46

9. Pytanie z wiersza Słowackiego / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 7, s. 36
* Zadanie: W jaki sposób ukazywano w literaturze poetów? Omów problem na przykładzie wiersza „Testament mój” Juliusza Słowackiego i innych utworów literackich

10. Słowacki na maturze / Katarzyna Droga // Cogito. – 2007, nr 18, s. 71-74

11. „Testament” i „Testament mój” – analiza porównawcza / Agnieszka Nożyńska-Demaniuk // Cogito. – 1999, nr 7, s. 51-53

12. „Testament mój” Juliusza Słowackiego i jego twórcze kontynuacje / Aleksandra Wrońska // Studia Słowianoznawcze. – T. 3 (2002), s. 15-53

13. Testament mój Juliusza Słowackiego : wiersz z epoki / Maria Krasińska // Cogito. – 2001, nr 20, dod. „Zeszyt licealisty”, s. 71-73

14. Ważne wiersze Juliusza Słowackiego // Cogito. – 2002, nr 20, dod. „Zeszyt maturzysty”, s. 32-34
* „Rozłączenie”, „Testament mój”, „Grób Agamemnona”, „Smutno mi Boże”

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu