Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole

Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole: porady i ćwiczenia /Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. Warszawa: „Difin”, 2021.

Książka jest podręcznikiem przeznaczonym do pracy terapeutycznej z uczniami szkoły podstawowej. Poradnik zawiera cztery rozdziały. W pierwszym omówiono szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną z najnowszymi zmianami i zajęciami organizowanymi w szkole. W drugim rozdziale przedstawiono neuroplastyczność mózgu, w trzecim całościowy obraz człowieka. Ostatni – czwarty rozdział  poświęcony jest zaburzeniom, nad którymi  pracuje zarówno logopeda, jak i terapeuta pedagogiczny. Uzupełnieniem tego rozdziału są ćwiczenia praktyczne do wykorzystania podczas terapii logopedycznej i pedagogicznej. Praca powstała z myślą o wszystkich specjalistach pracujących w szkole: pedagogach, logopedach, psychologach, terapeutach pedagogicznych, nauczycielach wspomagających uczniów z orzeczeniami.