Kolonie letnie i obozy młodzieżowe

Bibliografia „Kolonie letnie i obozy młodzieżowe”, poświęcona wypoczynkowi dzieci i młodzieży, opracowana została na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek zgromadzonych w KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Zestawienie bibliograficzne gromadzi 95 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism Materiał adresowany jest do organizatorów, kierowników, wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, studentów pedagogiki, przyszłych opiekunów na koloniach i obozach młodzieżowych.  Książki znajdujące się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i jej filii oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. ABC organizatora i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży /Stefan Barłóg, Ryszard Jankowski. – Poznań : „Ławica”,1995. – 205, [1] s. : rys., wykr. ; 22 cm.

M 056698 (Nysa), M 171951, M 171990- M 171991 (Opole)

2. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży : poradnik dla organizatorów, kierowników, wychowawców – kolonii, obozów, wycieczek / [aut. Tadeusz Zagajewski ; współpr. Leszek Abrahamowicz et al.]. Łódź : : Wydawnictwo ATH Polska, 2004. – 211 s. : ilustracje ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

3. 49 gier i zabaw :scenariusze dla rodzin, przedszkoli, szkół, kolonii i obozów wypoczynkowych /J. i B. Luvmour [et al.] ; przekł. Jolanta Bartosik. – 2 w jęz. pol. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 108, [3] s. ; 21 cm.

C 050200 (Brzeg), M 208771 (Opole)

4. Dla dobra dziecka : nowatorskie rozwiązania w zakresie opieki i wychowania na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku / Barbara Kalinowska-Witek. – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021. – 258 stron ; 24 cm.

5. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna /Kazimierz Denek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011. – 406 s. ; 21 cm.

C 066176 (Nysa), M 205665 – M 205666 (Opole)

6. Jak kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot /Janusz Korczak ; [oprac. Elżbieta Cichy]. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. – 232 s. : il. ; 22 cm.

M 054301, M 054359 (Brzeg), M 63925 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053797 (Kluczbork), M 068049 (Nysa), M 214608 (Opole)

7. Kolonie i obozy czyli Skrywana prawda / Maria Polańska. – Przecław : Wydawnictwo Agrafka, © 2022. – 113, [7] stron : fotografie ; 21 cm.

8. Kolonie i obozy : zdrowe, radosne, bezpieczne / Henryk Nawara, Agata Cooper ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – Wyd. 2 poprr. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2012. – 188 s. ; 24 cm

9. Kolonie letnie dla dzieci – wakacyjne instytucje wychowania fizycznego / Ewa Kałamacka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) // W:  Kultura fizyczna a instytucjonalizacja : praca zbiorowa pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Jasnego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2020. – S. 374-382

10. Kolonie na 5+ : poradnik dla wychowawców, animatorów, nie tylko na kolonie! / Marta Skrzyńska, Magdalena Suszyńska, Małgorzata Bartosiewicz. – Wyd. 2 zm. – Chełm : Centrum Szkoleń i Animacji, 2015. – 122 s. : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

11. Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim / pod red. Ryszarda Błachy i Wojciecha Bigiela. Wyd. 2 uzup. Wrocław : Wydaw. AWF, 2005. – 199 s. : il., tab. ; 24 cm.

12. Letnie obozy i kolonie harcerskie : instrukcja obowiązująca /w opracowaniu Tadeusza Maresza.- Kraków : „Impuls”, 2017. – 81, [7] : il. ; 16 cm.

C 218525 (Opole)

13. Momenty wychowawcze / Janusz Korczak ;  [opracowanie Elżbieta Cichy]. – Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka , 2017. – 91,[3] s. : il. ; 22 cm.

M 056664 – M 056665 (Kluczbork), M 069136 – M 069136-7 (Nysa), M 217053, M 219102 (Opole)

14. Obozy wędrowne /pod red. Jacka Grobelnego ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005 – .197, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

C 067169 (Nysa)

15. Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży : nowe zasady. – Cz. 1, Komentarz praktyczny, procedury / [red. merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – 90 s. ; 30 cm.

16. Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży : nowe zasady. – Cz. 2, Wzory dokumentów. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – S. 95-175 ; 30 cm.

17. Podręcznik ekologicznego obozowania / Krzysztof Kowalczyk. – Wyd. 3 rozsz. Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 2014. – 134 s. : il. ; 18 cm

18. Poprawiamy swoje „Ja” : materiały dla wychowawców / Agnieszka Szostkiewicz. – Warszawa : Fundacja Pro Caritate, 2002. – 24 s. ; 21 cm.

19. Poradnik: bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży : dla organizatorów, kierowników, wychowawców : kolonii, obozów, wycieczek / [aut. Tadeusz Zagajewski ; współpr. Leszek Abrahamowicz et al.]. – Łódź: Wydawnictwo ATH Polska, 2004. – 211 s. : ilustracje ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

20. Poradnik dla organizatora, kierownika i wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierownika wycieczki szkolnej / Przemysław Ziółkowski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, 2015. – 346 stron ; 21 cm.

21. Poradnik dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży /red. Tadeusz Zagajewski. – Łódź : ATH,1995. – 205, [1] s. :rys., wykr. ; 22 cm.

M 056698 (Nysa), M 171951, M 171990 – M 171991 (Opole)

22. Poradnik dla wychowawców kolonii / Sylwester Bębas, Paweł Czerwiński – Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. – 83 s. : ilustracje ; 21 cm.

23. Poradnik wychowawcy i kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży / Marek Bliżycki. Krosno : „KaBe”, 2015. – 240 s. : il. ; 21 cm.

24. Profilaktyczny wymiar kolonii letnich dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie = Preventive dimension of summer camps for socially maladjusted children and youth / Renata Deka, Marta Polichnowska // W: Wybrane aspekty resocjalizacji / redakcja naukowa Karina Szafrańska, Robert Bogdzio. – Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Społecznych, 2017. – S. 181-192

25. Przewodnik do szkolenia na obozach letnich i zimowych / red. Andrzej Błachno, Marian Michalski ; Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Wydział Przyrodniczy. – Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2010. – 124 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

26. Przewodnik do szkolenia na obozach letnich i zimowych / red. Andrzej Błachno, Marian Michalski ; Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. Wydział Przyrodniczo-Techniczny. – Wyd. 2. rozsz. – Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2013. – 148 s. : il. kolor. ; 21 cm.

27. Wakacyjna przygoda : materiały dla wychowawców / Mariusz Konowrocki. – Warszawa : Fundacja „Pro Cariate”, 2002. – 48 s. ; 21 cm

28. Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie /oprac., Jerzy Gruszka. – Wyd. 3. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2022. – 198 s. : ilustracje ; 21 cm.

29. Sportowe wakacje : poradnik dla organizatora wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży /red. Tadeusz Łobożewicz ; Centralny Ośrodek Sportu. Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. – Warszawa : COS RCMSKFiS, 1996. – 171, [1] s. : rys.,wykr. ; 23 cm.

C 184488 (Opole)

30. Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. – Warszawa : „Difin”, 2018. – 185 s. : il. ; 22 cm.

M 055021 (Brzeg), M 64949 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 055717 (Kluczbork), M 068993 (Nysa), C 218147, M 218113 – M 218114 (Opole)

31. Szczęśliwe dni : materiały dla wychowawców / Magdalena Janiszewska . – Warszawa : Fundacja Pro Caritate, 2004. – 48 s. ; 21 cm.

32. Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych : programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków / aut. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. – Zielona Góra : PEKW Gaja, 2008. – 256 stron : ilustracje ; 21 cm.

33. Vademecum wychowawcy kolonijnego /Adam Ligęza. – Kraków : eSPe, 2010. – 157, [3] s. : il. ; 27 cm.

C 065997 (Nysa)

34. Wakacje z piratami : program kolonijny / Edyta Kulik [et al.]. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2010. – 85, [1] s. : il. ; 27 cm

35. Wakacyjna przygoda : materiały dla wychowawców / Mariusz Konowrocki. – Warszawa : Fundacja “Pro Caritate”, 2002. – 48 s. ; 21 cm.

36. Wychowanie fizyczne na koloniach i obozach letnich : praca zbiorowa/ pod red. Michała Niewiadomskiego. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. – 398, [1] s. : il. ; 21 cm

37. Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie /oprac., Jerzy Gruszka. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994. – 178,[1] s. : rys.,wykr. ; 22 cm.

C 046746 (Brzeg), M 171927 (Opole)

38. Wypoczynek dzieci i młodzieży na obozach i koloniach : scenariusze imprez /Henryk Nawara, Urszula Nawara. – Wyd. 2 zm. Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2011. – 152 s. ; 25 cm.

Artykuły z czasopism :

39. ADHD na wakacjach : zmagania wychowawcy kolonijnego z dzieckiem mającym ADHD / Dagmara Kalczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 7-8, s. 62-66

40. Aktywne półkolonie z językiem angielskim dla dzieci / Barbara Maciejewska // Nowa Szkoła 2014, nr 6, s. 38-44.

41. Bezpieczne lato : wskazówki dla organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży /Irena Zarzycka // Wychowanie Komunikacyjne. – 2001, nr 6, s. 4-5, 16

42. Bezpieczne wędrówki /Danuta Łazuchiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką. – 2005, nr 5, s. 29-33

43. Bezpiecznie na koloniach /Anna Krawczyk // Gazeta Prawna. – 2002, nr 89, s. 21

44. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży nad wodą / Dariusz Władysław Skalski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2003, nr 3, s dod. s.. 1-40

45. Budowanie kompetencji społecznych podczas aktywności fizycznej na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży /Karolina Chlebosz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 52-54

46. Chodzi o dobrą zabawę na koloniach /Jacek Chmielewski // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 2-6

47. Dokąd na wakacje? – zajęcia świetlicowe / Barbara Duda // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 6, dod. S. I-VII

48. Dziecko na koloniach, a rodzic pod telefonem / Katarzyna Wójcik // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2021, nr 127, s. A13

49. Funkcje kolonii organizowanych dla wychowanków świetlicy /Agnieszka Bereza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 6, s. 35-40

50. Gimnastyka poranna na koloniach / Ewa Brzozowska-Wicherek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 4, s. 40-42

51. Jak wybrać wakacyjny obóz dla dziecka /Agnieszka Kornas // Życie Szkoły. – 2011, nr 7, s. 20-23

52. Kajakarstwo na wakacjach : propozycja na kolonie i obozy / Grzegorz Sadowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2012, nr 3, s. 12-[18].

53. Kiedy jest najlepszy czas, aby wysłać dziecko na obóz/kolonie? /Karolina Chlebosz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 3, s. 42-43

54. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego / Bożena Dziurla, Renata Dziurla [et al.] // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7-8, wkł. “Wkładka Metodyczna” s. I-XII

55. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego : część 1 / Bożena Dziurla [i in.]. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2006, nr 1, s. 57-61.

56. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku zorganizowanego : część 2 / Bożena Dziurla [i in.].// Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2006, nr 2-3, s. 82-86

57. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych forma wypoczynku zorganizowanego : część 3 /Bożena Dziurla [et al.] // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką. – 2006, nr 4-5, s. 64-68

58. Kreatywne spędzanie wakacji / Iwona Możdżonek. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. -2014/2015, nr 4, s. 39-47

59. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży / Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 46-47

60. Metody i formy terapii stosowane podczas kolonii letnich z programem terapeutycznym / Helena Baranowska // Aura. – 2004, nr 6, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 117, s. 5-7

61. Młodzieżowe wakacyjne wędrówki obozowe / Kazimierz Denek // Lider. – 1995, nr 7-8, s. 12-15

62. Na pogodę i niepogodę zabawy dla grupy /Robert Damoń // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 6, s. 3-5

63. Na wakacje do kraju przodków… : Kolonie letnie dla dzieci polonijnych w latach 1945-1989 /Wanda Królikowska, Maria Pasztor // Wiadomości Historyczne. – 2014, nr 1, s. 43-49

64. Nauczyciel na koloniach /Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 29, s. 1665. Nauczyciele jako opiekunowie wycieczek szkolnych i grup kolonijnych /Małgorzata Drogosz // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 6, s. 62-63

66. Nauka dobrego zachowania na kolonii / Joanna Kocięcka // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 1, s. 52-55

Dostępne w Internecie: http://edukacjaidialog.pl/archiwum/2000,98/styczen,155/nauka_dobrego_zachowania_na_kolonii,946.html   

67. Obozy i kolonie / Ewa Guta, Jarosław Sokołowski // Wychowawca. – 2004, nr 7-8, s. 18-19

68. Oferta placówek kolonijnych – a potrzeby i oczekiwania dzieci i młodzieży /Andrzej Mazur // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 10, nr 30-34

69. Opiekun wycieczki / Ryszard Woźnica // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 45, s. 5

70. Organizowanie różnych form wypoczynku zorganizowanego / Bożena Dziurla, Renata Dziurla, Krzysztof Dziurla, Tomasz Dziurla // Wychowanie Komunikacyjne. – 2005, nr 11, s. 7-9

71. Organizowanie różnych form wypoczynku zorganizowanego. {Cz.2} /Bożena Dziurla, Ranata Dziurla, Krzysztof Dziurla, Tomasz Dziurla // Wychowanie Komunikacyjne. – 2005, nr 12, s. 4-6

72. Pionier kolonii letnich w Polsce /Stanisław Ludwik Krowicki // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 15-16, s. 27

73. Polubić książkę : zabawy z wykorzystaniem utworów literackich /Urszula Olek // Wychowawca. – 2004, nr 5, s. 22-23

74. Postaw na bezpieczeństwo / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 24, s. 10

75. Półkolonie w muzeum a VAT / Michał Majczyna // Poradnik Instytucji Kultury : nowości, finanse, podatki, zarządzanie, prawo pracy. – 2021, nr 7, s. 27-29

76. Półkolonie w szkole / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 6, s. 40-42

77. Przygotowanie dziecka do wyjazdu na kolonie letnie lub obóz / Ewa Brzozowska-Wicherek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2021, nr 4, s. 34-37

78. Raban w Tworyczowie, czyli Pomysł na parafialne półkolonie / Bogna Noetzel, Daga Nurzyńska // Katecheta. – 2016, nr 4, s. 16-18

79. Scenariusze zajęć terapeutycznych : do wykorzystania podczas kolonii letnich dla dzieci klas IV-VI, mających trudności w czytaniu i pisaniu /Helena Baranowska // Aura. – 2004, nr 7, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 118, s. 4-6

80. Sklepik z uczuciami. Gra do wykorzystania podczas kolonii, obozów i zimowisk dla starszych dzieci i młodzieży szkolnej / Anna Sękowska // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 2, s. 41-44

81. Szkolni animatorzy krajoznawstwa i turystyki /Kazimierz DenekFot. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 9, s. 4-11

82. Szkoły latem też mogą zarobić /Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 7, s. 14-17

83. Trzeba o tym pamiętać, wysyłając dzieci na wakacje / Katarzyna Cichecka // Gazeta Szkolna. – 2006, nr 28-29, s. 10

84. Turystyka i jej związek z rekreacją fizyczną /Janusz Bielski, Ewa Ściubeł // Lider. – 2007, nr 7-8, s. 19-23

85. Ucieczka ze zdalnego świata / Renata Kim // Newsweek Polska. – 2021, nr 23, s. 26-28

86. W co się bawić? Poradnik wychowawcy kolonijnego – opisy gier i zabaw /Grażyna Ramska, Maciej Gryszun // Lider. – 2006, nr 7/8, s. 3-30

87. Wakacje w szkole /Anna Satel // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 7, s. 12-13

88. Wkrótce kolonie / M.Ś. // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 20, s. 10

89. Wychowawca na kolonii /Magdalena Goetz // Sygnał. – 2016, nr 6, s. 42-44

90. Wypoczynek dzieci i młodzieży według nowych zasad : opracowano na podstawie materiałów MEN / Jerzy Grad // Hejnał Oświatowy. – 2016, nr 8/9, s. 21-24

91. Wypoczynek nad wodą a świadomość prawna /Artur Walczuk // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 5, s. 9-11

92. Zabawy miłe i pożyteczne w czasie wakacji /Maria Królica // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 22-27

93. Zachłyśnięcie pozytywną przygodą /Krzysztof Kwiatkowski ; rozm. przepr. Anna Przybył // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 86, s. 9-14

94. Zajęcia sportowe na koloniach i obozach /Ewa Brzozowska-Wichere // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2017, nr 4, s. 46-49

95. Zasady – konieczne czy zbędne w życiu : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów 6 kl. szk. podst. lub 1 kl. gimnazjum albo realizacji zajęć świetlicowych, kolonijnych itp. / Magdalena Majewska // Wychowawca. – 2005, nr 6, s. 26

 

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu