Tak powstawała Niepodległa – wystawa

Zapraszamy  do obejrzenia wystawy „Tak powstawała Niepodległa”. Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu „Niepodległa”, autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezentowane zagadnienia to: walka o polską tożsamość do 1918 roku, listopad 1918, wielokulturowość, administracja i samorządność w pierwszych latach niepodległości, szkolnictwo i edukacja, kultura, sport, sztuki piękne, zdrowie i opieka medyczna, inwestycje i rozwój. Wernisaż wystawy odbył się 13 listopada 2023 podczas wręczenia nagród w XI edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego.

Wystawę można oglądać do 15 stycznia 2024 roku.